Formularz kontaktowy
Podaj swój adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Prosimy o podanie numeru telefonu - ułatwi to nam dalszy kontakt
Sprawdź czy wpisałeś poprawnie numer i upewnij się że ma 9 cyfr
Musisz zaakceptować regulamin
Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności.
Dziękujemy
Twoje dane zostały przesłane i zapisane w systemie. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą i przekażemy dalsze instrukcje.
Ups! Coś poczło nie tak podczas przesyłania formularza.
Zamknij

Świadectwo energetyczne w 2023 - kto musi je mieć?

Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach konieczne jest przedstawienie świadectwa energetycznego
pixabay.com
Przenoszę numer
Nowy numer
Abonament
Na kartę
Z telefonem
Bez telefonu
Dla domu

Wynajmujesz lub sprzedajesz nieruchomość? A może jesteś w trakcie zakończenia budowy? Od 28 kwietnia 2023 roku musisz mieć świadectwo energetyczne budynku - jego brak skutkuje karą. Czym jest świadectwo energetyczne? Kto musi je przekazać? Poznaj szczegóły!
Sprawdź oferty na energię elektryczną
Zamów je u nas!
W skrócie:
  • Świadectwo energetyczne zawiera całkowite zapotrzebowanie istniejącego budynku lub jego części (np. lokalu mieszkalnego) na energię.
  • Od 28 kwietnia 2023 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i Prawa budowlanego - właściciele domów oraz mieszkań, w tym także zarządcy budynków, będą musieli przekazać świadectwo energetyczne najemcy lub nabywcy. Nieprzekazanie świadectwa będzie skutkować karą grzywny.
  • Jeśli dokonujesz przedsięwzięć termomodernizacyjnych (np. zmiana ogrzewania czy wymiana okien), konieczne jest sporządzenie nowego świadectwa charakterystyki energetycznej.
  • Świadectwo energetyczne jest wymagane, jeśli staramy się o dofinansowanie z programu Moje Ciepło.
  • Z kolei w programie Czyste Powietrze warunkiem otrzymania dofinansowania do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją jest przeprowadzenie audytu energetycznego.
  • Potrzebujesz świadectwa energetycznego? Możesz je zamówić przez Rachuneo.

Czym jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej, zwane inaczej certyfikatem energetycznym czy paszportem energetycznym, to dokument zawierający ocenę energetyczną budynku. Co to znaczy?

W świadectwie energetycznym określa się całkowite zapotrzebowanie istniejącego budynku (lub jego części w postaci np. lokalu mieszkalngo) na energię zużywaną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody, w tym także do klimatyzacji i oświetlenia. Z takiego dokumentu dowiemy się więc, ile w rzeczywistości wynoszą wszystkie koszty zużycia energii w danym domu czy mieszkaniu.

W Polsce świadectwa energetyczne obowiązują od dobrych kilku lat i dotychczas były sporządzane dla budynków, które wybudowano po 2009 roku. Niebawem wchodzi w życie ustawa, zgodnie z którą obowiązywać będzie konieczność przedstawienia świadectw energetycznych dla wszystkich istniejących budynków, w tym tych, które wybudowano przed 2009 r.!

Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i Prawa budowlanego

28 kwietnia 2023 roku wprowadzona zostanie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i Prawa budowlanego. Zgodnie z nią właściciele domów oraz mieszkań, a także zarządcy budynków, zobowiązani będą do przekazania świadectwa energetycznego najemcy (osobie wynajmującej) lub nabywcy (osobie kupującej nieruchomość). Świadectwa sporządza się zarówno dla całych budynków jak i części budynków (m.in. lokali mieszkalnych). Co ważne, brak przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku grozi karą grzywny.

Obowiązek przedstawienia świadectwa: w jakim celu?

Na Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej (gov.pl) czytamy, że: “celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii”.

Świadectwom energetycznym przyświecają zatem dwa podstawowe cele. Pierwszy z nich dotyczy możliwości uzyskania przez najemcę lub nabywcę informacji o przyszłych kosztach zużycia energii i stwierdzenia, czy cena nieruchomości jest adekwatna do kosztów zużycia. Drugi z kolei dotyczy kreowania świadomości ekologicznej i traktowania świadectwa energetycznego jako cennego źródła informacji o zapotrzebowaniu danego budynku na energię oraz jako szansę na określenie jego energooszczędności. 

Kto musi przekazać świadectwo energetyczne?

Od 2009 roku, zgodnie z Prawem budowlanym, świadectwo energetyczne sporządzane jest w celu przekazania go osobie wynajmującej lub kupującej dany budynek lub jego część (np. lokal). Tym samym świadectwo należy przekazać, gdy:

  • budynek, jego część (lokal) jest zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
  • budynek, jego część (lokal) jest zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • budynek, jego część (lokal) jest wynajmowany.

Od 28 kwietnia 2023 roku świadectwo energetyczne należy także załączyć, gdy:

  • inwestor lub inwestorka kończy budowę obiektu budowlanego (świadectwo należy załączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie).

