Formularz kontaktowy
Podaj swój adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Prosimy o podanie numeru telefonu - ułatwi to nam dalszy kontakt
Sprawdź czy wpisałeś poprawnie numer i upewnij się że ma 9 cyfr
Musisz zaakceptować regulamin
Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności.
Dziękujemy
Twoje dane zostały przesłane i zapisane w systemie. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą i przekażemy dalsze instrukcje.
Ups! Coś poczło nie tak podczas przesyłania formularza.
Zamknij

Umowa kompleksowa a dwie odzielne umowy na sprzedaż i dystrybucję energii

Kto może zawrzeć umowę kompleksową na dostawę energii elektrycznej?
Foto: pexels
Porównaj oferty prądu w Twojej lokalizacji
Przenoszę numer
Nowy numer
Abonament
Na kartę
Z telefonem
Bez telefonu
Porównaj oferty prądu w Twojej lokalizacji
Dla domu

Porównaj oferty prądu w Twojej lokalizacji
Są dwa rodzaje umów między klientami a podmiotami zaopatrującymi w prąd firmy i gospodarstwa domowe. Kto może podpisać umowę kompleksową?
W skrócie:
  • Istnieją dwa rodzaje umów zawieranych w przypadku zmiany dostawcy prądu: umowa sprzedaży energii elektrycznej oraz umowa o świadczenie usług dystrybucji prądu.
  • Umowa kompleksowa obejmuje sprzedaż energii czynnej oraz koszty dystrybucji (dostawy) energii czynnej do klienta.
  • Umowa sprzedażowa obejmuje tylko koszty sprzedaży energii czynnej (czyli tej faktycznie przez nas zużywanej) i najczęściej dodatkowo opłaty handlowe.

Czym różni się umowa sprzedaży od umowy dystrybucji?

Umowa kompleksowa dostępna jest dla wszystkich klientów indywidualnych, na jej podstawie otrzymujemy jedną fakturę z sumą opłat za zużytą energię i koszty jej dostawy (dystrybucji) do naszego domu lub mieszkania. Gospodarstwo domowe może, jeśli chce, zawrzeć umowę tylko na sprzedaż energii czynnej, wówczas otrzymuje i opłaca dwie faktury: za zużytą energię od sprzedawcy prądu i za koszty jej dostawy od lokalnego OSD.

Za dostawę energii rozliczamy się na podstawie osobnej faktury, której wystawcą jest zawsze nasz lokalny OSD; takie umowy ze sprzedawcami zawierają firmy.

Umowa podpisywana z wybranym sprzedawcą energii elektrycznej to w skrócie umowa sprzedaży. Reguluje prawa oraz obowiązki dwóch stron i co istotne nie obejmuje dostawy (dystrybucji) prądu do odbiorcy. Warunki dostarczania energii są objęte odrębną umową zawieraną z operatorem systemu dystrybucyjnego. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dystrybutorzy przypisywani są do konkretnego obszaru kraju. Oznacza to, że klienci mogą dokonać wyłącznie zmiany sprzedawcy prądu wśród podmiotów dostępnych na rynku.

Czy wiesz, że...

Gospodarstwa domowe zmieniające sprzedawcę energii elektrycznej mogą zdecydować się na zawarcie umowy kompleksowej lub tylko umowy sprzedażowej. Firmy, które chcą korzystać z usług alternatywnych sprzedawców prądu mogą zawierać wyłącznie umowy sprzedażowe. Ani firmy, ani gospodarstwa domowe nie mogą jednak dowolnie wybrać operatora systemu dystrybucyjnego.

Kiedy zawierana jest umowa sprzedaży?

Podpisanie umowy sprzedaży prądu może okazać się konieczne w przypadku przeprowadzki się do nowego mieszkania lub zmiany dotychczasowego sprzedawcy prądu. Istnieje prawdopodobieństwo, że oprócz standardowej umowy sprzedaży będziesz musiał zawrzeć również oddzielną umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego. W praktyce jest to równoznaczne z otrzymywaniem i koniecznością opłacania dwóch faktur za energię elektryczną. Aby uniknąć osobnych rozliczeń niektórzy sprzedawcy osoba prywatna zawsze może zażyczyć sobie podpisania umowy kompleksowej.

Na czym polega umowa kompleksowa?

W najprostszym ujęciu umowa kompleksowa pozwala uprościć rozliczenia za energię elektryczną, skutkiem jej podpisania jest jedna faktura zawierająca koszty zużycia energii elektrycznej oraz jej dostawy (dystrybucji) do klienta. Jeśli nigdy wcześniej nie zmieniałeś sprzedawcy energii może to oznaczać, że ta sama firma odpowiada za sprzedaż i zaopatrzenie w prąd Twojego mieszkania. W tym przypadku jesteś automatycznie objęty umową kompleksową, która łączy w sobie te dwa elementy. Zatem główną korzyścią z umowy kompleksowej jest wygoda. Pod względem finansowym rozliczanie na podstawie umowy kompleksowej nie różni się niczym od dwóch osobnych faktur za sprzedaż i dystrybucję energii.

Jeśli ile Twoja dotychczasowa umowa nie zawiera zapisów lojalizujących, np. określonego czasu trwania w zaman za korzystniejsze ceny lub gwarancję stałej ceny prądu, możesz ją bez problemu rozwiązać i podpisać kolejną, z innym sprzedawcą prądu.

Czy umowa kompleksowa się opłaca?

Umowa kompleksowa pozwala zaoszczędzić czas i eliminuje dodatkowe formalności związane z podpisywaniem dwóch osobnych umów. Otrzymywanie jednej faktury - za zużytą energię elektryczną i jej dostawę do domu - jest wygodne i ułatwia zarządzanie i kontrolowanie domowych rachunków. Coraz więcej sprzedawców prądu decyduje się na porozumienie z dystrybutorami i tym samym oferuje odbiorcom możliwość skorzystania z umowy kompleksowej.

Porównaj ceny energii w Twoim regionie