Formularz kontaktowy
Podaj swój adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Prosimy o podanie numeru telefonu - ułatwi to nam dalszy kontakt
Sprawdź czy wpisałeś poprawnie numer i upewnij się że ma 9 cyfr
Musisz zaakceptować regulamin
Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności.
Dziękujemy
Twoje dane zostały przesłane i zapisane w systemie. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą i przekażemy dalsze instrukcje.
Ups! Coś poczło nie tak podczas przesyłania formularza.
Zamknij

Przyłącze gazowe – ile kosztuje w 2024 roku?

Krok po kroku, jak założyć przyłącze gazowe
Foto: pixabay
Przenoszę numer
Nowy numer
Abonament
Na kartę
Z telefonem
Bez telefonu
Dla domu

Każdy, kto nie ma dostępu do gazu ziemnego, a chce mieć, musi uzbroić się w cierpliwość. Proces ten wymaga załatwienia wielu formalności. W tym artykule krok po kroku omówimy, co zrobić, aby błękitne paliwo zaczęło płynąć do naszego domu.
Opłacasz gaz, prąd, internet i telefon?
Płać z jednego miejsca!
W skrócie:
 • Korzystanie z gazu ziemnego wymaga przyłącza gazowego.
 • W rejonowym zakładzie gazowniczym musisz złożyć projekt instalacji gazowej i złożyć wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia i dostawy gazu.
 • Operator ma 21 dni, aby na niego odpowiedzieć.
 • Na Rachuneo możesz za darmo skorzystać z porównywarek cen mediów w domu i firmie.

Jak długo czeka się na przyłącze gazowe?

Wiele zależy od tego, jak szybko przedstawimy projekt przyłącza gazowego i ile czasu zajmie montaż instalacji. Jednym z etapów prac nad instalacją jest złożenie do operatora gazociągu wniosku o określenie warunków przyłącza gazowego.

Poniżej opisujemy montaż przyłącza gazowego krok po kroku. 

Projekt przyłącza gazowego

Pracę należy zacząć od zaprojektowania przyłącza gazowego. To zadanie dla fachowca, który ma stosowne uprawnienia do projektowania instalacji gazowych wewnętrznych i zewnętrznych. Gdy sami zajmujemy się formalnościami, czyli nie zlecamy ich firmie, to warto zwrócić się do gazowni z prośbą o wskazanie osoby, która wykona dla nas projekt. Dzięki temu zaoszczędzimy czas i unikniemy ewentualnych problemów związanych z zatwierdzeniem  projektu przez gazownię. Koszt takiego projektu to wydatek około 2 tys. zł.

Złożenie wniosku o określenie warunków przyłącza gazowego

Projekt instalacji gazowej musi być zgodny z wymogami dostawcy gazu i operatora gazociągu. Dlatego konieczne jest złożenie do rejonowego zakładu gazowniczego wniosku o określenie warunków technicznych przyłączenia i dostawy gazu. W odpowiedzi dowiemy się, czy wystarczy budowa samego przyłącza gazowego, czy konieczna będzie rozbudowa gazociągu, i ile będzie nas to kosztować. Rozbudowa gazociągu jest konieczna, gdy sieć gazowa jest oddalona od domu lub działki o kilkaset metrów. Koszty rozbudowy ponosi właścicielka lub właściciel nieruchomości, który chce mieć dostęp do gazu ziemnego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w okolicy jest więcej domów jednorodzinnych, których właścicielki lub właściciele chcą zrobić przyłącze gazowe. Wówczas można negocjować z operatorem gazociągu rozbudowę instalacji na jego koszt.

Jak wypełnić wniosek, dowiesz się w dalszej części tego artykułu.

W Polsce operatorami gazociągów są Polska Spółka Gazownictwa (PSG) i GAZ-SYSTEM.

Czy wiesz, że...

PSG jest operatorem gazociągu i spółką należącą do Grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG). PGNiG jest również największym dostawcą gazu ziemnego w Polsce – dostarcza błękitne paliwo do większości polskich domów.

Ile kosztuje przyłącze gazowe?

Cenę przyłącza gazowego ustala dostawca gazu. Koszt zależy od tego, w jakim regionie kraju mieszkamy, od mocy przyłącza i odległości nieruchomości od gazociągu.

Np. ogrzanie domu jednorodzinnego lub mieszkania wymaga paliwa gazowego do 10 m3/h gazu ziemnego wysokometanowego, lub do 25 m3/h gazu ziemnego zaazotowanego.

Jak informuje PGNiG na swojej stronie: „W przypadku przyłącza o długości do 15 m opłata ryczałtowa za jego budowę wynosi 3417,80 zł. Gdy natomiast przyłącze będzie zdecydowanie dłuższe, a więc powyżej 15 m, trzeba się liczyć z wydatkiem 122,14 zł netto za każdy metr”.

Koszt wykonania przyłącza gazowego zależy od tego, w jakim regionie kraju mieszkamy, od jego mocy oraz odległości nieruchomości od gazociągu. Koszty przygotowania przyłącza ponosi klient.

Zwrot kosztów za przyłącze gazowe – jest to możliwe?

