Formularz kontaktowy
Podaj swój adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Prosimy o podanie numeru telefonu - ułatwi to nam dalszy kontakt
Sprawdź czy wpisałeś poprawnie numer i upewnij się że ma 9 cyfr
Musisz zaakceptować regulamin
Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności.
Dziękujemy
Twoje dane zostały przesłane i zapisane w systemie. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą i przekażemy dalsze instrukcje.
Ups! Coś poczło nie tak podczas przesyłania formularza.
Zamknij

Jak przepisać licznik gazu krok po kroku?

Wyjaśniamy, co dokładnie trzeba zrobić.
Foto: pixabay
Przenoszę numer
Nowy numer
Abonament
Na kartę
Z telefonem
Bez telefonu
Dla domu

Kupujesz lub wynajmujesz mieszkanie, do którego jest już przypisany gazomierz i chcesz podpisać umowę na dostawę gazu ziemnego? Nie wiesz, jak to zrobić, bo gazomierz ma już swojego właściciela. Sprawdź, co trzeba zrobić.
Nie pamiętasz o swoich opłatach?
Ustaw przypomnienia i płać w kilka sekund!
W skrócie:
 • Każda zmiana właściciela mieszkania lub domu wymaga przepisania licznika gazu na nowego właściciela.
 • Jednym z podstawowych dokumentów przy przepisaniu licznika gazu jest protokół zdawczo-odbiorczy.
 • Do przepisania licznika gazu po śmierci właściciela mieszkania konieczny jest akt zgonu dotychczasowego właściciela. O śmierci zawiadamia osoba mająca np. sądowe postanowienie o spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, zyskując tym samym prawo do przepisania licznika lub rezygnacji z umowy.

W jakich sytuacjach konieczne jest przepisanie licznika gazu?

Zawsze, gdy zmieniamy adres zamieszkania:

 • kupujemy mieszkanie,
 • sprzedajemy mieszkanie,
 • wprowadzamy się do wynajętego mieszkania,
 • rezygnujemy z wynajmowanego mieszkania,
 • przejmujemy mieszkanie od kogoś w spadku.

Musimy pamiętać o tym, aby z dostawcą gazu uporządkować sprawy formalne, związane z przypisaniem licznika do właściwej osoby, czyli tej, która będzie korzystała z gazu w mieszkaniu (np. właściciel, najemca).

Dzięki temu dostawca gazu ziemnego wystawia rachunek na właściwą osobę, która musi się z nim rozliczyć. Przepisanie licznika warto zrobić tak szybko, jak to jest możliwe - najlepiej w dniu, w którym otrzymujemy prawo do korzystania z domu lub mieszkania, lub gdy je tracimy.

Czy wiesz, że…

Największym dostawcą gazu ziemnego w Polsce jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Obecnie z jego usług korzysta najwięcej klientów i klientek.

Dokumentami potwierdzającymi nasze prawo do lokalu są:

 • akt własności potwierdzony notarialnie,
 • umowa wynajmu.   

Warto wiedzieć:

Szczegóły przepisywania licznika wyglądają inaczej u każdego z dostawców. Warto zatem zapoznać się z nimi u Twojego obecnego dostawcy energii.

Przepisanie licznika gazu na inną osobę

Cesja, czyli przepisanie licznika gazu z jednej osoby na drugą, pozwala dotychczasowemu właścicielowi rozwiązać umowę z dostawcą gazu i rozliczyć się z nim za dotychczasowe zużycie. Nowemu - pozwala podpisać umowę i korzystać z gazu na tych samych warunkach. Jeśli tego nie zrobimy, to byłemu właścicielowi gazomierza będą rosły długi wobec dostawcy gazu, a nowemu odetną gaz w domu lub mieszkaniu.

Czytaj też: “Niezapłacony rachunek za gaz

Protokół zdawczo-odbiorczy licznika gazu

Zanim gazomierz zmieni właściciela trzeba przygotować protokół zdawczo-odbiorczy. Jak sama nazwa wskazuje, sporządzają go dwie strony: dotychczasowy użytkownik lokalu, do którego przypisany jest licznik gazu i nowy właściciel bądź najemca.

