Jak przepisać licznik gazu krok po kroku?

Wyjaśniamy co dokładnie trzeba zrobić.
Foto: pixabay
Kupujesz lub wynajmujesz mieszkanie, do którego jest już przypisany gazomierz i chcesz podpisać umowę na dostawę gazu ziemnego? Nie wiesz jak to zrobić, bo gazomierz ma już swojego właściciela. Sprawdź, co trzeba zrobić.
W skrócie:
 • Każda zmiana właściciela mieszkania lub domu wymaga przepisania licznika gazu na nowego właściciela.
 • Jednym z podstawowych dokumentów przy przepisaniu licznika gazu jest protokół zdawczo-odbiorczy.
 • Do przepisania licznika gazu po śmierci właściciela mieszkania konieczny jest akt zgonu dotychczasowego właściciela.

W jakich sytuacjach konieczne jest przepisanie licznika gazu

Zawsze, gdy zmieniamy adres zamieszkania:

 • kupujemy mieszkanie,
 • sprzedajemy mieszkanie,
 • wprowadzamy się do wynajętego mieszkania,
 • rezygnujemy z wynajmowanego mieszkania,
 • przejmujemy mieszkanie od kogoś w spadku,

musimy pamiętać o tym, aby z dostawcą gazu uporządkować sprawy formalne, związane z przypisaniem licznika do właściwej osoby, czyli tej która będzie korzystała z gazu w mieszkaniu (np. właściciel, najemca).

Dzięki temu dostawca gazu ziemnego wystawia rachunek na właściwą osobę, która musi się z nim rozliczyć. Przepisanie licznika warto zrobić tak szybko, jak to jest możliwe - najlepiej w dniu, w którym otrzymujemy prawo do korzystania z domu lub mieszkania lub gdy je tracimy.

Dokumentami potwierdzającymi nasze prawo do lokalu są:

 • akt własności potwierdzony notarialnie,
 • umowa wynajmu.   

Warto wiedzieć:

Przy spisywaniu stanu licznika gazu musi być zarówno dotychczasowy, jak i nowy właściciel gazomierza. Trzeba zwrócić uwagę, czy urządzenie jest zabezpieczone tzw. plombą. Jeśli nie, trzeba niezwłocznie powiadomić o tym dostawcę gazu.

Przepisanie licznika gazu na inną osobę

Cesja, czyli przepisanie licznika gazu z jednej osoby na drugą pozwala dotychczasowemu właścicielowi rozwiązać umowę z dostawcą gazu i rozliczyć się z nim za dotychczasowe zużycie. Nowemu - pozwala podpisać umowę i korzystać z gazu na tych samych warunkach. Jeśli tego nie zrobimy, to byłemu właścicielowi gazomierza będą rosły długi wobec dostawcy gazu, a nowemu odetną gaz w domu lub mieszkaniu.

Czytaj też: “Niezapłacony rachunek za gaz”

Protokół zdawczo-odbiorczy licznika gazu

Zanim gazomierz zmieni właściciela trzeba przygotować protokół zdawczo-odbiorczy. Jak sama nazwa wskazuje, sporządzają go dwie strony: dotychczasowy użytkownik lokalu, do którego przypisany jest licznik gazu i nowy właściciel bądź najemca.

Jak przygotować protokół zdawczo-odbiorczy licznika gazu

Protokół zdawczo-odbiorczy składa się z kilku części. Najprościej będzie sięgnąć po gotowy do wypełnienia formularz. PGNiG, największy dostawca gazu w Polsce, udostępnia taki dokument na swojej stronie internetowej. Na jego przykładzie punktu po punkcie omówimy, jakie informacje muszą znaleźć się w prawidłowo sporządzonym formularzu.

1. Adres punktu poboru paliwa gazowego.

W tym miejscu należy podać:

 • adres nieruchomości, do której przypisany jest licznik gazu,
 • stan gazomierza,
 • numer fabryczny licznika gazu (znajduje się na urządzeniu),
 • datę przekazania nieruchomości.

2. Dane przekazującego nieruchomość i dane przejmującego nieruchomość:

 • imię i nazwisko,
 • numer ewidencyjny odbiorcy (jest to stały numer identyfikacyjny przypisany każdemu klientowi; podaje go wyłącznie dotychczasowy właściciel licznika gazu, związany z dostawcą gazu umową),
 • numer PESEL,
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • adres korespondencyjny.