Uzyskanie zwrotu kosztów za przyłącze gazowe może nie jest niemożliwe, ale na pewno trudne. Dlaczego? Wymaga to od Ciebie złożenia odpowiedniej pisemnej prośby do Urzędu Miasta o zwrot kosztów za przyłącze gazowe. We wniosku niezbędne jest:

 • podanie Twoich danych osobowych,
 • umieszczenie dokładnych informacji o lokalu (ulica, numer domu),
 • załączenie umowy z Miejskim Społecznym Komitetem Gazyfikacji Twojego miasta,
 • załączenie umowy o przyłączenie do sieci gazowej,
 • załączenie dowodów opłaty przyłączeniowej lub dowodów przelewu, jak i faktury VAT.

Jeśli zastanawia Cię zatem możliwy zwrot kosztów za przyłącze gazowe, zatroszcz się od początku o zbieranie odpowiedniej dokumentacji!

Jak wypełnić wniosek – instrukcja

PSG udostępnia na swojej stronie internetowej wniosek o określenie warunków przyłączenia. Jakie informacje należy podawać we wniosku o określenie warunków przyłącza, omówimy na przykładzie formularza firmy PSG. Składa się on z 10 punktów:

 1. Danych wnioskodawcy.
 2. Adresu do korespondencji.
 3. Określenia, czy wniosek dotyczy nowego, czy istniejącego przyłącza.
 4. Danych obiektu przyłącza – w tym miejscu szczegółowo opisujemy budynek, do którego zostanie doprowadzone przyłącze gazowe. Podajemy też adres budynku i wskazujemy lokalizację gazomierza.
 5. Informacji dotyczących poboru paliwa gazowego – określamy cel wykorzystywania paliwa gazowego w naszym domu. Informujemy, czy zamierzamy ogrzewać dom gazem, czy tylko zasilać nim kuchenkę. To ważne informacje, na podstawie których operator gazociągu oszacuje nasze roczne zapotrzebowanie na paliwo gazowe.
 6. Umowy o przyłączenie do sieci gazowej – tu określamy początek obowiązywania umowy na dostarczanie gazu. Trzeba też podać dane właściciela gazomierza, na którego będą przychodziły rachunki.

Czytaj również: „Jak przepisać licznik gazu krok po kroku

 1. Oświadczenie, że posiadam tytuł prawny do lokalu, który chcę podłączyć do gazociągu.
 2. Upoważnienie – chodzi o upoważnienie dostawcy gazu do złożenia u operatora gazociągu dokumentacji dotyczącej przyłącza gazowego w naszym domu.
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – to zezwolenie na przetwarzanie naszych danych osobowych przez dostawcę gazu i operatora gazociągu zgodnie z prawem.
 4. Sposób odbioru dokumentów dotyczących przyłącza gazowego – dokumenty można dostarczyć do dostawcy gazu i operatora gazu albo osobiście, albo korespondencyjnie, czyli za pośrednictwem poczty.


Ważne: do wniosku o określenie warunków przyłącza gazowego załącz plan zabudowy budynku, do którego chcesz doprowadzić gaz ziemny.

Podpisanie umowy na przyłączenie do sieci gazowej

Podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych jest umowa o przyłączeniu do sieci. Zawarta jest w niej cała dokumentacja techniczna przyłączenia wraz z dokładnym opisem prac budowlanych. Umowa z operatorem zawiera także kosztorys wykonania przyłącza gazowego, moc przyłączeniową, termin realizacji oraz prawa i obowiązki stron.

Od momentu podpisania umowy to pierwszego pobrania gazu z instalacji mija zazwyczaj ok. 3-6 miesięcy. W tym czasie realizowana jest zarówno budowa przyłącza, jak i wewnętrznej instalacji gazowej w domu. Aby jednak móc korzystać z gazu jak najwcześniej, najlepiej od razu podpisać także umowę kompleksową na dostawę gazu.

Portal przyłączeniowy – przyłącze gazowe przez internet

Polska Spółka Gazownictwa uruchomiła serwis internetowy, przez który użytkownicy mogą załatwić sprawy związane z założeniem przyłącza gazowego. Dzięki portalowi przyłączeniowemu cały proces odbywa się przez internet w wygodny i szybszy sposób, a rozpocząć go można o każdej porze. Dużym plusem jest również możliwość otrzymywania SMS-ów i e-maili, które pomagają śledzić przebieg przyłączania do sieci.

Co dokładnie oferuje portal przyłączeniowy?

 • złożenie wniosku o określenie warunków do przyłączenia
 • złożenie wniosku o określenie możliwości przyłączenia
 • złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie
 • otrzymanie istotnych dokumentów oraz faktury

Przed skorzystaniem z serwisu warto sprawdzić, w jakim obszarze oferowane są wszystkie usługi, a gdzie możliwe jest tylko złożenie wniosku. W drugim przypadku reszta procesu odbywać się będzie korespondencyjnie.

Portal przyłączeniowy funkcjonalność
Przestań martwić się robieniem opłat i załóż Rachuneo Płatności
Opłacaj z jednego, bezpiecznego miejsca!
Porównaj ceny energii w Twoim regionie