Jak przygotować protokół zdawczo-odbiorczy licznika gazu

Protokół zdawczo-odbiorczy składa się z kilku części. Najprościej będzie sięgnąć po gotowy do wypełnienia formularz. PGNiG, największy dostawca gazu w Polsce, udostępnia taki dokument na swojej stronie internetowej. Na jego przykładzie punkt po punkcie omówimy, jakie informacje muszą znaleźć się w prawidłowo sporządzonym formularzu.

1. Adres punktu poboru paliwa gazowego.

W tym miejscu należy podać:

 • adres nieruchomości, do której przypisany jest licznik gazu,
 • stan gazomierza,
 • numer fabryczny licznika gazu (znajduje się na urządzeniu),
 • datę przekazania nieruchomości.

2. Dane przekazującego nieruchomość i dane przejmującego nieruchomość:

 • imię i nazwisko,
 • numer ewidencyjny odbiorcy (jest to stały numer identyfikacyjny przypisany każdemu klientowi; podaje go wyłącznie dotychczasowy właściciel licznika gazu, związany z dostawcą gazu umową),
 • numer PESEL,
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • adres korespondencyjny.

3. Rozliczenie nadpłaty.

W tym miejscu osoba, która zdaje licznik, musi poinformować dostawcę gazu, co ma zrobić, jeśli w końcowym rozliczeniu z klientem lub klientką wyjdzie nadpłata pieniężna na rachunku u dostawcy gazu. Do wyboru są dwie opcje:

 • proszę zwrócić mi nadpłatę pieniężną na rachunek bankowy (należy podać numer konta bankowego),
 • proszę zaliczyć nadpłatę pieniężną na poczet należności na konto klienta o numerze ewidencyjnym (jest to stały numer identyfikacyjny przypisany każdemu klientowi lub klientce. Wybierając tę opcję, trzeba podać również dokładny adres poboru paliwa gazowego).

4. Wypowiedzenie umowy.

Ten punkt wypełnia osoba, która zdaje licznik gazu. Przykładowa treść wypowiedzenia to:

“Wypowiada umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego o numerze [należy podać numer umowy zawartej z dostawcą gazu] z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy może ulec skróceniu, gdy w tym okresie strona przejmująca zawrze umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego do tej samej nieruchomości”.

5. Oświadczenie przejmującego licznik.

W tym miejscu nowy właściciel informuje dostawcę gazu i operatora gazociągów, że:

 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę dostarczającą gaz.

6. Czytelne podpisy:

 • osoby przekazującej licznik gazu,
 • osoby przejmującej licznik gazu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do stanu licznika gazu, protokół zdawczo-odbiorczy należy podpisać w obecności przedstawiciela firmy dostarczającej gaz. Warto też zrobić komórką zdjęcia licznika. Bezpiecznie jest sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy w dniu przekazania kluczy do mieszkania.

Co zrobić z protokołem zdawczo-odbiorczym gazu

Protokół zdawczo-odbiorczy licznika gazu trzeba dostarczyć do firmy dostarczającej gaz do naszego mieszkania. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta (BOK),
 • poprzez infolinię (np. w PGE),
 • online poprzez formularz (np. w Enerdze),
 • wysłać na adres korespondencyjny (np. w Enei),
 • złożenie wniosku online z podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (np. w PGE).

E-BOK i m-BOK to odpowiednio internetowe i mobilne (przez smartfona) biuro obsługi klienta. Aby komunikować się z dostawcą gazu poprzez te kanały, trzeba najpierw założyć konto na platformie online firmy, której jesteśmy klientem, bądź chcemy być. Dostęp do konta zabezpieczony jest hasłem. Na koncie mamy dostęp m.in. do umów i rachunków.

