Cena prądu

Ile kosztuje energia elektryczna w Polsce?
Mapa pokazuje średni miesięczny koszt gospodarstwa domowego dla zużycia 200 kWh / taryfa G11 / uwzględnia koszt dostarczenia prądu i zużywanej energii.
Dane aktualne na wrzesień 2021 r.

Ile kosztuje 1 kWh w Polsce w 2021 roku?

0,69 - 0,78 zł za kWh
1 kWh (kilowatogodzina) prądu kosztuje aktualnie około 0,69 – 0,78 zł. W 2020 roku było to 0,64 – 0,73 zł, a w 2019 roku 0,57 – 0,65 zł. Oznacza to, że cena prądu wzrosła średnio od 2019 roku o 20%. Dokładna cena za 1 kWh energii elektrycznej zależy od tego, w którym regionie Polski analizujemy koszty. Podany przedział cen prądu odnosi się do całego kraju i taryfy G11. Cena uwzględnia koszty dostarczenia prądu i koszt energii czynnej.
Czy wiesz że...

Kilowat i kilowatogodzina są bardzo często mylone. Kilowat to tysiąc watów, a wat jest jednostką, która pokazuje moc urządzeń elektrycznych. Natomiast kilowatogodzina określa, ile prądu zużywa urządzenie o mocy 1 kilowata w ciągu godziny pracy.

Ile średnio kosztuje 1 kWh w Polsce?

Średnia cena 1 kilowatogodziny w Polsce w 2021 roku wynosi 74 gr. W 2020 roku było to 68 gr, natomiast w 2019 roku opłata wynosiła 61 gr.

Ile kosztuje prąd u różnych sprzedawców?

 • Enea – cena prądu w Poznaniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Toruniu i Szczecinie to 0,69 zł za 1 kWh.
 • Energa – 1 kilowatogodzina w Gdańsku i Olsztynie kosztuje 0,77 zł.
 • PGE – w Łodzi, Lublinie, Białymstoku, Radomiu, Kielcach i Rzeszowie cena energii elektrycznej wynosi 0,74 zł za 1 kWh.
 • Tauron – cena prądu we Wrocławiu i Opolu wynosi 0,70 zł za kWh.
 • Tauron – 1 kilowatogodzina prądu w Krakowie kosztuje 0,70 zł.
 • Tauron – za 1 kWh mieszkańcy Gliwic, Katowic 0,75 zł.
 • Innogy - mieszkańcy Warszawy za 1 kWh płacą 0,76 zł.
Wysokość rachunku w konkretnym mieście w Polsce oszacujesz mnożąc ilość zużywanego prądu i podany wyżej koszt 1 kWh. Przykładowo, jeżeli wykorzystujesz 250 kWh miesięcznie w Poznaniu zapłacisz około 172,50 zł (2070 zł rocznie), a w Warszawie 190 zł (2280 zł rocznie).  

Więcej informacji znajdziesz w raporcie Ceny Prądu.

Jaki wpływ na cenę kilowatogodziny energii ma taryfa prądu?

Taryfy prądu można podzielić na te przeznaczone dla firm, oznaczone literami A, B, C i na te, z których korzystają odbiorcy indywidualni rozpoczynające się od litery G. Najczęściej wykorzystywaną w Polsce taryfą jest G11. Pierwsza liczba dotyczy mocy umownej i w przypadku odbiorców indywidualnych zawsze jest to “1”. Druga liczba oznacza liczbę stref czasowych - strefy różnicują koszt prądu w zależności od czasu, w którym jest on pobierany. Oznacza to, że w taryfie G11 obowiązuje jedna stawka za kilowatogodzinę.

Kolejną popularną taryfą jest G12, w której pojawiają się dwie strefy czasowe – w jednej prąd jest droższy, a w drugiej tańszy. Dokładna nazwa taryfy będzie określała podział czasowy, np. taryfa “nocna” z literą “b” dzieli dobę na dzień i noc (w nocy prąd jest tańszy); w taryfie “weekendowej” oznaczonej literą “w” prąd jest tańszy w nocy i w weekendy; w taryfie “pozaszczytowej” energia jest tańsza poza godzinami szczytowego poboru.

