Jak czytać fakturę za prąd?

Co powinieneś, żeby zrozumieć fakturę za prąd
foto: pixabay
Czasami trudno zrozumieć, co jest czym na fakturze i jak wpływa na wysokość rachunku za prąd. Zanim przejdziemy do omówienia najważniejszych elementów faktur, zaczniemy od informacji o rodzajach i typach faktur.
W skrócie:
 • Niektóre faktury mogą różnić się od siebie w zależności od rodzaju podpisanej i sposobu rozliczeń ze sprzedawcą.
 • Każda faktura musi zawierać rozliczenie usług, na które została wystawiona.
 • Faktura do umowy kompleksowej zawiera informacje dotyczące energii czynnej i kosztów dystrybucji.

W fakturach za energię elektryczną zawarte są informacje, których często nie rozumiemy na pierwszy rzut oka. Z rachunku możesz dowiedzieć się między innymi o danych odczytowych, ilości zużytej energii elektrycznej w konkretnym czasie, a także o dodatkowych opłatach za dystrybucję prądu. Wśród nich wymienia się koszty stałe i zmienne, a na końcu nalicza się podatek VAT od całości.

CZY WIESZ, ŻE

Jeśli podpisałeś umowę kompleksową ze sprzedawcą energii, na fakturze - prócz opłaty za zużycie energii czynnej – będziesz widzieć również opłaty za dystrybucję energii oraz opłaty handlowe sprzedawcy i dystrybutora prądu?

Za co więc dokładnie płacisz?

Omówimy to na przykładzie faktury rozliczeniowej do umowy kompleksowej od Lumi PGE.

Pierwsza strona faktury za prąd – informacje o kliencie, sprzedawcy, ogólne rozliczenie kosztów.

 1. Twoje dane w systemie Lumi PGE.
 2. Dane Lumi PGE, czyli Twojego sprzedawcy energii.
 3. Numer faktury; zauważ że zwiera też Twój nr klienta (5).
 4. Nazwa oferty, z jakiej korzystasz.
 5. Twój numer klienta.
 6. Wartość rzeczywiście zużytej energii w okresie rozliczeniowym (12).
 7. Wartość prognozowanego zużycia energii.
 8. Kwota do zapłaty za energię (zużyłeś więcej, niż zakładała prognoza, dlatego musisz dopłacić 14,60 zł).
 9. Termin płatności faktury rozliczeniowej; do tej daty musisz ją zapłacić.
 10. Nr konta Lumi PGE, na który przelejesz opłatę za fakturę.
 11. Tytuł przelewu – przepisz go dokładnie robiąc przelew, to ułatwi sprzedawcy prądu szybko odnaleźć Twoją wpłatę.
Faktury wystawiane przez sprzedawców mogą się od siebie nieco różnić w zależności od rodzaju podpisanej umowy (sprzedażowa lub kompleksowa) i sposobu rozliczeń za energię (prognozowane, rozliczeniowe i za zużycie rzeczywiste). Nie ma to jednak wpływu na najważniejsze informacje, jakie możesz znaleźć na fakturze za prąd.

Druga strona faktury – szczegółowe informacje dotyczące kosztów zużycia prądu i dystrybucji.

Przykładowa faktura za prąd - strona 2

Sekcja„Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej”

W tej sekcji znajdziesz zsumowane koszty za zużytą energię czynną i jej dystrybucję do Twojego mieszkania. Szczegółowe wyliczenia znajdziesz w sekcjach „Sprzedaż energii elektrycznej” i„Dystrybucja energii elektrycznej” na fakturze.

12. Wartość netto – to koszty energii i dystrybucji bez doliczonego podatku VAT.
13. Podatek VAT – to kwota VAT, jaka zostanie doliczona do wartości netto za prąd i dystrybucję.
14. Wartość brutto - kwota z doliczonym podatkiem VAT za zużytą energię czynną i jej dystrybucję.
15. Nr PPE, czyli nr Punktu Poboru Energii – bardzo ważny numer; przydatny podczas załatwiania różnych formalności związanych z energią, np. przepisanie licznika albo zmiana dostawcy energii.
16. Miejsce dostarczania energii - to przypisany do nr licznika i nr PPE adres, w którym zainstalowany jest licznik.

