Kontakt

Operatorem serwisu jest spółka
Rachuneo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01042) ul.Okopowa 56, lok. 77
KRS: 0001072573
NIP: 5273087505
REGON: 527079166

Operatorem usług płatniczych na rzecz platformy Rachuneo zarządzanej przez spółkę Rachuneo Sp. z o. o. jest Autopay S.A - wiodący dostawca usług płatniczych. Autopay S.A. jest krajową instytucją płatniczą nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).