Polityka prywatności Ekovoltis

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest EKOVOLTIS sp. z o. o.
  al. Solidarności 36, 25-323 Kielce.
 1. Przestrzeganie zasad ochrony danych w EKOVOLTIS sp. z o. o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez iod@e2v.pl.
 1. Dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu i w oparciu o następującą podstawę prawną:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą mieć firmy wspierające nas w prowadzenie kampanii marketingowych, z którymi zawarte zostały stosowane umowy powierzenie przetwarzania danych osobowych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 1. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/ Panu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  
 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,  
 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 1. Podanie przez Panią  Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.

Dokument do pobrania w formacie PDF