Wzrost cen prądu w 2021 roku

Porównujemy aktualne ceny prądu z poprzednim raportem Rachuneo z czerwca 2019.
296 zł
o tyle rocznie więcej w porównaniu do stycznia 2019 za prąd zapłaci mieszkaniec Gdańska (za 2400 kWh)

Gdzie wzrosły ceny prądu?

Cena prądu wzrosła w całej Polsce (aktualne na wrzesień 2021).

O ile wzrosła cena prądu w ciągu roku?

U dostawców, którzy mocno podnieśli ceny, wzrost wyniósł od 5,5% do 8%. Przekłada się to na około 150 zł wyższy rachunek za prąd w ciągu roku.

O ile wzrosła cena prądu w ciągu dwóch lat?

Cena prądu od 2019 r. została podniesiona o średnio 20%. Przykładowo mieszkaniec Warszawy zapłaci rocznie o 341 zł więcej, natomiast mieszkaniec Wrocławia o 290 zł więcej.

Dlaczego cena prądu wzrasta?

W Polsce dominuje energia elektryczna z węgla. W ostatnich latach drastycznie wzrastają ceny emisji dwutlenku węgla, które państwom członkowskim narzuca Unia Europejska  co przekłada się na koszt energii elektrycznej dla odbiorców. Dodatkowo na wysokość rachunków wpływają takie czynniki jak: ceny węgla, koszt prądu z importu czy ilość zużywanej w kraju energii.

Jak ustala się nowe ceny prądu?

Wzrost cen prądu u operatorów systemu dystrybucyjnego (Innogy, Enea, Energa, Tauron, PGE) poprzedzony jest złożeniem wniosków do Urzędu Regulacji Energetyki. Prezes URE musi zaakceptować nowe stawki i uzasadnienie ich zmiany. Inni sprzedawcy mogą indywidualnie decydować o swoim cenniku, jednak chcąc przyciągnąć nowych klientów, oferują zazwyczaj ceny prądu minimalnie niższe niż te podstawowe.

Co składa się na cenę prądu?

Zużyta energia
Płacisz sprzedawcy prądu za to, że kupił prąd od polskich elektrowni w specjalnym systemie. Im więcej kilowatogodzin (kWh) zużywasz, tym więcej płacisz. Przy zmianie sprzedawcy prądu, zmienia się również ta opłata - każdy sprzedawca może mieć inny cennik dla swoich klientów. Sprzedawcy alternatywni zazwyczaj oferują niższą stawkę za 1 kWh niż operatorzy systemu dystrybucyjnego – cena zużywanego prądu powinna być u nich korzystniejsza.
Przykładowe nazwy na fakturze:
 • opłata za energia czynną
 • sprzedaż energii
Dostarczenie prądu
Płacisz właścicielowi kabli i liczników za to, że płynie nimi Twój prąd i że nie ma awarii. Im więcej prądu zużyjesz, tym więcej zapłacisz, ale dodatkowo tak czy inaczej musisz zapłacić abonament. Przy zmianie sprzedawcy prądu koszt ten pozostaje taki sam. Jest to kwota ustalana przez operatora systemu dystrybucyjnego. Po zmianie sprzedawcy tę rolę pełni ten sam podmiot, a tym samym koszt usługi nie zmienia się. Cena dostarczenia prądu różni się w zależności od zamieszkiwanego obszaru.
Przykładowe nazwy na fakturze:
 • opłata dystrybucyjna
 • dystrybucja energii
 • stała sieciowa / zmienna sieciowa
 • opłata przesyłowa
Opłaty państwowe
Płacisz obowiązkowo opłaty narzucane przez regulacje prawne na potrzeby wspierania sektora energetyki w Polsce.
Przykładowe nazwy na fakturze:
Dodatkowe usługi
Płacisz sprzedawcy abonament, który nie zależy od zużytego prądu. Im wyższy abonament tym więcej dodatkowych usług masz w pakiecie, np. e-faktura, ubezpieczenie, pomoc fachowców itd. Opłata ta nie wlicza się do rachunku, jeżeli korzystasz z podstawowej oferty operatora systemu dystrybucyjnego. Podstawowe oferty pozbawione są takich elementów jak gwarancja ceny prądu, energia z odnawialnych źródeł, bonusy itp.
Przykładowe nazwy na fakturze:
 • opłata handlowa

Różnica w cenie prądu między miastami w Polsce

Ile kosztuje energia w regionach Innogy, PGE, Tauron, Enea i Energa?