Warto pamiętać, że konieczność przedstawienia świadectwa ma także miejsce w przypadku budynków, w których dokonywana jest obsługa (o powierzchni powyżej 250 m2) i świadczone są usługi (o powierzchni powyżej 500 m2).

Jakie zmiany w świadectwie energetycznym w 2023?

Świadectwo jest niezbędne podczas sprzedaży oraz wynajmu budynku lub części budynku, a także w przypadku modernizacji obejmującej swym zakresem co najmniej 25% powierzchni przegród zewnętrznych lub wymiany źródła ciepła

Kluczową zmianą jest konieczność przedstawienia świadectwa energetycznego dla wszystkich budynków - nie tylko nowo wybudowanych domów czy mieszkań, ale także tych zbudowanych przed 2009 rokiem. Następną zmianą jest obowiązek sporządzenia świadectwa w przypadku kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji o ustalonej w przepisach mocy. Nowelizacja ustawy oznacza także obowiązek dołączenia przez inwestorki i inwestorów (w tym deweloperów) świadectwa energetycznego jako załącznika do zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Kto jest zwolniony z obowiązku przekazania świadectwa?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, że nowelizacja ustawy nie przewiduje konieczności sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej dla już istniejących budynków, ich części lub lokali, które wykorzystywane są na własny użytek (a więc nie są np. przedmiotem najmu czy sprzedaży). Ponadto obowiązek przedstawienia świadectwa przez inwestorów i inwestorki nie dotyczy domów, których powierzchnia nie przekracza 70 m2.

Czy wiesz, że…

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzone może być wyłącznie dla budynku istniejącego, natomiast w przypadku budynku projektowanego sporządzana jest projektowana charakterystyka energetyczna.

Kto sporządza certyfikat energetyczny?

Podmiot sporządzający świadectwo energetyczne zobowiązany jest być wpisanym do Wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Sporządzone świadectwo energetyczne obowiązkowo musi być wprowadzone do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, gdzie zostanie mu nadany numer świadectwa. 

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzone w Centralnym rejestrze zawiera wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową, udział OZE w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową oraz jednostkową wielkość emisji CO2. 

Jak długo ważne jest świadectwo?

Okres ważności świadectwa energetycznego wynosi 10 lat od daty jego sporządzenia. Warto dodać, że okres 10 lat obowiązuje pod warunkiem, że w budynku nie miała miejsce w tym czasie np. termomodernizacja czy modernizacja systemów ogrzewania. Co to oznacza? 

W przypadku gdy właścicielka lub właściciel dokona zmian związanych np. z termomodernizacją, remontem, wymianą okien czy zmianą ogrzewania będzie musiał(a) starać się o sporządzenie nowego świadectwa charakterystyki energetycznej!

Ile kosztuje świadectwo energetyczne?

Cena świadectwa energetycznego zależy między innymi od wielkości budynku i jego przeznaczenia, a także… lokalizacji. Na przykład w Krakowie zapłacimy inną kwotę za świadectwo charakterystyki energetycznej budynku niż w Warszawie. Ostatecznie jednak koszt świadectwa waha się między 400 zł (dla lokalu mieszkalnego) a ponad 1000 zł (dla budynku wielorodzinnego). 

O czym jeszcze warto pamiętać? Świadectwo energetyczne a audyt energetyczny

Wielokrotnie wspominaliśmy o tym, że świadectwo energetyczne jest obowiązkowe w przypadku wynajmu czy sprzedaży nieruchomości, a także dużych obiektów użyteczności publicznej. Ponadto, świadectwo energetyczne jest wymagane, jeśli staramy się o dofinansowanie z programu Moje Ciepło.

Warto jednak dodać, że obok świadectwa energetycznego istnieje coś takiego, jak audyt energetyczny. Audyt energetyczny to dokument sporządzany dla celów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Od świadectwa energetycznego istniejącego już budynku odróżnia go to, że zawiera propozycje termomodernizacyjne, prognozy przyszłego zużycia energii oraz kosztorys danego przedsięwzięcia. Audyt energetyczny nie jest obowiązkowy w świetle prawa, ale umożliwia ubieganie się o różne dofinansowania, które sprzyjają poprawie efektywności energetycznej. 

W przypadku wielu programów jest niezbędny do pozytywnego rozpatrzenia wniosku (m.in. program TERMO z Banku Gospodarstwa Krajowego lub podwyższona dotacja w programie Czyste Powietrze). Dlaczego? Oprócz oceny kondycji energetycznej budynku w audycie zawarte są dodatkowo proponowane modernizacje oraz oszacowany jest koszt ich realizacji i oczekiwane oszczędności energetyczne oraz finansowe. Audyt energetyczny wymagany jest m.in. do uzyskania rozszerzonej dotacji w programie Czyste Powietrze

Potrzebujesz certyfikatu lub audytu energetycznego? Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci w pozyskaniu obowiązkowego niebawem certyfikatu lub audytu, dzięki któremu dostaniesz dofinansowanie!

Potrzebujesz tańszej energii?
Sprawdź oferty
Porównaj ceny energii w Twoim regionie