Sekcja „Wskazania licznika”

W tej części jest omówienie dotyczące wskazań licznika energii.

17. Nr licznika - bardzo ważny numer; tak jak nr PPE jest przydatny podczas załatwiania różnych formalności związanych z energią.
18. Strefa – informacja o taryfie; jednostrefowa oznacza po prostu taryfę G11, gdzie cena prądu jest taka sama całą dobę.
19. Okres – za taki okres pobierania prądu została wystawiona faktura, w tym przypadku obejmuje 1 miesiąc.
20. Poprzednie wskazanie licznika – wskazanie zużycia prądu z poprzedniego odczytu licznika.
21. Obecne wskazanie licznika – wskazanie zużycia prądu z obecnego odczytu licznika.
22. Rodzaj odczytu – tu znajdzie się informacja, czy odczyt jest prognozowany (szacunkowy) czy rzeczywisty.
23. Zużycie (kWh) – liczba zużytych przez Ciebie kilowatogodzin czynnej energii elektrycznej; zużycie liczy się odejmując od rzeczywistego wskazania licznika poprzednie wskazanie.

Sekcja „Sprzedaż energii elektrycznej”

To część faktury, która szczegółowo opisuje rozliczenia sprzedawcy prądu za energię czynną. Część elementów już znasz, skupimy się na nowych, o których jeszcze nie było mowy.

24. Opłata handlowa - pokrywa koszty administracyjne sprzedawcy prądu.
25. Ilość - w przypadku prądu to zużycie (patrz pkt 24), w przypadku opłaty abonamentowej znajdziesz tu liczbę miesięcy, za jakie została wystawiona faktury. Jeśli byłoby to np. 6 miesięcy, w tym miejscu byłaby liczba 6.

Sekcja „Dystrybucja energii elektrycznej”

Ta sekcja zawiera szczegóły rozliczenia kosztów dostarczenia prądu do Twojego domu lub mieszkania.

26. Składniki opłaty dystrybucyjnej:

 • Stawka jakościowa - to koszt utrzymania jakości dostawy (wysokość ustala operator systemu przesyłowego, czyli OSD)
 • Zmienna opłata sieciowa - to cena dystrybucji prądu za pomocą sieci elektroenergetycznej.
 • Opłata stała sieciowa – opłata za utrzymanie urządzeń energetycznych (koszty ponoszone przez dystrybutora energii).
 • Opłata abonamentowa - jest ustalana przez dystrybutora energii, wiąże się z kosztem odczytów i kontroli układów pomiarowych.
 • Opłata przejściowa – opłata, która rekompensuje elektrowni ewentualne starty związane z wcześniejszym rozwiązaniem Kontraktów Długoterminowych (KDT).
 • Opłata OZE – to opłata, która przyczynia się do zapewnienia dostępności energii z Odnawialnych Źródeł Energii; zależy od ilości zużytej energii.
 • Na fakturze pojawiła się nowa pozycja, tj. opłata mocowa

Moc umowna i grupa taryfowa na fakturze

Na rachunkach od sprzedawcy energii możesz też znaleźć informacje o mocy umownej, która jest mocą zamówioną, wynikającą z zawartej umowy dystrybucyjnej. W przypadku domów to najczęściej moc pomiędzy 3 a 10 kW. Na dokumencie znajduje się także oznaczenie taryfy energii elektrycznej (np. G11, G12, G12w i inne).

Warto uważnie czytać faktury, aby wiedzieć co wchodzi w skład rachunku za prąd i w jaki sposób wpływa na jego wysokość. Ta wiedza pozwoli Ci też analizować inne oferty prądu i podjąć decyzję o ewentualnej zmianie sprzedawcy energii. W znalezieniu nowego sprzedawcy chętnie pomoże Ci porównywarka Rachuneo.

Porównaj ceny energii w Twoim regionie