W różnych regionach Polski cena prądu jest inna a usługa dostarczania prądu świadczona jest przez innego operatora. Operatorzy posiadają inne cenniki, które różnią się ceną za zużywany prąd i kosztem dostarczenia go do odbiorcy. Dostawcy prądu nie można zmienić, a tym samym koszt dostarczenia prądu pozostaje taki sam. Natomiast cenę za zużywaną energię elektryczną można obniżyć przez podpisanie nowej umowy z alternatywnym sprzedawcą.

Ile kosztuje prąd przy normalnym zużyciu?

Zużycie 2400 kWh / taryfa G11
Najwięcej za prąd płacą mieszkańcy regionów Gdańska, Koszalina i Olsztyna - 1860 zł rocznie. Najmniej za prąd płacą mieszkańcy OSD Enea - 1644 zł rocznie.
216 zł
tyle więcej za prąd płaci mieszkaniec Gdańska od mieszkańca Poznania.

Ile kosztuje prąd przy dużym zużyciu?

Zużycie 6000 kWh / taryfa G12
581 zł
tyle więcej za prąd zapłaci mieszkaniec Warszawy od mieszkańca Krakowa.

Sprzedawcy prądu w Polsce

W Polsce działa kilkunastu sprzedawców prądu. Oprócz pięciu największych firm energetycznych (Innogy, Enea, Energa, Tauron, PGE) wskazać można sprzedawców alternatywnych - każdy z nich posiada w swojej ofercie inne taryfy, ceny prądu i warunki umowy. Są to między innymi:

Sprawdź, czy nie przepłacasz za prąd

Porównaj ceny energii w Twoim regionie

Na jakim obszarze Polski mieszkasz? Sprawdź poniżej szczegóły dotyczące cen prądu w Twoim mieście.

Poniżej dowiesz się:
 • ile kosztuje Cię 1 kWh prądu (koszt zużytej energii i dostarczenia prądu);
 • ile w ciągu roku za prąd płaci przeciętne gospodarstwo domowe;
 • o ile wzrosła cena prądu w Twoim mieście od 2019 r.;
 • czy możesz korzystać z zielonej energii i ile za nią zapłacisz.

Ceny prądu na obszarze Innogy

Innogy to operator sieci energetycznej tylko w regionie stolicy Polski

Warszawa - operator Innogy

0,76 zł / 1 kWh
Tyle średnio płaci mieszkaniec Warszawy za 1 kWh energii elektrycznej uwzględniając wszystkie koszty: dystrybucji i energii czynnej,
1824 zł / rok
Tyle na prąd przez rok wydaje gospodarstwo domowe w Warszawie przy założeniu, że korzysta z taryfy z taką samą ceną przez całą dobę dla zużycia 2400 kWh rocznie.
Cena prądu na podstawie cennika największego dostawcy prądu w Warszawie: operatora Innogy (dawniej RWE). Sprawdź ceny u innych sprzedawców prądu.
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Warszawie jest innogy Stoen Operator S.A.
341 zł
Mieszkańcy Warszawy przy zużyciu 200 kWh miesięcznie w 2021 r. zapłacą
za prąd o 341 zł więcej niż w 2019 r.

