Regulamin serwisu Rachuneo z dn. 03.01.2019

Rachuneo jest serwisem internetowym, w którym Użytkownicy mogą nieodpłatnie porównać ceny energii elektrycznej oraz, również bezpłatnie, zmienić dostawcę/sprzedawcę energii w swoim mieszkaniu, domu lub firmie.

Definicje 

 1. Regulamin – zbiór zasad i regulacji na podstawie których Rachuneo będzie świadczyć Ci usługi, a Ty będziesz z nich korzystać.
 2. Spółka – właściciel i operator serwisu Rachuneo, czyli firma Polskie Aplikacje Transakcyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 10, 60-834 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000745808, REGON 380882646, NIP 7811977991, o kapitale zakładowym 5 000PLN.
 3. Serwis – serwis internetowy Rachuneo, którego adres internetowy to www.rachuneo.pl.
 4. Użytkownik – Ty i każda inna osoba, która korzysta z Serwisu jako osoba prywatna lub przedstawiciel firmy/instytucji/innej organizacji, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.
 5. Dane osobowe – wszelkie Twoje dane, na podstawie których jesteśmy w stanie zidentyfikować Cię jako konkretną osobę; szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
 6. Administrator Danych Osobowych – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem jest właściciel i operator serwisu Rachuneo, czyli Spółka (patrz punkt 2 wyżej).
 7. Polityka prywatności – część Regulaminu opisana w Załączniku nr 1, która opisuje jakie dane osobowe zbieramy oraz zasady na jakich gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy Twoje dane osobowe lub Twojej firmy.
 8. Gdy powołujemy się na RODO mamy na myśli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L 2016.119.1).
 9. Gdy piszemy o Ustawie o ochronie danych osobowych powołujemy się na ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 z późniejszymi zmianami).
 10. Gdy powołujemy się na Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną mamy na myśli ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami)

 

1. Zasady, na jakich możesz korzystać z Rachuneo

 1. Jeśli chcesz korzystać z Rachuneo musisz stosować się do zapisów Regulaminu Serwisu.
 2. Cokolwiek robisz w Serwisie i jakkolwiek z niego korzystasz musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 3. Aby móc w pełni korzystać z Rachuneo powinieneś zaakceptować Regulamin Serwisu, Politykę prywatności oraz wyrazić zgodę na przekazanie danych osobowych partnerom, z którymi Serwis współpracuje, by móc przedstawić Ci ich oferty i w Twoim imieniu dopełnić formalności zmiany dostawcy lub sprzedawcy energii elektrycznej.
 4. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia z Serwisu o nowych ofertach naszych partnerów, musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych i handlowych

2. Warunki techniczne świadczenia usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z naszych usług powinieneś dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: (a) przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 11, Firefox w wersji co najmniej 37.0, Chrome w wersji co najmniej 42.0, (b) włączona obsługa Cookies i JavaScript
 2. Dane przesyłane przy użyciu formularzy elektronicznych w ramach Serwisu są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), szyfrowane za pomocą klucza o długości 256 bitów opartego o metodę szyfrowania TLS 1.2.
 3. Do  systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, po uzyskaniu jego akceptacji, wprowadzane są pliki Cookies

3. Treści dostępne w Serwisie

 1. Treści na naszej stronie mają wyłącznie charakter ogólny i nie mają charakteru doradczego ani nie są ofertami w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).
 2. Dokładamy wszelkich starań, aby zaktualizować informacje w Serwisie, mimo to nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że materiały są dokładne, kompletne lub aktualne.
 3. Wszystkie informacje, materiały lub ich elementy (artykuły, opisy, grafika, layout, fotografie, materiały dźwiękowe, animowane lub filmowe i aplikacje Serwisu) są chronione prawem. Bez zgody Spółki nie możesz ich kopiować, zmieniać, powielać i rozpowszechniać, chyba że prawo mówi inaczej.Możesz się powoływać na materiały i informacje dostępne w Serwisie, ale zawsze podaj źródło materiału, czyli Rachuneo. Jeśli chcesz skorzystać z materiałów dostępnych w Serwisie w inny sposób, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@rachuneo.pl.
 4. Na stronach Serwisu prezentujemy odnośniki, materiały, prezentacje i informacje kierujące do ofert partnerów Serwisu. Oznacza to, że ww.informacje i materiały nie są ofertą Rachuneo, a firm współpracujących z Serwisem. Ponieważ nie mamy wpływu na treści i informacje znajdujące się na stronach internetowych partnerów, nie ponosimy za nich odpowiedzialności.

