Formularz kontaktowy
Podaj swój adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Prosimy o podanie numeru telefonu - ułatwi to nam dalszy kontakt
Sprawdź czy wpisałeś poprawnie numer i upewnij się że ma 9 cyfr
Musisz zaakceptować regulamin
Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności.
Dziękujemy
Twoje dane zostały przesłane i zapisane w systemie. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą i przekażemy dalsze instrukcje.
Ups! Coś poczło nie tak podczas przesyłania formularza.
Zamknij

Jak inwestować w sektor energetyczny?

Z artykułu dowiesz się więcej o inwestowaniu w sektor energetyczny.
fot.: tbx.com/pl
Przenoszę numer
Nowy numer
Abonament
Na kartę
Z telefonem
Bez telefonu
Dla domu

Na GPW w Warszawie notowane są różne spółki, działające w wielu odmiennych branżach. Jedną z nich jest branża energetyczna, której kondycję obrazuje na giełdzie papierów wartościowych indeks WIG-Energia.
W skrócie:
  • Indeks WIG-Energia jest indeksem giełdowym.
  • Indeks WIG-Energia tworzy 11 spółek, m.in.: PGE, Tauron czy Enea.
  • Należy pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków.

Indeks WIG-Energia jest notowany od 2010 roku, a na podstawie jego wyników można wnioskować o tym, czy warto aktualnie zainwestować w spółki sektora energetycznego. Jakie spółki wchodzą w jego zakres i jak interpretować indeks WIG-Energia, by korzystnie inwestować swoje pieniądze?

O indeksie WIG-Energia

Indeks WIG-Energia jest indeksem giełdowym, sektorowym, w skład którego wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora energetycznego. W portfelu subindeksu znajdują się takie same pakiety, jak w portfelu najważniejszego polskiego indeksu giełdowego, jakim jest WIG.

Właściwie datą bazową indeksu jest 31 grudnia 2009 roku, co oznacza, że od 2010 roku przez kolejne lata notowany jest ten indeks na GPW w Warszawie. Wartość indeksu w dniu stworzenia wyniósł 3998,60 punktów.

Warto powiedzieć, że metodologia indeksu WIG-Energia jest taka sama jak w przypadku indeksu WIG. To indeks dochodowy, a przy jego obliczaniu uwzględnia się ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.

Obecnie w skład indeksu WIG-Energia wchodzi 11 spółek z GPW, które warto wziąć pod uwagę przy wprowadzaniu do swojego portfela inwestycyjnego akcje spółek o stabilnej sytuacji rynkowej.

Spółki z branży energetycznej z indeksu WIG-Energia

Łącznie 11 spółek tworzy indeks WIG-Energia. Wśród nich wyróżnia się Grupę Kapitałową PGE, czyli największe przedsiębiorstwo w Polsce z sektora elektroenergetycznego, zarówno pod względem przychodów, jak i wysokości generowanego zysku. Z uwagi na fakt, że Grupa PGE opublikowała już w październiku 2020 roku plan swojej transformacji i drogę do odejścia od węgla oraz ogłosiła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, jej wartość rośnie. W WIG-Energia spółka PGE odpowiada za 43 proc. wartości.

Drugą po PGE najważniejszą spółką w subindeksie WIG-Energia jest Tauron Polska Energia SA, czyli spółka dominująca w Grupie Tauron. To jeden z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, który dysponuje kapitałem własnym w wysokości ponad 19 mln zł i zatrudniający ponad 25 tys. pracowników. W portfelu indeksu WIG-Energia Tauron odpowiada za 22,8 proc. wartości.

Trzecia z kolei jest Enea, która funkcjonuje na polskim rynku elektroenergetycznym. Produkuje energię elektryczną i zarządza pełnym łańcuchem wartości: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, przez dystrybucję, sprzedaż, aż do obsługi klienta. Organizuje dostawy energii do 2,6 mln klientów. W grupie Enea są ważne elektrownie systemowe, mianowicie Elektrownia Kozienice i Elektrownia Połaniec.