Ceny prądu na obszarze Energa

Energa jest operatorem systemu dystrybucyjnego prądu m. in. w poniższych regionach:

Gdańsk - operator Energa

0,77 zł / kWh
Tyle średnio płaci mieszkaniec Gdańska za 1 kWh energii elektrycznej uwzględniając wszystkie koszty: dystrybucji i energii czynnej.
1860 zł / rok
Tyle średnio na prąd przez rok wydaje gospodarstwo domowe w Gdańsku, przy założeniu, że korzysta z taryfy z taką samą ceną przez całą dobę dla zużycia 2400 kWh rocznie.
Cena prądu na podstawie cennika największego dostawcy prądu w Gdańsku: operatora Energa. Sprawdź ceny u innych sprzedawców prądu.
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Gdańsku jest Energa Operator S.A.
296 zł
Mieszkańcy Gdańska przy zużyciu 200 kWh miesięcznie w 2021 r. zapłacą
za prąd o 296 zł więcej niż w 2019 r.

Zielona energia w Gdańsku

Sprawdź prąd z gwarancją pochodzenia z odnawialnych źródeł
Zielona energia

Olsztyn - operator Energa

0,77 zł / kWh
Tyle średnio płaci mieszkaniec Olsztyna za 1 kWh energii elektrycznej uwzględniając wszystkie koszty: dystrybucji i energii czynnej, przy założeniu, że korzysta z taryfy z taką samą ceną przez całą dobę dla zużycia 2400 kWh rocznie.
1860 zł / rok
Tyle średnio na prąd przez rok wydaje gospodarstwo domowe w Olsztynie
Cena prądu na podstawie cennika największego dostawcy prądu w Olsztynie: operatora Energa. Sprawdź ceny u innych sprzedawców prądu.
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Olsztynie jest Energa Operator S.A.
296 zł
Mieszkańcy Olsztyna przy zużyciu 200 kWh miesięcznie w 2021 r. zapłacą
za prąd o 296 zł więcej niż w 2019 r.

Zielona energia w Olsztynie

Sprawdź prąd z gwarancją pochodzenia z odnawialnych źródeł
Zielona energia

Ceny prądu na obszarze Tauron

Tauron ma inne cenniki prądu dla różnych miast, w których dostarcza prąd do gospodarstw domowych.

Katowice / Gliwice - operator Tauron

0,75 zł / kWh
Tyle średnio płaci mieszkaniec Katowic lub Gliwic za 1 kWh energii elektrycznej uwzględniając wszystkie koszty: dystrybucji i energii czynnej, przy założeniu, że korzysta z taryfy z taką samą ceną przez całą dobę dla zużycia 2400 kWh rocznie.
1804 zł / rok
Tyle średnio na prąd przez rok wydaje gospodarstwo domowe w Katowicach
Cena prądu na podstawie cennika największego dostawcy prądu w Katowicach: operatora Tauron. Sprawdź ceny u innych sprzedawców prądu.
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w regionie Katowice / Gliwice jest TAURON Dystrybucja S.A.
296zł
Mieszkańcy Katowic i Gliwic przy zużyciu 200 kWh miesięcznie w 2021 r. zapłacą
za prąd o 292 zł więcej niż w 2019 r.

Zielona energia w Katowicach i Gliwicach

Sprawdź prąd z gwarancją pochodzenia z odnawialnych źródeł
Zielona energia

Kraków - operator Tauron

0,70 zł / kWh
Tyle średnio płaci mieszkaniec Krakowa za 1 kWh energii elektrycznej uwzględniając wszystkie koszty: dystrybucji i energii czynnej,
1677 zł / rok
Tyle na prąd przez rok wydaje gospodarstwo domowe w Krakowie przy założeniu, że korzysta z taryfy z taką samą ceną przez całą dobę dla zużycia 2400 kWh rocznie.
Cena prądu na podstawie cennika największego dostawcy prądu w Krakowie: operatora Tauron. Sprawdź ceny u innych sprzedawców prądu.
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Krakowie jest TAURON Dystrybucja S.A.
269 zł
Mieszkańcy Krakowa przy zużyciu 200 kWh miesięcznie w 2021 r. zapłacą
za prąd o 272 zł więcej niż w 2019 r.

