Formularz kontaktowy
Podaj swój adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Prosimy o podanie numeru telefonu - ułatwi to nam dalszy kontakt
Sprawdź czy wpisałeś poprawnie numer i upewnij się że ma 9 cyfr
Musisz zaakceptować regulamin
Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności.
Dziękujemy
Twoje dane zostały przesłane i zapisane w systemie. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą i przekażemy dalsze instrukcje.
Ups! Coś poczło nie tak podczas przesyłania formularza.
Zamknij

Czym jest audyt efektywności energetycznej?

Informacje o audycie efektywności energetycznej dla firm
fot. pexels.com
Porównaj oferty prądu w Twojej lokalizacji
Przenoszę numer
Nowy numer
Abonament
Na kartę
Z telefonem
Bez telefonu
Porównaj oferty prądu w Twojej lokalizacji
Dla domu

Porównaj oferty prądu w Twojej lokalizacji
Rachunek za prąd stanowi dużą część stałych kosztów ponoszonych przez firmy. Aby obniżyć te koszty można wybrać tańszego sprzedawcę, jednak sposobu na oszczędność można szukać również wewnętrznie. Jednym z takich sposobów jest audyt efektywności energetycznej.
Chcesz dowiedzieć się więcej o oszczędzaniu na prądzie?
Pobierz darmowy e-Poradnik dla firm!
W skrócie:
 • Audyt efektywności jest specjalnym badaniem, który sprawdza efektywne wykorzystywanie energii w przedsiębiorstwie
 • Sprawdzenie efektywności energetycznej może wiązać się z wieloma korzyściami dla Twojej firmy
 • Przebieg audytu jest bardzo prosty, a eksperci przeprowadzą Cię przez cały proces
 • Czas oraz koszt wykonania audytu jest zależny między innymi od wielkości przedsiębiorstwa

Czym jest audyt efektywności energetycznej

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa polega na poprawie efektywności energetycznej w firmie. Taki audyt nie jest obowiązkowy, jednak wymaga się jego przeprowadzenia, gdy przedsiębiorstwo chce poprawić efektywność energetyczną i uzyskać białe certyfikaty. Jest też wymagany, gdy przedsiębiorstwo stara się o dofinansowanie do realizacji działań poprawiających efektywność energetyczną w firmie.

Wymagania dotyczące audytu są określone w akcie wykonawczym do Ustawy o efektywności energetycznej, tj. w Rozporządzeniu Ministra Energii z dn. 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposoby sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. Pomimo braku obowiązku przeprowadzenia takiego audytu, może on być bardzo opłacalny i warto rozważyć przeprowadzenie takiego badania.

Czym są białe certyfikaty i jak je pozyskać

Białe certyfikaty to inaczej świadectwa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na podjęcie działań poprawiających efektywność energetyczną w swojej firmie, mogą ubiegać się o biały certyfikat. Świadectwa te potwierdzają zaoszczędzenie konkretnej ilości energii, która z kolei w przypadku realizacji działań poprawiających efektywność, służy polepszeniu efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Zanim jednak przedsiębiorstwo będzie mogło ubiegać się o świadectwa efektywności energetycznej, koniecznie jest sporządzenie audytu. O białe certyfikaty ubiegać się mogą takie podmioty, które już zrealizowały, lub które planują zrealizować inwestycje zmniejszające zużycie energii w firmie. Certyfikaty są przyznawane wtedy, kiedy przedsiębiorstwo zwiększy oszczędność energii oraz zmniejszy straty w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej, gazu oraz ciepła.

Czy wiesz, że...

Przeprowadzając audyt efektywności energetycznej, otrzymujesz końcowy raport z badań, który wyszczególnia wiele danych. Zawarte w raporcie informacje o możliwościach poprawy stanu gospodarki energetycznej w firmie mogą pomóc obniżyć koszty nawet o 40%!

Czym różni się wykonanie audytu energetycznego od wykonania audytu efektywności energetycznej

Przede wszystkim audyt energetyczny różni się od audytu efektywności energetycznej odmiennymi celami. Kolejną różnicą jest to, że audyt energetyczny jest obowiązkowy w przypadku większych firm. Audyt efektywności energetycznej jest z kolei wymagany w przypadku, kiedy firma chce podjąć działania służące poprawie efektywności energetycznej oraz uzyskać białe certyfikaty, czy uzyskać dofinansowanie do realizacji działań związanych z efektywnością energetyczną. Ponadto audyt energetyczny obejmuje całą gospodarkę energetyczną firmy, a w przypadku audytu efektywności energetycznej głównym celem są konkretne działania.

Do głównych celów audytu energetycznego zaliczamy określanie potencjalnych oszczędności energii. Z kolei głównym celem audytu efektywności energetycznej jest zakreślenie oszczędności związanych z energią oraz ocena osiągniętych celów po realizacji wyznaczonych działań. Różnica ukazuje się również w wymaganych dokumentach. W przypadku audytu energetycznego konieczne jest złożenie odpowiedniego zawiadomienia do URE. Jeśli chodzi z kolei o audyt efektywności energetycznej, to wymaganym dokumentem jest raport audytu, sporządzony przez specjalistów.

Cel audytu

 1. Ocena stanu technicznego poszczególnych jednostek
 2. Analiza zużycia energii elektrycznej przez firmę, urządzenia techniczne, czy instalacje
 3. Ocena opłacalności wdrożenia zmian

Po wykonaniu audytu i sporządzeniu raportu końcowego wskazywane są działania, które mogą służyć poprawie efektywności energetycznej w firmie.

