Kto to jest prosument?

Wyjaśniamy co to jest prosument i czy bycie nim się opłaca
fot. unsplash
Bycie prosumentem niesie za sobą wiele dodatkowych korzyści. Oprócz niezależności energetycznej i gwarancji uniknięcia wysokich cen energii elektrycznej, dużym plusem jest działanie na rzecz środowiska naturalnego.
W skrócie:
  • Prosument to osoba, która jednocześnie zużywa i wytwarza energię elektryczną, korzystając z Odnawialnych Źródeł Energii
  • Przy panelach fotowoltaicznych, prosument przekazuje nadwyżkę wyprodukowanej energii do sieci, a później może odebrać jej 70-80%
  • Bycie prosumentem wiąże się z dużymi oszczędnościami na rachunkach za prąd

Kto to prosument? 

Słowo “prosument” to połączenie dwóch innych wyrazów: “konsument” i “producent”. Jest to więc osoba, która jednocześnie coś konsumuje i produkuje. Często używa się tego określenia w odniesieniu do fotowoltaiki, nazywając tak osoby, które posiadają własne, instalacje fotowoltaiczne. 

Prosument - jak to działa przy fotowoltaice? 

„Prosument to odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, w celu jej zużycia na potrzeby własne.”

“Prosument” co to właściwie znaczy? Jest on osobą, firmą lub rolnikiem, która zamontowała panele słoneczne, a wyprodukowaną nadwyżkę prądu przekazuje do sieci energetycznej, w celu jej późniejszego odebrania.

Czy wiesz, że… 

Na wydajność instalacji fotowoltaicznej ma wpływ nachylenie dachu i strona, w którą jest on zwrócony. Najkorzystniejszą opcją jest zamontowanie paneli od południa, przy nachyleniu 30 lub 40 stopni.

Prosument jaka jest taryfa?

Panele fotowoltaiczne produkują energię w ciągu dnia i gdy jej całość nie jest zużywana, przekazuje się ją do sieci energetycznej. W godzinach nocnych, kiedy panele nie pracują, prosument pobiera część wytworzonej wcześniej nadwyżki. 

Ile za 1 kWh wyprodukowanej energii prosument może jej odebrać? Za każdą przekazaną do sieci kWh prądu, właściciel instalacji fotowoltaicznej może za darmo odebrać:

  • 0,8 kWh przy instalacji o mocy do 10 kW
  • 0,7 kWh przy instalacji o mocy powyżej 10 kW

Jeżeli nadwyżka nie pokryje zapotrzebowania, za każdą kWh trzeba będzie zapłacić około 0,62 - 0,73 zł, ponieważ tyle wynosi aktualna cena prądu.

Jest to bardzo ważny element planowania montażu paneli i trzeba wziąć go pod uwagę przy obliczaniu mocy instalacji fotowoltaicznej. Osoby, którym zależy na większej niezależności, mogą zastanowić się nad zainwestowaniem w magazyny mocy do fotowoltaiki.

Ile zarabia prosument? 

Panele fotowoltaiczne są swego rodzaju inwestycją, która zwraca się po latach - wtedy widoczna jest jej opłacalność. Właściciel takiej minielektrowni oszczędza na tym, że nie płaci za zużywaną energię, a pokrywa jedynie opłatę handlową, która wynosi kilkanascie zł miesięcznie, unika także podwyżek cen prądu. Więcej informacji na temat opłacalności fotowoltaiki znajduje się w kolejnym artykule: Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna? 

Odpowiedź na pytanie “Kto to jest prosument?” jest prosta - to osoba, która inwestuje w Odnawialne Źródła Energii, dbając o środowisko i o własne finanse. Chętni na zapoznanie się z ofertą na fotowoltaikę mogą sprawdzić kalkulator Rachuneo. Nie zabraknie również oferty dla inwestorów, o której można dowiedzieć się więcej poprzez kontakt z nami

Porównaj ceny energii w Twoim regionie