Zielona energia w Krakowie

Sprawdź prąd z gwarancją pochodzenia z odnawialnych źródeł
Zielona energia

Opole - operator Tauron

0,70 zł / kWh
Tyle średnio płaci mieszkaniec Opola za 1 kWh energii elektrycznej uwzględniając wszystkie koszty: dystrybucji i energii czynnej.
1669 zł / rok
Tyle na prąd przez rok wydaje gospodarstwo domowe w Opolu przy założeniu, że korzysta z taryfy z taką samą ceną przez całą dobę dla zużycia 2400 kWh rocznie.
Cena prądu na podstawie cennika największego dostawcy prądu w Krakowie: operatora Tauron. Sprawdź ceny u innych sprzedawców prądu.
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Opolu jest TAURON Dystrybucja S.A.
291 zł
Mieszkańcy Opola przy zużyciu 200 kWh miesięcznie w 2021 r. zapłacą
za prąd o 290 zł więcej niż w 2019 r.

Zielona energia w Opolu

Sprawdź prąd z gwarancją pochodzenia z odnawialnych źródeł
Zielona energia

Wrocław - operator Tauron

0,70 zł / kWh
Tyle średnio płaci mieszkaniec Wrocławia za 1 kWh energii elektrycznej uwzględniając wszystkie koszty: cenę dystrybucji i energii czynnej.
1669 zł / rok
Tyle na prąd przez rok wydaje gospodarstwo domowe we Wrocławiu przy założeniu, że korzysta z taryfy z taką samą ceną przez całą dobę dla zużycia 2400 kWh rocznie.
Cena prądu na podstawie cennika największego dostawcy prądu we Wrocławiu: operatora Tauron. Sprawdź ceny u innych sprzedawców prądu.
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego we Wrocławiu jest TAURON Dystrybucja S.A.
291 zł
Mieszkańcy Wrocławia przy zużyciu
200 kWh miesięcznie w 2021 r. zapłacą
za prąd o 290 zł więcej niż w 2019 r.

Zielona energia we Wrocławiu

Sprawdź prąd z gwarancją pochodzenia z odnawialnych źródeł
Zielona energia

Ceny prądu na obszarze Enea

Poznań - operator Enea

0,69 zł / kWh
Tyle średnio płaci mieszkaniec Poznania za 1 kWh energii elektrycznej uwzględniając wszystkie koszty: dystrybucji i energii czynnej,
1644 zł / rok
Tyle na prąd przez rok wydaje gospodarstwo domowe w Poznaniu przy założeniu, że korzysta z taryfy z taką samą ceną przez całą dobę dla zużycia 2400 kWh rocznie.
Cena prądu na podstawie cennika największego dostawcy prądu w Poznaniu: Enea Operator. Sprawdź ceny u innych sprzedawców prądu.
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Poznaniu jest Enea S.A.
286 zł
Mieszkańcy Poznania przy zużyciu 200 kWh miesięcznie w 2021 r. zapłacą
za prąd o 286 zł więcej niż w 2019 r.

Zielona energia w Poznaniu

Sprawdź prąd z gwarancją pochodzenia z odnawialnych źródeł
Zielona energia

Zielona Góra - operator Enea

0,69 zł / kWh
Tyle średnio płaci mieszkaniec Zielonej Góry za 1 kWh energii elektrycznej uwzględniając wszystkie koszty: dystrybucji i energii czynnej,
1644 zł / rok
Tyle na prąd przez rok wydaje gospodarstwo domowe w Zielonej Górze przy założeniu, że korzysta z taryfy z taką samą ceną przez całą dobę dla zużycia 2400 kWh rocznie.
Cena prądu na podstawie cennika największego dostawcy prądu w Zielonej Górze: operatora Enea. Sprawdź ceny u innych sprzedawców prądu.
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Zielonej Górze jest Enea S.A.
286 zł
Mieszkańcy Zielonej Góry przy zużyciu
200 kWh miesięcznie w 2021 r. zapłacą
za prąd o 286 zł więcej niż w 2019 r.

