Przyłącze gazowe - ile kosztuje?

Co trzeba zrobić, żeby je założyć.
Foto: pixabay
Każdy kto nie ma dostępu do gazu ziemnego a chce mieć, musi uzbroić się w cierpliwość. Proces ten wymaga załatwienia wielu formalności. W tym artykule krok po kroku omówimy, co zrobić, aby błękitne paliwo zaczęło płynąć do naszego domu.
Artykuł w skrócie:
 • Korzystanie z gazu ziemnego wymaga przyłącza gazowego.
 • W rejonowym zakładzie gazowniczym musisz złożyć projekt instalacji gazowej i złożyć wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia i dostawy gazu.
 • Operator  ma 21 dni, aby na niego odpowiedzieć.

Jak długo czeka się na przyłącze gazowe

Wiele zależy od tego, jak szybko przedstawimy projekt przyłącza gazowego i ile czasu zajmie montaż instalacji. Jednym z etapów prac nad instalacją jest złożenie do operatora gazociągu wniosku o określenie warunków przyłącza gazowego.

Projekt przyłącza gazowego

Pracę należy zacząć od zaprojektowania przyłącza gazowego. To zadanie dla fachowca, który ma stosowne uprawnienia do projektowania instalacji gazowych wewnętrznych i zewnętrznych. Gdy sami zajmujemy się formalnościami, czyli nie zlecamy ich firmie, to warto zwrócić się do gazowni z prośbą o wskazanie osoby, która wykona dla nas projekt. Dzięki temu zaoszczędzimy czas i unikniemy ewentualnych problemów związanych z zatwierdzeniem  projektu przez gazownię. Koszt takiego projektu to wydatek około 1,5 tys. zł.

Określenie warunków przyłącza gazowego

Projekt instalacji gazowej musi być zgodny z wymogami dostawcy gazu i operatora gazociągu. Dlatego konieczne jest złożenie do rejonowego zakładu gazowniczego wniosku o określenie warunków technicznych przyłączenia i dostawy gazu. W odpowiedzi dowiemy się, czy wystarczy budowa samego przyłącza gazowego, czy konieczne będzie rozbudowa gazociągu, i ile będzie nas to kosztować. Rozbudowa gazociągu jest konieczna, gdy sieć gazowa jest oddalona od domu lub działki o kilkaset metrów. Koszty rozbudowy ponosi właściciel nieruchomości, który chce mieć dostęp do gazu ziemnego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w okolicy jest więcej domów jednorodzinnych, których właściciele chcą zrobić przyłącze gazowe. Wówczas można negocjować z operatorem gazociągu rozbudowę na instalacji na jego koszt.

Jak wypełnić wniosek, dowiesz się w dalszej części tego artykułu.

W Polsce operatorami gazociągów są Polska Spółka Gazownictwa (PSG) i GAZ-SYSTEM.

Czy wiesz, że…
PSG jest operatorem gazociągu i spółką należącą do Grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG). PGNiG jest również największym dostawcą gazu ziemnego w Polsce - dostarcza błękitne paliwo do większości polskich domów.

Ile kosztuje przyłącze gazowe w 2020 roku

Cenę przyłącza gazowego ustala dostawca gazu. Koszt zależy od tego, w jakim regionie kraju mieszkamy, od mocy przyłącza i odległości nieruchomości od gazociągu.

Np. ogrzanie domu jednorodzinnego lub mieszkania wymaga paliwa gazowego do 10 m3/h gazu ziemnego wysokometanowego lub do 25 m3/h gazu ziemnego zaazotowanego.

Poniżej przedstawiamy koszty budowy przyłącza największego dostawcy gazu - PGNiG:

Cena przyłącza gazowego - źródło: PGNiG
Koszt wykonania przyłącza gazowego zależy od tego, w jakim regionie kraju mieszkamy, od jego mocy oraz odległości nieruchomości od gazociągu. Koszty przygotowania przyłącza ponosi klient.

Jak wypełnić wniosek – instrukcja

PSG udostępnia na swojej stronie internetowej wniosek o określenie warunków przyłączenia. Plik pdf do pobrania tutaj. Jakie informacje należy podawać we wniosku o określenie warunków przyłącza omówimy na przykładzie formularza firmy PSG. Składa się z on z 10 punktów:

 1. Dane wnioskodawcy
 2. Adres do korespondencji
 3. Wniosek dotyczy - w tym punkcie należy zaznaczyć czy wniosek dotyczy nowego przyłącza, czy istniejącego.
 4. Dane obiektu przyłącza - w tym miejscu szczegółowo opisujemy budynek, do którego zostanie doprowadzone przyłącze gazowe. Podajemy też adres budynku i wskazujemy lokalizację gazomierza.
 5. Informacje dotyczące poboru paliwa gazowego - określamy cel wykorzystywania paliwa gazowego w naszym domu. Informujemy czy zamierzamy ogrzewać gazem dom, czy tylko zasilać nim kuchenkę. To ważne informacje, na podstawie których operator gazociągu oszacuje nasze roczne zapotrzebowanie na paliwo gazowe.
 6. Umowa o przyłączenie do sieci gazowej - tu określamy początek obowiązywania umowy na dostarczanie gazu. Trzeba też podać dane właściciela gazomierza, na którego będą przychodziły rachunki.
Czytaj również: “Jak przepisać licznik gazu krok po kroku
 1. Oświadczenie, że posiadam tytuł prawny do lokalu, który chce podłączyć do gazociągu.
 2. Upoważnienie - chodzi o upoważnienie dostawcy gazu do złożenia u operatora gazociągu dokumentacji dotyczącej przyłącza gazowego w naszym domu.
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - to zezwolenie na przetwarzanie naszych danych osobowych przez dostawcę gazu i operatora gazociągu zgodnie z prawem.
 4. Sposób odbioru dokumentów dotyczących przyłącza gazowego - dokumenty można dostarczyć do dostawcy gazu i operatora gazu osobiście albo korespondencyjnie, czyli za pośrednictwem poczty.


Ważne: do wniosku o określenie warunków przyłącza gazowego załączyć plan zabudowy budynku, do którego chcemy doprowadzić gaz ziemny.

Porównaj ceny energii w Twoim regionie