Mam umowę terminową, czy mogę zmienić sprzedawcę energii?

Odpowiedź w skrócie:
Wszystko zależy od zapisów aktualnej umowy. Zerwanie umowy terminowej przed zakończeniem okresu jej obowiązywanie zwykle wiąże się z koniecznością zapłaty kary umownej.

Tę kwestię trzeba wyjaśnić z dotychczasowym sprzedawcą.

Jeżeli masz wątpliwości – skontaktuj się z konsultantem Rachuneo.

Powiązane pytania
Porównaj ceny energii w Twoim regionie