Polityka Prywatności Rachuneo z dn. 03.01.2019

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rachuneo

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest właściciel i operator serwisu Rachuneo, czyli spółka Polskie Aplikacje Transakcyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 10, 60-834 Poznań. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000745808, posiada nr NIP: 7811977991 oraz nr statystyczny REGON: 380882646.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących Ci na podstawie RODO możesz kontaktować się pocztą elektroniczną pisząc na adres: rodo@rachuneo.pl.

2. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 1. złożenia za pośrednictwem naszego Serwisu wniosku o uzyskanie dedykowanej oferty od sprzedawcy energii elektrycznej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. zawarcia za pośrednictwem naszego Serwisu umowy ze sprzedawcą energii elektrycznej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. marketingu bezpośredniego własnych usług, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. dochodzenia lub obrony przed wszelkimi roszczeniami, w tym przed roszczeniami osób trzecich, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. wysyłki newslettera, pod warunkiem uzyskania Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 7. marketingu bezpośredniego produktów i usług firm z nami współpracujących, pod warunkiem uzyskania Twojej zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy

Przetwarzamy następujące Twoje dane:

 • nazwisko i imiona,
 • nr PESEL,
 • numer NIP,
 • adres zameldowania na pobyt stały,
 • adres do korespondencji,
 • numer telefonu,
 • adresy e-mail,
 • nazwa i dane firmy,

Inne dane niezbędne do skutecznego świadczenia przez nas usług:

 • okres rozliczeniowy,
 • adres punktu poboru energii,
 • numer licznika,
 • grupa taryfowa prądu,
 • wysokość ostatniego rachunku za energię elektryczną,
 • dane dystrybutora,
 • dane sprzedawcy

Możesz powierzyć nam dodatkowe dane, przesyłając skan rachunku za energię elektryczną z innymi widocznymi informacjami. Dodatkowe dane będziemy przetwarzać na podstawie Twojej zgody.

4. W jaki sposób gromadzimy dane

Twoje dane osobowe gromadzimy za pomocą:

 1. informacji, jakie nam podajesz wypełniając formularze dostępne w Serwisie,
 2. plików cookie zapisywanych na Twoim komputerze lub urządzeniach mobilnych (telefony, tablety),
 3. zapisywania logów na poziomie serwera www obsługiwanego przez Zoho Group.

5. Zobowiązania Administratora związane z Twoimi danymi osobowymi

 1. Zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w punkcie 2 powyżej, z zastrzeżeniem punktu 6 poniżej.
 2. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

6. Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

Twoje dane osobowe będą przekazywane w celu wykonania usług, realizowanych za pośrednictwem serwisu do:

 1. sprzedawców energii elektrycznej, oferujących swoje produkty za pośrednictwem serwisu – celem przedstawienia ich ofert oraz zawarcia umów,
 2. podmiotu prowadzącego dla nas księgowość,
 3. podmiotu dostarczającego nam usługi hostingowe i pocztowe

7. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy zawartej w serwisie Rachuneo poprzez akceptację regulaminu serwisu, aż do wygaśnięcia obowiązków prawnych Administratora i przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie.

Dane osobowe dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług będą przetwarzane do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

Twoje dane osobowe przekazane nam na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu, aż wycofasz zgodę na ich przetwarzanie – chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego terminu przechowywania danych.

8. Twoje prawa związane z ochroną danych

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że wykażemy istnienie nadrzędnych, ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy dane osobowe w sposób niezgodny z prawem.

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

9.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania przez nas usług na Twoją rzecz. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli świadczyć Ci naszych usług.

10. Pliki cookies

 1. Pliki typu „cookies” („ciasteczka”), to informacje zapisywane przez przeglądarkę użytkownika, obejmujące zawartość tekstową, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w  pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach spółki, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Dzięki plikom cookies strony internetowe pamiętają preferencje użytkownika, np. ulubione strony internetowe. Pliki cookies nie identyfikują użytkownika poprzez takie dane jak imię czy nazwisko i nie są zbierane w ramach technologii cookies, nie mają wpływu na sprzęt i oprogramowanie użytkownika. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/
 2. Pliki cookie wykorzystujemy do monitorowania ruchu w Serwisie oraz do zbierania danych marketingowych i statystycznych związanych z prowadzeniem Rachuneo.
 3. W dowolnym momencie możesz zablokować zbieranie informacji za pomocą plików cookie blokując ich obsługę w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 4. Zablokowanie plików cookie może spowodować, że nie będziesz mógł w pełni korzystać z Rachuneo lub Serwis nie będzie działał poprawnie.

Dokument do pobrania w formacie PDF