Formularz kontaktowy
Podaj swój adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Prosimy o podanie numeru telefonu - ułatwi to nam dalszy kontakt
Sprawdź czy wpisałeś poprawnie numer i upewnij się że ma 9 cyfr
Musisz zaakceptować regulamin
Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności.
Dziękujemy
Twoje dane zostały przesłane i zapisane w systemie. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą i przekażemy dalsze instrukcje.
Ups! Coś poczło nie tak podczas przesyłania formularza.
Zamknij

Obniżka cen prądu o 12% w 2023 r. Zwrot 125 zł.

Wyjaśniamy w jaki sposób działają nowe obniżki cen prądu w 2023 r.
fot. pexels.com
Przenoszę numer
Nowy numer
Abonament
Na kartę
Z telefonem
Bez telefonu
Dla domu

Nowelizacja rozporządzenia Minister Klimatu i Środowiska (MKiŚ) zakłada jednorazowy zwrot kosztów za energię w wysokości 125,34 zł. Dzięki temu jedna faktura rozliczeniowa zostanie obniżona o należną kwotę.
Chcesz obniżyć swoje rachunki?
Skontaktuj się z nami!
W skrócie:
  • Nowe rozporządzenie MKiŚ zakłada jednorazowy zwrot kosztów w wysokości 125,34 zł. 
  • Zwroty regulowane będą poprzez obniżenie faktury rozliczeniowej za energię elektryczną. 
  • Odbiorcy otrzymają zwroty w dwóch turach: do końca 2023 r. lub do 31 grudnia 2024 r.

Nowe rozporządzenie MKiŚ zakłada, że sprzedawcy prądu muszą zwrócić odbiorcom konkretną kwotę, poprzez obniżenie rachunku za energię elektryczną. W rozporządzeniu zapisano, że wysokość zwrotu wyniesie 12% iloczynu średniej ceny energii elektrycznej opublikowanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 2022 r. [...] dla grupy taryfowej G11 oraz wolumenu energii wynoszącego 2523 kWh

Średnia cena 1 kWh w 2022 r. opublikowana przez Prezesa URE wynosi 0,4140 zł netto.

Maksymalna kwota zwrotu za energię w 2023 r. 

Po pomnożeniu podanego wolumenu przez koszt energii z 2022 r., uzyskamy 1044,522 zł. 

2523 x 0,4140 = 1044,522

12% z uzyskanego wyniku wynosi dokładnie 125,34264, a więc w zaokrągleniu 125,34 zł. 

1044,522 x 12% = 125,34264

W jaki sposób zwracane będzie 125 zł za energię elektryczną? 

Zwroty będą regulowane poprzez obniżanie kosztów za energię elektryczną w przyszłych okresach rozliczeniowych. Oznacza to, że faktura za prąd zostanie obniżona o wartość zwrotu. Przykładowo jeżeli nasz rachunek wyniósłby 300 zł, a należy nam się pełny zwrot w wysokości 125,34 zł, w tym okresie za energię elektryczną zapłacimy jedynie 174,66 zł. 

Przykładowa faktura obniżona o kwotę zwrotu:

300 zł - 125,34 zł = 174,66 zł. 

Kto otrzyma zwrot do końca 2023 r.?

Zwroty będą przyznawane w dwóch turach. W pierwszej kolejności pieniądze na faktury otrzymają osoby, które spełnią jeden z warunków wymienionych w rozporządzeniu:

  • Ograniczą zużycie energii elektrycznej o 5% przez co najmniej 3 miesiące. Okres obniżonego zużycia musi zmieścić się w 3 pierwszych kwartałach 2023 r., a więc od stycznia do września. 
  • Potwierdzą poprawność danych osobowych, które posiada ich sprzedawca prądu. 
  • Wyrażą zgodę na kontakt drogą elektroniczną (np. wysyłanie e-faktur). 
  • Wyrażą zgodę marketingową. Dzięki temu sprzedawca będzie mógł wysyłać do nich informacje o produktach i usługach, które znajdują się w jego ofercie. 
  • Posiadają instalację fotowoltaiczną (są prosumentami). 
  • Złożą oświadczenie, które potwierdzi, że są uprawnione do korzystania z podwyższonych limitów zużycia (3 600 kWh lub 4 000 kWh). 

W przypadku spełnienia przez odbiorcę przynajmniej jednego z wymienionych wyżej warunków, zwrot na fakturze powinien pojawić się najpóźniej do końca grudnia 2023 r.

Czy wiesz, że…

W 2023 r. obowiązują 2 ceny prądu. Jedna z nich jest zamrożoną stawką z 2022 r. (0,5101 zł za 1 kWh) i obowiązuje przed przekroczeniem zużycia 3000 kWh, drugą określa się jako stawkę maksymalną. Stawka maksymalna wynosi 0,8585 zł brutto i zaczyna obowiązywać po przekroczeniu limitu zużycia. 

Późniejsze wypłaty rekompensat

Odbiorców, którzy nie spełnią wskazanych w rozporządzeniu warunków, nie ominie otrzymanie zwrotu. Pieniądze trafią do nich w 2024 r., nie później niż do 31 grudnia. 

Oznacza to, że wszyscy odbiorcy otrzymają zwrot w swoim czasie. Spełnienie warunków wymienionych w rozporządzeniu nie jest więc konieczne. 

Należy pamiętać, że wyrażenie zgody marketingowej wiąże się z otrzymywaniem maili lub wiadomości tekstowych od sprzedawcy. Od konkretnej firmy zależy, czy przekazywanych treści będzie dużo. Jeżeli zależy Ci na szybkim obniżeniu faktury za prąd, korzystniejsze może okazać się potwierdzenie danych osobowych lub wyrażenie zgody na kontakt elektroniczny. E-dokumenty pozwolą ograniczyć produkcję papieru i transport przesyłek. Są również łatwiejsze w przechowywaniu. 

Możesz również zastanowić się nad obniżeniem zużycia energii w gospodarstwie domowym. W naszym artykule znajdziesz darmowe i proste sposoby na ograniczenie poboru prądu. Dzięki temu zadbasz o środowisko i dodatkowo obniżysz swoje rachunki. 

Sztuczne obniżanie cen energii 

Wspieranie odbiorców narażonych na ubóstwo energetyczne jest konieczne. Jednorazowy zwrot kosztów w wysokości 125 zł nie rozwiąże problemów gospodarstw domowych, które borykają się z problemami finansowymi, należy jednak pamiętać, że w tym samym czasie funkcjonują inne rozwiązania, takie jak zamrożenie cen prądu i wprowadzenie limitów zużycia, które zostały znacznie podwyższone

Nieudana obniżka rachunków o 5%

Wcześniej rząd próbował wprowadzić nowe przepisy, które obniżałyby rachunki za prąd o 5%. Zmiany w ustawie o gwarancjach finansowych dla Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego zostały jednak odrzucone w Senacie. W związku z tym, za sprawą rozporządzenia, wprowadzono nowe przepisy w nieco zmienionej formie. 

Porównaj ceny energii w Twoim regionie