Rachuneo Płatności: wszystko w jednym miejscu

Logowanie się do poszczególnych eBOKów w celu comiesięcznego opłacania rachunków bywa nużące, a zapominalskim zdarza się wylatywać z pamięci. Rachuneo stworzyło serwis, w którym wszystkie Twoje faktury (i nie tylko!) znajdują się w jednym miejscu. Opłacając przez Rachuneo, zyskujesz pewność opłacania rachunków zawsze na czas i bez konieczności spędzania na to wiele czasu. Załóż darmowe konto, ciesz się wolnym czasem i lekką głową - Rachuneo co miesiąc przypomni Ci o Twoich płatnościach, przez SMS lub e-mailowo.

Przepisanie licznika gazu po śmierci właściciela

Co zrobić, gdy osoba przypisana do licznika gazu umiera? Wówczas należy przepisać licznik na nowego właściciela. Może nim zostać osoba, która mieszkała ze zmarłym i ma prawo do lokalu – np. jedno z małżonków. Do załatwienia formalności z dostawcą gazu wystarczy wówczas akt zgonu.

Co zrobić, gdy mieszkanie po zmarłym dostaje ktoś w spadku? Wówczas niezbędny będzie nie tylko akt zgonu, ale również orzeczenie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku.

Zdarza się, że osoba przypisana do licznika umiera, a rodzina nie przepisuje gazomierza na kogoś innego tylko dalej opłaca rachunki, jakby nic się nie stało. Problemy mogą się pojawić przy okazji awarii, np. instalacji gazowej. Wówczas do załatwienia formalności z operatorem gazociągów niezbędny będzie właściciel gazomierza.

Jak wstrzymać opłaty za gaz?

Jeśli jesteś w trakcie przeprowadzki, remontu, rozbudowy lub naprawy przyłącza gazowego czy instalacji gazowej, rezygnujesz z gazu na rzecz energii elektrycznej, albo chcesz zmienić swojego dostawcę - niezbędne jest złożenie wniosku o wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego. 

Przy składaniu wnioski o wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego w sytuacji współwłasności lokalu mieszkalnego niezbędna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli danego obiektu. Rozpatrywaniem Twojego wniosku zajmuje się Operator Systemu Dystrybucyjnego. Wniosek należy dostarczyć do Biura Obsługi Klienta dostawcy, z którego korzystasz.  

Wzór wniosku o wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego od Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo znajdziesz tutaj

Jeśli planujesz wprowadzić się do nowego mieszkania i chcesz zmienić dostawcę gazu, wszystko, co musisz wiedzieć, znajdziesz w artykule „Zmiana dostawcy gazu”.

A co z prądem? Licznik przedpłatowy!

W trakcie przepisywania licznika, warto także zastanowić się nad jego alternatywną formą. Przy zwykłych fakturach najpierw korzysta się z prądu, następnie opłaca rachunki. Istnieje jednak sposób na odwrócenie tego schematu - licznik przedpłatowy. Korzystając z licznika przedpłatowego/pre-paid, najpierw opłacasz (“doładowujesz”) energię elektryczną, a dopiero potem z niej korzystasz. Dla kogo dedykowane jest to rozwiązanie i jakie ma zalety?

Rozwiązanie to skierowane jest dla określonej grupy klientów: 1) klientów windykacyjnych (czyli osób mających w przeszłości problemy z regulowaniem płatności na czas); 2) klientów wrażliwych (czyli osób korzystających z dodatku  mieszkaniowego). Na podstawie historii zadłużenia oraz zaświadczenia o zasiłku mieszkaniowym Operator Systemu Dystrybucyjnego decyduje o możliwości montażu licznika przedpłatowego. 

Głównymi zaletami posiadania licznika pre-paid jest zabezpieczenie przed wystąpieniem zadłużeń oraz możliwość kontrolowania swojego zużycia. W praktyce oznacza to, że korzystasz wyłącznie z konkretnej ilości energii, za którą zapłaciłeś. To pewność kosztów zużytej przez Ciebie energii, jak i bycie na bieżąco z aktualnymi cenami Twojego dostawcy. Z kolei firmie energetycznej licznik pre-paid daje gwarancję, że koszty zużytej energii będą pokryte przed jej zużyciem. 

Rachuneo Płatności: wszystkie Twoje opłaty w jednym miejscu!
Sprawdź za darmo
Porównaj ceny energii w Twoim regionie