Zmiana dostawcy prądu krok po kroku

Czyli jak zmienić operatora energii elektrycznej
Foto: pixabay
W artykule napiszemy, jak przejść przez proces zmiany operatora energii elektrycznej i dzięki temu zaoszczędzić na rachunkach
W skrócie:
  • Zmiana dostawcy energii elektrycznej jest łatwiejsza, niż myślisz i pozwala obniżyć rachunki za prąd nawet o kilkaset złotych rocznie.
  • Możesz samodzielnie zmienić sprzedawcę lub skorzystać z Rachuneo.pl.

Podjęcie decyzji o zmianie dotychczasowego dostawcy prądu to dobry krok w kierunku oszczędzania na wydatkach z domowego budżetu. Minimum formalności i atrakcyjne oferty firm energetycznych zachęcają do skorzystania z tej możliwości.

Czy wiesz, że...

Decydując się na zmianę dostawcy prądu nie musisz zajmować się wszystkimi formalnościami osobiście. Możesz udzielić pełnomocnictwa do przeprowadzenia całej procedury w Twoim imieniu nowemu sprzedawcy lub np. porównywarce Rachuneo.

Samodzielna zmiana sprzedawcy

Jeśli chcesz zmienić sprzedawcę energii elektrycznej samodzielnie warto zapoznać się z najważniejszymi etapami tej procedury. Poniżej przedstawiamy krok po kroku, co powinieneś zrobić, aby zaoszczędzić, ale nie skomplikować sobie życia:

1. Wybór sprzedawcy prądu i oferty

Firmy energetyczne starają się coraz bardziej dbać o klientów. Przygotowują wiele różnych ofert, niektóre nawet z usługami fachowców, ubezpieczeniami OC, telewizją. Wybór jest ogromy, warto więc wybrać taką która będzie nam najbardziej odpowiadała. W wyborze pomocne są kalkulatory i porównywarki cen energii - pomogą obliczyć szacunkowe oszczędności i przedstawią paletę ofert z dodatkowymi usługami lub bonusami.

2. Zawarcie umowy z nowym dostawcą

Aby zapewnić ciągłość dostaw prądu zawarcie nowej umowy sprzedaży energii powinno nastąpić z chwilą wygaśnięcia dotąd obowiązującej umowy. Dodatkowo przed jej podpisaniem należy zwrócić uwagę na najważniejsze kwestie, o których przeczytasz w dalszej części artykułu.

Jeśli otrzymujemy rachunek za prąd co dwa miesiące, a opłata handlowa wynosi 6,50 złotych brutto, to rachunek za prąd zostanie powiększony o opłatę za obsługę handlową za dwa miesiące, tzn. o 13 zł.

3. Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym sprzedawcą

Ustanie umowy sprzedaży prądu dokonuje się przez złożenie pisemnego oświadczenia. W przypadku pierwszego wypowiedzenia jest to zazwyczaj umowa kompleksowa obejmująca równocześnie sprzedaż i dystrybucję energii.

4. Zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucji

Gdy zmiana sprzedawcy energii odbywa się pierwszy raz, oprócz nowej umowy z wybranym dostawcą, konieczne jest także zawarcie umowy o świadczeniu usług dystrybucyjnych z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD). Jej obowiązywanie rozpoczyna się wraz z datą ustania umowy kompleksowej. W sytuacji ponownej zmiany dostawcy prądu nie ma potrzeby jej ponownego zawierania.

5. Poinformowanie OSD o zmianie sprzedawcy prądu

Każda osoba zmieniająca dotychczasowego sprzedawcę energii ma obowiązek przesłania zgłoszenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego za pośrednictwem formularza, który znajduje się na stronie internetowej OSD. W zgłoszeniu uwzględnia się informacje odnośnie stron nowej umowy, terminu obowiązywania i planowanych dostaw prądu.

6. Dostosowanie licznika

W niektórych przypadkach wymagane jest dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych. Dzieje się tak w sytuacji, gdy licznik zamontowany w mieszkaniu uległ nadmiernemu zużyciu. Odbiorcy prądu nie są obarczani kosztami dostosowania układu. Ponosi je właściciel układu linii dystrybucyjnych, czyli operator systemu dystrybucyjnego.