Ceny energii dla klientów indywidualnych w PGE, Tauronie i Enei można znaleźć na mapie cen prądu.

elektrownia | fot.: pexels.com

Jak inwestować w sektor energetyczny w Polsce?

Z pewnością wyniki indeksu WIG-Energia wskazują, czy i kiedy rozpocząć inwestycje w akcje spółek energetycznych. Specjaliści są zdania, że w szczególności długoterminowi gracze mogą czerpać realne korzyści z wykorzystania akcji spółek energetycznych.

Zalecają, zwłaszcza początkującym inwestorom, zachowanie daleko idącej ostrożności, zanim podejmą ostateczną decyzję o zakupie akcji spółek energetycznych. W przypadku największych firm energetycznych w kraju akcjonariuszem głównym jest Skarb Państwa, a przez to jego decyzje co do zarzadzania spółką niekoniecznie podyktowane są chęcią osiągnięcia jak największego zysku. Inwestorom trudno jest przewidzieć działanie takich firm, a niepewność zwiększa ryzyko inwestycyjne.

Czy wiesz, że...

Oprócz największych firm energetycznych, od których większość Polaków kupuje energię elektryczną, działają również alternatywni sprzedawcy prądu. Zgodnie z prawem każdy odbiorca ma prawo do podpisania nowej umowy i zmiany sprzedawcy.

Można pomyśleć o podjęciu inwestycji w perspektywiczne spółki z branży energetycznej, które rozwijają się w sektorze OZE – odnawialnych źródeł energii. W przyszłości mają one wyprzeć z rynku firmy zajmujące się pozyskiwaniem energii elektrycznej ze źródeł kopalnych, a taka rewolucja w energetyce jest już właściwie przesądzona. Można oczekiwać, że firmy produkujące kolektory słoneczne, tworzące farmy fotowoltaiczne czy wiatraki będą zyskiwały w przyszłości na giełdzie, a wraz z nimi również inwestorzy, którzy zdecydują się na zakup ich akcji.

Dowiedz się więcej:

Dlaczego OZE jest dobrą inwestycją w sektorze energetycznym? 

Stale rosnące ceny prądu wskazują na niestabilną sytuację na rynku energetycznym. Przyczyną jest między innymi nadmierne korzystanie z nieodnawialnych źródeł energii, które jest powiązane ze wzrostami z przynajmniej kilku powodów: 

  • Koszty emisji CO2 - firmy z sektora energetycznego wytwarzają szczególnie dużo dwutlenku węgla. Zgodnie z wytycznymi UE muszą w związku z tym ponosić wysokie koszty.
  • Utrudniona dostępność nieodnawialnych źródeł energii - surowce te powoli się kończą. Ich wydobycie jest coraz trudniejsze i droższe. Ma to bezpośredni wpływ na ceny prądu. 
  • Rosnące ceny węgla i gazu - są to surowce, których ceny poszybowały w górę w ciągu ostatnich kilku miesięcy. 

Inwestycje w OZE pokazują, że dana firma reaguje na dynamiczną sytuację na rynku i potrafi dostosować do niej swoje działania. W dłuższej perspektywie może okazać się to bardzo istotne. 

 

Artykuł sponsorowany

 

Niniejszy artykuł sporządzony jest zgodnie ze stanem faktycznym, znanym autorowi na datę jego sporządzenia. Informacje zawarte w artykule nie stanowią strategii inwestycyjnej, nie uwzględniają potrzeb użytkownika oraz jego sytuacji finansowej. Użytkownik powinien mieć świadomość ryzyka związanego z inwestowaniem, w tym możliwości utraty zainwestowanych środków. Przed zainwestowaniem środków, użytkownik powinien rozważyć skorzystanie z niezależnej pomocy w tym obszarze. Polskie Aplikacje Transakcyjne Sp. z.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte przez użytkownika.

Porównaj ceny energii w Twoim regionie