3. Rozliczenie nadpłaty.

W tym miejscu osoba, która zdaje licznik, musi poinformować dostawcę gazu, co ma zrobić, jeśli w końcowym rozliczeniu z klientem wyjdzie nadpłata zgromadzaną pieniężna na rachunku u dostawcy gazu. Do wyboru są dwie opcje:

 • proszę zwrócić mi nadpłatę pieniężną na rachunek bankowy (należy podać numer konta bankowego),
 • proszę zaliczyć nadpłatę pieniężną na poczet należności na konto klienta o numerze ewidencyjnym (jest to stały numer identyfikacyjny przypisany każdemu klientowi. Wybierając tę opcję trzeba podać również dokładny adres poboru paliwa gazowego).

4. Wypowiedzenie umowy.

Ten punkt wypełnia osoba, która zdaje licznik gazu. Przykładowa treść wypowiedzenia to:

“Wypowiada umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego o numerze [należy podać numer umowy zawartej z dostawcą gazu] z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy może ulec skróceniu, gdy w tym okresie strona przejmująca zawrze umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego do tej samej nieruchomości”.

5. Oświadczenie przejmującego licznik.

W tym miejscu nowy właściciel informuje dostawcę gazu i operatora gazociągów, że:

 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę dostarczającą gaz.

6. Czytelne podpisy:

 • osoby przekazującej licznik gazu,
 • osoby przejmującej licznik gazu.

Można to zrobić w biurze obsługi klienta lub poprzez infolinię. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do stanu licznika gazu, protokół zdawczo-odbiorczy należy podpisać w obecności przedstawiciela firmy dostarczającej gaz. Warto też zrobić komórką zdjęcia licznika. Bezpiecznie jest sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy w to dniu przekazania kluczy do mieszkania.

Co zrobić z protokołem zdawczo-odbiorczym gazu

Protokół zdawczo-odbiorczy licznika gazu trzeba dostarczyć do firmy dostarczającej gaz do naszego mieszkania. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • osobiście w tzw. BOK-u, czyli terenowym biurze obsługi klienta,
 • w trybie korespondencyjnym, czyli wysyłając listem pocztowym (najbezpieczniej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru),
 • przez internet, czyli poprzez tzw. e-BOK lub m-BOK (te kanały komunikacji dostępne są u niektórych dostawców gazu - np. ma je PGNiG i Tauron. Co to jest e-BOK i m-BOK, wyjaśniamy poniżej).

e-BOK i m-BOK to odpowiednio internetowe i mobilne (przez smartfona) biuro obsługi klienta. Aby komunikować się z dostawcą gazu poprzez te kanały trzeba najpierw założyć konto na platformie online firmy, której jesteśmy klientem bądź chcemy być. Dostęp konta zabezpieczony jest hasłem. Na koncie mamy dostęp m.in. do umów i rachunków.

Przepisanie licznika gazu po śmierci właściciela

Co zrobić, gdy osoba przypisana do licznika gazu umiera? Wówczas należy przepisać licznik na nowego właściciela. Może nim zostać osoba, która mieszkała ze zmarłym i ma prawo do lokalu – np. jedno z małżonków. Do załatwienia formalności z dostawcą gazu wystarczy wówczas akt zgonu.

Co zrobić, gdy mieszkanie po zmarłym dostaje ktoś w spadku? Wówczas niezbędny będzie nie tylko akt zgonu, ale również orzeczenie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku.

Zdarza się, że osoba przypisana do licznika umiera, a rodzina nie przepisuje gazomierza na kogoś innego tylko dalej opłaca rachunki, jakby nic się nie stało. Problemy mogą się pojawić przy okazji awarii, np. instalacji gazowej. Wówczas do załatwienia formalności z operatorem gazociągów niezbędny będzie właściciel gazomierza.

Jeśli planujesz wprowadzić się do nowego mieszkania i chcesz zmienić dostawcę gazu, wszystko, co musisz wiedzieć znajdziesz w artykule „Zmiana dostawcy gazu”. Natomiast ofertę możesz porównać za pomocą porównywarki cen gazu Rachuneo.

Porównaj ceny energii w Twoim regionie