Zielona energia w Zielonej Górze

Sprawdź prąd z gwarancją pochodzenia z odnawialnych źródeł
Zielona energia

Bydgoszcz / Toruń - operator Enea

0,69 zł / kWh
Tyle średnio płaci mieszkaniec Bydgoszczy/ Torunia za 1 kWh energii elektrycznej uwzględniając wszystkie koszty: dystrybucji i energii czynnej,
1644 zł / rok
Tyle na prąd przez rok wydaje gospodarstwo domowe w Bydgoszczy przy założeniu, że korzysta z taryfy z taką samą ceną przez całą dobę dla zużycia 2400 kWh rocznie.
Cena prądu na podstawie cennika największego dostawcy prądu w Bydgoszczy: operatora Enea. Sprawdź ceny u innych sprzedawców prądu.
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w woj. kujawsko-pomorskim jest Enea S.A.
286 zł
Mieszkańcy Bydgoszczy i Torunia
przy zużyciu 200 kWh miesięcznie w 2021 r. zapłacą za prąd o 286 zł więcej
niż w 2019 r.

Zielona energia w Bydgoszczy i Toruniu

Sprawdź prąd z gwarancją pochodzenia z odnawialnych źródeł
Zielona energia

Szczecin - operator Enea

0,69 zł / kWh
Tyle średnio płaci mieszkaniec Szczecina za 1 kWh energii elektrycznej uwzględniając wszystkie koszty: dystrybucji i energii czynnej,
1644 zł / rok
Tyle na prąd przez rok wydaje gospodarstwo domowe w Szczecinie przy założeniu, że korzysta z taryfy z taką samą ceną przez całą dobę dla zużycia 2400 kWh rocznie.
Cena prądu na podstawie cennika największego dostawcy prądu w Szczecinie: operatora Enea. Sprawdź ceny u innych sprzedawców prądu.
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Szczecinie jest Enea S.A.
286 zł
Mieszkańcy Szczecina przy zużyciu
200 kWh miesięcznie w 2021 r. zapłacą
za prąd o 286 zł więcej niż w 2019 r.

Zielona energia w Szczecinie

Sprawdź prąd z gwarancją pochodzenia z odnawialnych źródeł
Zielona energia

Ceny prądu na obszarze PGE

Polska Grupa Energetyczna zapewnia prąd we wschodniej części Polski z wyłączeniem Warszawy, gdzie operatorem jest Innogy, m. in.

Białystok - operator PGE

0,74 zł / kWh
Tyle średnio płaci mieszkaniec Białegostoku za 1 kWh energii elektrycznej uwzględniając wszystkie koszty: dystrybucji i energii czynnej,
1784 zł / rok
Tyle na prąd przez rok wydaje gospodarstwo domowe w Białymstoku przy założeniu, że korzysta z taryfy z taką samą ceną przez całą dobę dla zużycia 2400 kWh rocznie.
Cena prądu na podstawie cennika największego dostawcy prądu w Białymstoku: operatora PGE Dystrybucja. Sprawdź ceny u innych sprzedawców prądu.
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w woj. podlaskim jest PGE Dystrybucja S.A.
281 zł
Mieszkańcy Białegostoku przy zużyciu
200 kWh miesięcznie w 2021 r. zapłacą
za prąd o 285 zł więcej niż w 2019 r.

Zielona energia w Białymstoku

Sprawdź prąd z gwarancją pochodzenia z odnawialnych źródeł
Zielona energia

Radom i woj. mazowieckie - operator PGE

0,74 zł / kWh
Tyle średnio płaci mieszkaniec Radomia za 1 kWh energii elektrycznej uwzględniając wszystkie koszty: dystrybucji i energii czynnej,
1784  zł / rok
Tyle na prąd przez rok wydaje gospodarstwo domowe w Radomiu przy założeniu, że korzysta z taryfy z taką samą ceną przez całą dobę dla zużycia 2400 kWh rocznie.
Cena prądu na podstawie cennika największego dostawcy prądu w woj. mazowieckim: operatora PGE Dystrybucja. Sprawdź ceny u innych sprzedawców prądu.
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w woj. mazowieckim poza Warszawą jest PGE Dystrybucja S.A.
281 zł
Mieszkańcy Radomia przy zużyciu 200 kWh miesięcznie w 2021 r. zapłacą
za prąd o 285 zł więcej niż w 2019 r.