7. Rozliczenie końcowe z dotychczasowym dostawcą

Rozliczenie z poprzednim dostawcą energii zostaje przygotowane na podstawie dokonanego odczytu licznika. W dniu wejścia w życie nowej umowy sprzedaży prądu OSD sprawdza stan licznika i przekazuje go zarówno dotychczasowemu, jak i przyszłemu dostawcy. Przeważnie przekazanie tych informacji trwa maksymalnie do piątego dnia kolejnego miesiąca. W razie występowania liczników bez transmisji danych odczyt stanu licznika przez operatora może być opóźniony do 5 dni roboczych po zmianie dostawcy.

Udzielenie pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy

Masz prawo upoważnić nowego dostawcę do załatwienia wszystkich formalności związanych z procedurą zmiany operatora. Oznacza to, że od tego momentu to on reprezentuje Twoje interesy i przejmuje odpowiedzialność za cały proces. Wypowiada umowę z dotychczasowym dostawcą oraz w razie konieczności zawiera umowę o świadczenie usług dystrybucji.

Na co zwrócić uwagę przy zmianie dostawcy?

Korzystna stawka cenowa za energię elektryczną to tylko jedno z kryteriów, którym należy się kierować przy wyborze dostawcy prądu. Zmieniając dotychczasowego operatora, warto również przyjrzeć się takim następującym elementom:

  • czas trwania umowy – to podstawowa informacja, na którą trzeba zwrócić uwagę. Zwłaszcza jeśli prognozy cenowe na rynku energii elektrycznej ulegają dużym wahaniom, lepszym rozwiązaniem jest podpisywanie umów na krótszy okres,
  • warunki wypowiedzenia umowy oraz jej przedłużenia – niektórzy operatorzy zabezpieczają się przed nagłym rozwiązaniem umowy przez klienta i stosują kary umowne za jej wcześniejsze wypowiedzenie,
  • okres płatności i sposób ich naliczania – sposób, w jaki następuje rozliczenie z dostawcą prądu, może wpływać na opłaty handlowe lub dystrybucyjne uwzględniane w rachunku za prąd,
  • koszty związane z zerwaniem umowy – w przypadku umów zawieranych na czas określony, przedwczesne wypowiedzenie umowy może nieść ze sobą finansowe konsekwencje,
  • wysokość opłaty handlowej – opłata handlowa to inaczej koszty obsługi rozliczenia klienta naliczane za odczyt licznika. Jej wysokość może się różnić w zależności od dostawcy prądu od 1,99 zł do nawet 19,90 zł za miesiąc,
  • promocje i dodatkowe usługi – w celu przyciągnięcia klientów, sprzedawcy często oferują liczne gratisy lub pakiety na atrakcyjnych warunkach. Warto podchodzić do tego ostrożnie i dokładnie czytać szczegóły każdej promocji.

Najważniejsze pojęcia

OSD lub dystrybutor energii elektrycznej – Operator Systemu Dystrybucyjnego, czyli przedsiębiorstwo energetyczne odpowiedzialne za dystrybucję energii elektrycznej oraz czynności związane z ruchem sieciowym w systemie dystrybucyjnym. W Polsce mamy pięciu operatorów systemu dystrybucyjnego: Enea, Energa, Innogy, PGE i Tauron. Dystrybutorzy energii są przydzieleni do określonego obszaru Polski i nie ma możliwości ich zmiany.

Sprzedawca energii elektrycznej – to podmioty rozliczające klientów ze zużytej energii.Odbiorcy energii mają prawo do zmiany sprzedawcy bez ponoszenia żadnych kosztów.

Umowa kompleksowa – dokument umowy zawierany między klientem a dostawcą energii elektrycznej, łączący elementy sprzedaży i dystrybucji energii.

Opłata handlowa – jedna z najczęściej naliczanych opłat przez sprzedawców prądu. Jej wysokość zależy od konkretnej firmy energetycznej i wynika z kosztów administracyjnych.

Porównaj ceny energii w Twoim regionie