Działania służące poprawie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie

Do działań, które służą przedsiębiorstwu poprawianiu efektywności energetycznej zaliczamy:

 • remont lub przebudowę budynku z uwzględnieniem instalacji oraz urządzeń technicznych,
 • modernizację izolacji termicznej instalacji przemysłowych,
 • wymianę lub modernizację oświetlenia zewnętrznego lub wewnętrznego, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w przedsiębiorstwie i wiele innych,
 • działania w zakresie odzyskiwania energii,
 • modernizacje, które mają na celu ograniczenie strat energii, związane między innymi z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
 • poprawa procesów logistycznych,
 • zastąpienie źródeł energii niskoefektywnych, na takie, które wykorzystują Odnawialne Źródła Energii.

Jak przebiega przeprowadzenie audytu w przedsiębiorstwie

Audyt efektywności energetycznej jest specjalnym badaniem, które weryfikuje efektywne wykorzystanie energii. Audyty przeprowadzają eksperci z firm zewnętrznych, którzy posiadają specjalne certyfikaty i są wyspecjalizowani w takich przedsięwzięciach.

 1. Nawiązanie współpracy z firmą zewnętrzną, która będzie specjalistą w tej dziedzinie
 2. Wyznaczenie w firmie osób odpowiedzialnych za kontakt z audytorami
 3. Przygotowanie niezbędnych dokumentów tj. dokumenty z informacjami o wykorzystywanych instalacjach i urządzeniach, dokumenty informujące o przeznaczeniu różnych budynków firmowych oraz o specyfice pracy przedsiębiorstwa oraz faktury za paliwo energetyczne i media
 4. Kolejnym krokiem jest tzw. wizja lokalna, podczas której specjaliście sprawdzają wszystkie wskazane budynki oraz przyglądają się działaniu np. instalacji elektrycznych, grzewczych, czy chłodniczych
 5. Analiza dotycząca efektywności energetycznej
 6. W wyniku zebrania danych i obserwacji powstaje finalny raport, który musi być pozytywnie zatwierdzony przez Urząd Regulacji Energetyki

Czas realizacji audytu

Działania związane z przeprowadzeniem audytu efektywności energetycznej są zależne od wielu czynników. Po pierwsze ważna jest wielkość przedsiębiorstwa, w którym przeprowadza się badanie. W zależności od wielkości takie badanie może być realizowane w przedziale od kilku dni do kilku lub kilkunastu tygodni. W przypadku firm, które posiadają wiele oddziałów, czas może się znacznie wydłużyć. Ważne jest, aby sprawnie współpracować z zespołem audytorskim.

Cena za przeprowadzenie audytu

Cena przeprowadzenia audytu jest zależna, tak jak w przypadku czasu realizacji - od wielkości firmy. Cena zależy również od kompletności dokumentacji technicznej przedsiębiorstwa. Podczas wyceny oceniane są również planowane przedsięwzięcia modernizacyjne.

Jakie urządzenia zużywają najwięcej energii w firmie i jak minimalizować koszty?

Niektóre urządzenia w firmie pobierają bardzo dużo energii elektrycznej. Warto zwrócić uwagę na urządzenia, które biorą udział w infrastrukturze firmy, ponieważ takie sprzęty pobierają sporo energii. Być może w celu zminimalizowania kosztów konieczne jest podjęcie modernizacji tego obszaru. Kolejnym ważnym punktem jest firmowe AGD, czyli lodówki, zmywarki, kuchenki mikrofalowe czy czajniki elektryczne. Jeżeli firma dysponuje starszym sprzętem, dobrze będzie rozważyć wymianę tych urządzeń na nowsze i takie, które będzie miało korzystną klasę energetyczną. Szukając oszczędności w firmie możemy zwrócić uwagę również na oświetlenie budynku. Dzięki wymianie źródeł oświetlenia na energooszczędne, zapłacisz za prąd dużo mniej. Kolejnym źródłem poboru energii elektrycznej jest również biurowa elektronika, a w tym obszarze istotne jest pilnowanie pracy urządzeń tj. wyłączanie i włączanie ich w odpowiednich momentach. Jak widać sposobów na oszczędzanie jest wiele np. optymalizacja pracy urządzeń, czy zmiana sprzętów. Oprócz wymienionych działań możesz również zmienić sprzedawcę energii elektrycznej na tańszego.

Korzyści związane z przeprowadzeniem audytu efektywności energetycznej w firmie

Audyty efektywności energetycznej mają wiele zalet. Wszystkie informacje zawarte w raporcie końcowym audytu mogą posłużyć jako podstawa do optymalizacji kosztów związanych z energią elektryczną w firmie. Audytorzy podczas badań wskazują również na różne źródła niebezpieczeństw i awarii, a dzięki temu przedsiębiorstwo może uniknąć ewentualnych kar i pilnować kwestii prawnych. Przeprowadzając audyt w przedsiębiorstwie, możesz starać się również o uzyskanie świadectw efektywności energetycznej.

Aby zaoszczędzić na energii elektrycznej, oprócz przeprowadzenia audytu, możesz również zmienić w firmie sprzedawcę prądu i gazu na tańszego. Aby obniżyć koszty związane z wydatkami na energię elektryczną warto zastanowić się również nad instalacją fotowoltaiki, które otwierają wiele możliwości np. sprzedaż wyprodukowanego prądu z fotowoltaiki.

Znajdź tańszego sprzedawcę prądu
Sprawdź dostępne oferty
Porównaj ceny energii w Twoim regionie