Formularz kontaktowy
Podaj swój adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Prosimy o podanie numeru telefonu - ułatwi to nam dalszy kontakt
Sprawdź czy wpisałeś poprawnie numer i upewnij się że ma 9 cyfr
Musisz zaakceptować regulamin
Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności.
Dziękujemy
Twoje dane zostały przesłane i zapisane w systemie. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą i przekażemy dalsze instrukcje.
Ups! Coś poczło nie tak podczas przesyłania formularza.
Zamknij

Kto to jest prosument?

Wyjaśniamy co to jest prosument i czy bycie nim się opłaca
fot. unsplash
Przenoszę numer
Nowy numer
Abonament
Na kartę
Z telefonem
Bez telefonu
Dla domu

Bycie prosumentem niesie za sobą wiele dodatkowych korzyści. Oprócz niezależności energetycznej i gwarancji uniknięcia wysokich cen energii elektrycznej, dużym plusem jest działanie na rzecz środowiska naturalnego.
W skrócie:
  • Prosument to osoba, która jednocześnie zużywa i wytwarza energię elektryczną, korzystając z Odnawialnych Źródeł Energii
  • Przy panelach fotowoltaicznych, prosument przekazuje nadwyżkę wyprodukowanej energii do sieci, a później może odebrać jej 70-80%
  • Bycie prosumentem wiąże się z dużymi oszczędnościami na rachunkach za prąd
Planujesz zostanie prosumentem?
Porównaj dostępne oferty!

Kto to prosument? 

Słowo “prosument” to połączenie dwóch innych wyrazów: “konsument” i “producent”. Jest to więc osoba, która jednocześnie coś konsumuje i produkuje. Często używa się tego określenia w odniesieniu do fotowoltaiki, nazywając tak osoby, które posiadają własne, instalacje fotowoltaiczne. 

Prosument - jak to działa przy fotowoltaice? 

„Prosument to odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, w celu jej zużycia na potrzeby własne.”

“Prosument” co to właściwie znaczy? Jest on osobą, firmą lub rolnikiem, która zamontowała panele słoneczne, a wyprodukowaną nadwyżkę prądu przekazuje do sieci energetycznej, w celu jej późniejszego odebrania.

Czy wiesz, że… 

Na wydajność instalacji fotowoltaicznej ma wpływ nachylenie dachu i strona, w którą jest on zwrócony. Najkorzystniejszą opcją jest zamontowanie paneli od południa, przy nachyleniu 30 lub 40 stopni.

Prosument jaka jest taryfa?

Panele fotowoltaiczne produkują energię w ciągu dnia i gdy jej całość nie jest zużywana, przekazuje się ją do sieci energetycznej. W godzinach nocnych, kiedy panele nie pracują, prosument pobiera część wytworzonej wcześniej nadwyżki. 

Ile za 1 kWh wyprodukowanej energii prosument może jej odebrać? Za każdą przekazaną do sieci kWh prądu, właściciel instalacji fotowoltaicznej może za darmo odebrać:

  • 0,8 kWh przy instalacji o mocy do 10 kW
  • 0,7 kWh przy instalacji o mocy powyżej 10 kW

Jeżeli nadwyżka nie pokryje zapotrzebowania, za każdą kWh trzeba będzie zapłacić około 0,62 - 0,73 zł, ponieważ tyle wynosi aktualna cena prądu.

Jest to bardzo ważny element planowania montażu paneli i trzeba wziąć go pod uwagę przy obliczaniu mocy instalacji fotowoltaicznej. Osoby, którym zależy na większej niezależności, mogą zastanowić się nad zainwestowaniem w magazyny mocy do fotowoltaiki.

Ile zarabia prosument? 

Panele fotowoltaiczne są swego rodzaju inwestycją, która zwraca się po latach - wtedy widoczna jest jej opłacalność. Właściciel takiej minielektrowni oszczędza na tym, że nie płaci za zużywaną energię, a pokrywa jedynie opłatę handlową, która wynosi kilkanascie zł miesięcznie, unika także podwyżek cen prądu. Więcej informacji na temat opłacalności fotowoltaiki znajduje się w kolejnym artykule: Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna? 

Odpowiedź na pytanie “Kto to jest prosument?” jest prosta - to osoba, która inwestuje w Odnawialne Źródła Energii, dbając o środowisko i o własne finanse. Chętni na zapoznanie się z ofertą na fotowoltaikę mogą sprawdzić porównywarkę firm fotowoltaicznych. Nie zabraknie również oferty dla inwestorów, o której można dowiedzieć się więcej poprzez kontakt z nami

Prosument wirtualny i prosument zbiorowy - nowe możliwości rozwoju fotowoltaiki? 

System rozliczania się prosumentów z zakładami energetycznymi jest w tym momencie jedną z podstaw, na których opierają się oszczędności z fotowoltaiki. Instalacje fotowoltaiczne planowane są specjalne pod zasadę rozliczeń (zakłada się większą moc instalacji, aby po odjęciu 20 lub 30% wytworzonej energii, która nie uległa autokonsumpcji prosument wyszedł na zero). Należy zwrócić uwagę na to, że system rozliczeń nie jest niczym pewnym i może zostać zlikwidowany lub zastąpiony przez inne rozwiązanie.

Rozmowy o kolejnych możliwościach już trwają, przy czym warto zwrócić uwagę na pomysł wiążący się z pojęciem prosumenta zbiorowego. Chodzi o system, który wymagałby pewnej umowy między osobami korzystającymi z wytwarzanego przez panele słoneczne prądu. Całość opierałaby się na tym, że jedna instalacja byłaby przypisana do kilku odbiorców energii elektrycznej. Umożliwiłoby to montaż paneli na dachach bloków lub budynków wielorodzinnych. Takie rozwiązanie wymagałoby wprowadzenia nowego sposobu rozliczeń.

Kolejnym ciekawym pomysłem jest wprowadzenie prosumenta wirtualnego, który pobiera energię z instalacji fotowoltaicznej znajdującej się z dala od jego miejsca zamieszkania (punktu poboru energii). Rozwiązanie to miałoby zastosowanie w sytuacji, gdy montaż paneli jest niemożliwy w danej lokalizacji. Mogłoby to również w znacznym stopniu obniżyć koszty utrzymywania sieci energetycznej dla OSD

Pobierz darmowy e-Poradnik dla firm
i zarabiaj na fotowoltaice
Porównaj ceny energii w Twoim regionie