Czy będę dostawać dwie faktury?

Zmiana sprzedawcy a podwójne rachunki
Odpowiedź w skrócie:
  • Jeżeli chcesz otrzymywać jedną fakturę - zdecyduj się na umowę kompleksową
  • Sprzedawca prądu będzie rozliczał się z regionalnym dystrybutorem
Gospodarstwa domowe zmieniające sprzedawcę energii elektrycznej mogą zdecydować się na zawarcie umowy kompleksowej lub tylko umowy sprzedażowej.

Kogeneracja - co to jest?

Jest to proces, który w elektrociepłowniach pozwala jednocześnie wytwarzać energię elektryczną i ciepło (czyli jednocześnie prąd do gniazdek i ciepłą wodę do kaloryferów w ogrzewaniu miejskim).

Dlaczego polski rząd zdecydował się na promowanie kogeneracji? Ponieważ jest bardzo ekonomiczna i proekologiczna. W procesie kogeneracji zużycie paliwa jest niższe, niż w osobnym wytwarzaniu ciepła w ciepłowni i osobnym energii elektrycznej w elektrowni. To przekłada się na duże oszczędności finansowe i jednocześnie jest korzystniejsze dla środowiska (mniejsza emisja CO2 do atmosfery).


Kogeneracja to określenie wytwarzania prądu i ciepła jednocześnie

Czym jest opłata kogeneracyjna?

Rząd ustawowo dodał drobną opłatę doliczaną do każdej faktury za prąd - w ten sposób każdy kto płaci za prąd “dorzuca się” do promowania bardziej ekologicznych technologii tworzenia prądu.

Opłata kogeneracyjna jest doliczana do opłat za dystrybucję (przesyłanie) prądu i stosuje się dla każdej  taryfy prądu. W ten sposób wszyscy odbiorcy energii będą wspierać bardziej efektywny i proekologiczny sposób wytwarzania energii i ciepła.

Wysokość opłaty kogeneracyjnej

Opłata kogeneracyjna zależy od zużycia prądu. Za każdy zużytą jednostkę kWh zostanie doliczona opłata w wysokości 0,00194 zł brutto. W mieszkaniach prywatnych zużywamy średnio ok. 2500 kWh  prądu rocznie, a to oznacza, że na opłatę kogeneracyjną dorzucimy około 4,85 zł rocznie.

W Polsce jest około 14 mln gospodarstw domowych, od każdego zostanie pobrane 4,85 zł - dzięki temu do funduszu promującego ekologiczniejszy prąd trafi ponad 60 mln złotych.

Zajmiemy się tym

Rachuneo przeprowadzi Cię przez cały proces zmiany sprzedawcy - łącznie z przygotowaniem umowy kompleksowej, czyli najwygodniejszej dla odbiorców indywidualnych.

Jeśli chcesz otrzymywać jedną fakturę za prąd – zmieniając sprzedawcę, wybierz umowę kompleksową. Obejmuje ona sprzedaż energii czynnej, czyli faktycznie zużytej oraz koszty dostawy (dystrybucji) energii do klienta.

Jeśli wolisz dwie faktury – osobną za energię czynną i osobną za jej dystrybucję, podpisz z nowym sprzedawcą umowę sprzedażową. Od sprzedawcy będziesz otrzymywać rachunki tylko za energię czynną (czyli tę faktycznie zużytą), najczęściej powiększone o opłaty handlowe. Od dystrybutora energii w Twoim regionie – fakturę za koszty dystrybucji.

Powiązane pytania
Porównaj ceny energii w Twoim regionie