Kto jest operatorem serwisu Rachuneo Płatności?

Odpowiedź w skrócie:

Operatorem serwisu jest spółka Polskie Aplikacje Transakcyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60836) ul. A. Mickiewicza 10

KRS: 0000745808
NIP: 7811977991
REGON: 380882646
Kapitał zakładowy w wys. 143 950 zł w całości opłacony.

Udziałowcem operatora platformy Rachuneo - spółki Polskie Aplikacje Transakcyjne Sp. z o. o. jest Blue Media SA - wiodący dostawca usług płatniczych.  

Blue Media S.A. jest krajową instytucją płatniczą nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i na podstawie zgody Narodowego Banku Polskiego prowadzi działalność rozliczeniową i rozrachunkową. Firma posiada również certyfikat PCI DSS umożliwiający przetwarzanie danych kartowych w systemach informatycznych i bramkach płatniczych.

Powiązane pytania
Porównaj ceny energii w Twoim regionie