Kontakt dla klientów

Mickiewicza 10, 60-834 Poznań
Operatorem serwisu jest spółka
Polskie Aplikacje Transakcyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-836) ul. A. Mickiewicza 10
KRS: 0000745808
NIP: 7811977991
REGON: 380882646
Kapitał zakładowy w wys. 75 000 zł w całości opłacony.