Regulamin serwisu Rachuneo Porównywarki obowiązująca do 28.09.2021

Rachuneo jest serwisem internetowym, w którym Użytkownicy mogą nieodpłatnie porównać ceny energii elektrycznej, gazu, telewizji kablowej, usług telekomunikacyjnych, internetu, fotowoltaiki oraz, również bezpłatnie, zmienić dostawcę/sprzedawcę tych mediów do swojego mieszkania, domu lub firmy.

Definicje

Regulamin – zbiór zasad i regulacji na podstawie których Rachuneo będzie świadczyć Ci usługi, a Ty będziesz z nich korzystać.

Spółka – właściciel i operator serwisu Rachuneo, czyli firma Polskie Aplikacje Transakcyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 10, 60-834 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000745808, REGON 380882646, NIP 7811977991, o kapitale zakładowym 143 950 PLN.

Serwis – serwis internetowy Rachuneo, którego adres internetowy to www.rachuneo.pl.

Użytkownik – Ty i każda inna osoba, która korzysta z Serwisu jako osoba prywatna lub przedstawiciel firmy/instytucji/innej organizacji, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.

Dane osobowe – wszelkie Twoje dane, na podstawie których jesteśmy w stanie zidentyfikować Cię jako konkretną osobę; szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Administrator Danych Osobowych – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem jest właściciel i operator serwisu Rachuneo, czyli Spółka (patrz punkt 2 wyżej).

Polityka prywatności – część Regulaminu opisana w Załączniku nr 1, która opisuje jakie dane osobowe zbieramy oraz zasady na jakich gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy Twoje dane osobowe.

Gdy powołujemy się na RODO mamy na myśli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L 2016.119.1).

1. Zasady, na jakich możesz korzystać z Rachuneo

Jeśli chcesz korzystać z Rachuneo musisz stosować się do zapisów Regulaminu Serwisu.

Cokolwiek robisz w Serwisie i jakkolwiek z niego korzystasz musi to być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

Aby móc w pełni korzystać z Rachuneo powinieneś zaakceptować Regulamin Serwisu, w tym Politykę prywatności

2. Warunki techniczne świadczenia usług

W celu prawidłowego korzystania z naszych usług powinieneś dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: (a) przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 11, Firefox w wersji co najmniej 37.0, Chrome w wersji co najmniej 42.0, (b) włączona obsługa Cookies i JavaScript

Dane przesyłane przy użyciu formularzy elektronicznych w ramach Serwisu są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), szyfrowane za pomocą klucza o długości 256 bitów opartego o metodę szyfrowania TLS 1.2.

Do  systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, po uzyskaniu jego akceptacji, wprowadzane są pliki Cookies.

3. Treści dostępne w Serwisie

Treści na naszej stronie mają wyłącznie charakter ogólny i nie mają charakteru doradczego ani nie są ofertami w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

Dokładamy wszelkich starań, aby zaktualizować informacje w Serwisie, mimo to nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że materiały są dokładne, kompletne lub aktualne.

Wszystkie informacje, materiały lub ich elementy (artykuły, opisy, grafika, layout, fotografie, materiały dźwiękowe, animowane lub filmowe i aplikacje Serwisu) są chronione prawem. Bez zgody Spółki nie możesz ich kopiować, zmieniać, powielać i rozpowszechniać, chyba że prawo mówi inaczej. Możesz się powoływać na materiały i informacje dostępne w Serwisie, ale zawsze podaj źródło materiału, czyli Rachuneo. Jeśli chcesz skorzystać z materiałów dostępnych w Serwisie w inny sposób, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@rachuneo.pl.

Na stronach Serwisu prezentujemy odnośniki, materiały, prezentacje i informacje kierujące do ofert partnerów Serwisu. Oznacza to, że ww. informacje i materiały nie są ofertą Rachuneo, a firm współpracujących z Serwisem. Ponieważ nie mamy wpływu na treści i informacje znajdujące się na stronach internetowych partnerów, nie ponosimy za nich odpowiedzialności.

4. Granice odpowiedzialności Spółki

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, jeśli są one efektem działania siły wyżej lub innych firm i osób prywatnych.

Nasza odpowiedzialność ogranicza się do sytuacji, gdy poniosłeś szkodę w wyniku naszego umyślnego lub rażącego zaniedbania. W takiej sytuacji nasza całkowita odpowiedzialność ograniczona jest kwotowo do 500 zł.

5. Jak się z nami skontaktować

Do Twojej dyspozycji oddajemy adres e-mail: kontakt@rachuneo.pl. Na ten adres możesz przesyłać pytania, sugestie, uwagi oraz inne wiadomości związane z funkcjonowaniem Serwisu.

6. Jak złożyć reklamację

Jeśli chcesz złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu, wyślij ją na adres e-mail: kontakt@rachuneo.pl lub pisemnie na adres siedziby naszej Spółki (patrz punkt 2 w sekcji Definicje). Dopilnuj, aby składana reklamacja zawierała dokładny opis zastrzeżeń, które chcesz zgłosić.

Jeśli otrzymaliśmy od Ciebie wszystkie niezbędne informacje, reklamację rozpatrzymy w ciągu 14 dni roboczych.

W przypadku, gdy dostarczyłeś nam niepełnego lub niejasnego opisu zastrzeżeń, możemy skontaktować się z Tobą, aby je uzupełnić. Wówczas czas rozpatrywania reklamacji liczymy od momentu uzyskania kompletnych informacji niezbędnych do zajęcia się Twoją reklamacją.

7. Zmiany w Regulaminie

Gdy będzie to niezbędnie konieczne będziemy wprowadzać zmiany w zapisach Regulaminu. Na stronie internetowej Serwisu poinformujemy, gdy taka zmiana będzie miała miejsce.

8. Zmiany w Serwisie

Aby udoskonalać nasz Serwis zgodnie z oczekiwaniami biznesowymi i potrzebami Użytkowników będziemy starać się na bieżąco aktualizować i zmieniać informacje zawarte w Serwisie oraz inne jego elementy.

9. Dostępność Serwisu

Nie gwarantujemy, że Serwis lub jakaś jego część będzie zawsze dostępna lub dostęp do niej będzie nieprzerwany.

Możemy zawiesić lub ograniczyć dostęp do Serwisu lub jego części, a także całkowicie usunąć Serwis.

10. Pliki cookies

1.     Pliki typu „cookies” („ciasteczka”), to informacje zapisywane przez przeglądarkę użytkownika, obejmujące zawartość tekstową, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w  pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach spółki, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Dzięki plikom cookies strony internetowe pamiętają preferencje użytkownika, np. ulubione strony internetowe. Pliki cookies nie identyfikują użytkownika poprzez takie dane jak imię czy nazwisko i nie są zbierane w ramach technologii cookies, nie mają wpływu na sprzęt i oprogramowanie użytkownika. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/

2.     Pliki cookie wykorzystujemy do monitorowania ruchu w Serwisie oraz do zbierania danych marketingowych i statystycznych związanych z prowadzeniem Rachuneo.

3.     W dowolnym momencie możesz zablokować zbieranie informacji za pomocą plików cookie blokując ich obsługę w ustawieniach przeglądarki internetowej.

4.     Zablokowanie plików cookie może spowodować, że nie będziesz mógł w pełni korzystać z Rachuneo lub Serwis nie będzie działał poprawnie.

11. Podsumowanie

Regulamin zaczyna obowiązywać w dniu jego publikacji w Serwisie.

Jeśli Regulamin nie reguluje jakichś spraw, stosujemy odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rachuneo: Polityka Prywatności.

Dokument do pobrania w formacie PDF