4. Granice odpowiedzialności Spółki

 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, jeśli są one efektem działania siły wyżej lub innych firm i osób prywatnych.
 2. Nasza odpowiedzialność ogranicza się do sytuacji, gdy poniosłeś szkodę w wyniku naszego umyślnego lub rażącego zaniedbania. W takiej sytuacji nasza całkowita odpowiedzialność ograniczona jest kwotowo do 500 zł. 

5. Jak się z nami skontaktować

Do Twojej dyspozycji oddajemy adres e-mail: kontakt@rachuneo.pl. Na ten adres możesz przesyłać pytania, sugestie, uwagi inne wiadomości związane z funkcjonowaniem Serwisu. 

6. Jak złożyć reklamację

 1. Jeśli chcesz złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu, wyślij ją na adres e-mail: kontakt@rachuneo.pl lub pisemnie na adres siedziby naszej Spółki (patrz punkt 2 wsekcji Definicje). Dopilnuj, aby składana reklamacja zawierała dokładny opis zastrzeżeń, które chcesz zgłosić.
 2. Jeśli otrzymaliśmy od Ciebie wszystkie niezbędne informacje, reklamację rozpatrzymy w ciągu 14 dni roboczych.
 3. W przypadku, gdy dostarczyłeś nam niepełnego lub niejasnego opisu zastrzeżeń, możemy skontaktować się z Tobą, aby je uzupełnić.Wówczas czas rozpatrywania reklamacji liczymy od momentu uzyskania kompletnych informacji niezbędnych do zajęcia się Twoją reklamacją

7. Zmiany w Regulaminie

Gdy będzie to niezbędnie konieczne będziemy wprowadzać zmiany w zapisach Regulaminu. Zawsze zostaniesz o tym poinformowany odpowiednio wcześnie, np. drogą e-mailową lub powiadomieniem na stronie internetowej Serwisu.

8. Zmiany w Serwisie

 1. Aby udoskonalać nasz Serwis zgodnie z oczekiwaniami biznesowymi i potrzebami Użytkowników będziemy starać się na bieżąco aktualizować i zmieniać informacje zawarte w Serwisie oraz inne jego elementy.
 2. Jeśli będą to zmiany w znaczący sposób zmieniające Serwis i dotychczasowe zasady jego funkcjonowania poinformujemy Cię o tym drogą e-mailową lub powiadomieniem na stronie internetowej Serwisu. 

9. Dostępność Serwisu

 1. Nie gwarantujemy, że Serwis lub jakaś jego część będzie zawsze dostępna lub dostęp do niej będzie nieprzerwany.
 2. Możemy zawiesić lub ograniczyć dostęp do Serwisu lubjego części, a także całkowicie usunąć Serwis. 

10. Odstąpienie od umowy i rezygnacja z usługi

 1. Jeśli jesteś konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, masz prawo do odstąpienia od umowy zawartej na zasadach niniejszego Regulaminu. W tym celu wystarczy, że wyślesz do nas pisemne oświadczenie (pismo może być wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Nie musisz podawać przyczyny odstąpienia od umowy.
 2. Możesz zrezygnować z naszych usług w każdym czasie. W celu rezygnacji prześlij nam swoje pisemne oświadczenie (pismo może być wysłane pocztą, faksem lub  pocztą elektroniczną).

11. Podsumowanie

 1. Regulamin zaczyna obowiązywać w dniu jego publikacji w Serwisie.
 2. Jeśli Regulamin nie reguluje jakichś spraw, stosujemyodpowiednie przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rachuneo: Polityka Prywatności


Dokument do pobrania w formacie PDF