Zielona energia w Radomiu i woj. mazowieckim

Sprawdź prąd z gwarancją pochodzenia z odnawialnych źródeł
Zielona energia

Kielce - operator PGE

0,74 zł / kWh
Tyle średnio płaci mieszkaniec Kielc za 1 kWh energii elektrycznej uwzględniając wszystkie koszty: dystrybucji i energii czynnej,
1784 zł / rok
Tyle na prąd przez rok wydaje gospodarstwo domowe w Kielcach przy założeniu, że korzysta z taryfy z taką samą ceną przez całą dobę dla zużycia 2400 kWh rocznie.
Cena prądu na podstawie cennika największego dostawcy prądu w Kielcach: operatora PGE Dystrybucja. Sprawdź ceny u innych sprzedawców prądu.
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w woj. świętkorzyskim jest PGE Dystrybucja S.A.
281 zł
Mieszkańcy Kielc przy zużyciu
200 kWh miesięcznie w 2021 r. zapłacą
za prąd o 285 zł więcej niż w 2019 r.

Zielona energia w Kielcach

Sprawdź prąd z gwarancją pochodzenia z odnawialnych źródeł
Zielona energia

Rzeszów - operator PGE

0,74 zł / kWh
Tyle średnio płaci mieszkaniec Rzeszowa za 1 kWh energii elektrycznej uwzględniając wszystkie koszty: dystrybucji i energii czynnej,
1784 zł / rok
Tyle na prąd przez rok wydaje gospodarstwo domowe w Rzeszowie przy założeniu, że korzysta z taryfy z taką samą ceną przez całą dobę dla zużycia 2400 kWh rocznie.
Cena prądu na podstawie cennika największego dostawcy prądu w Rzeszowie: operatora PGE Dystrybucja. Sprawdź ceny u innych sprzedawców prądu.
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w woj. podkarpackim jest PGE Dystrybucja S.A.
281 zł
Mieszkańcy Rzeszowa przy zużyciu
200 kWh miesięcznie w 2021 r. zapłacą
za prąd o 285 zł więcej niż w 2019 r.

Zielona energia w Rzeszowie

Sprawdź prąd z gwarancją pochodzenia z odnawialnych źródeł
Zielona energia

Lublin - operator PGE

0,74 zł / kWh
Tyle średnio płaci mieszkaniec Lublina za 1 kWh energii elektrycznej uwzględniając wszystkie koszty: dystrybucji i energii czynnej,
1784 zł / rok
Tyle na prąd przez rok wydaje gospodarstwo domowe w Lublinie przy założeniu, że korzysta z taryfy z taką samą ceną przez całą dobę dla zużycia 2400 kWh rocznie.
Cena prądu na podstawie cennika największego dostawcy prądu w Lublinie: operatora PGE Dystrybucja. Sprawdź ceny u innych sprzedawców prądu.
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w woj. lubelskim jest PGE Dystrybucja S.A.
281 zł
Mieszkańcy Lublina przy zużyciu 200 kWh miesięcznie w 2021 r. zapłacą
za prąd o 285 zł więcej niż w 2019 r.

Zielona energia w Lublinie

Sprawdź prąd z gwarancją pochodzenia z odnawialnych źródeł
Zielona energia

Łódź - operator PGE

0,74 zł / kWh
Tyle średnio płaci mieszkaniec miasta Łodzi za 1 kWh energii elektrycznej uwzględniając wszystkie koszty: dystrybucji i energii czynnej,
1784 zł / rok
Tyle na prąd przez rok wydaje gospodarstwo domowe w mieście Łodzi przy założeniu, że korzysta z taryfy z taką samą ceną przez całą dobę dla zużycia 2400 kWh rocznie.
Cena prądu na podstawie cennika największego dostawcy prądu w Łodzi: operatora PGE Dystrybucja. Sprawdź ceny u innych sprzedawców prądu.
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w woj. łódzkim jest PGE Dystrybucja S.A.
281 zł
Mieszkańcy Łodzi przy zużyciu 200 kWh miesięcznie w 2021 r. zapłacą
za prąd o 285 zł więcej niż w 2019 r.

Zielona energia w Łodzi

Sprawdź prąd z gwarancją pochodzenia z odnawialnych źródeł
Zielona energia