Formularz kontaktowy
Podaj swój adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Prosimy o podanie numeru telefonu - ułatwi to nam dalszy kontakt
Sprawdź czy wpisałeś poprawnie numer i upewnij się że ma 9 cyfr
Musisz zaakceptować regulamin
Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności.
Dziękujemy
Twoje dane zostały przesłane i zapisane w systemie. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą i przekażemy dalsze instrukcje.
Ups! Coś poczło nie tak podczas przesyłania formularza.
Zamknij

Maksymalne ceny energii dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nie zapomnij złożyć oświadczenia!

Kto powinien złożyć oświadczenie odbiorcy uprawnionego i do kiedy?
unsplash.com
Porównaj oferty prądu w Twojej lokalizacji
Przenoszę numer
Nowy numer
Abonament
Na kartę
Z telefonem
Bez telefonu
Porównaj oferty prądu w Twojej lokalizacji
Dla domu

Porównaj oferty prądu w Twojej lokalizacji
W związku z Ustawą z dn. 27.10.2022 r. wyznaczone zostały maksymalne ceny energii dla sektora MŚP. Aby firmy mogły kupować energię po maksymalnej cenie, konieczne jest złożenie oświadczenia.
W skrócie:
  • Z ceny maksymalnej mogą skorzystać przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz inne podmioty uprawnione (np. podmioty użyteczności publicznej), pod warunkiem, że złożone zostanie odpowiednie oświadczenie. 
  • Złożenie oświadczenia pozwala małym i średnim przedsiębiorstwom na zakup energii po maksymalnej cenie 785 zł/MWh (do 1 października 2023 r.) i 693 zł (od 1 października 2023 r.).
  • Wzór oświadczenia zawiera podstawowe dane odbiorcy, informacje o punktach poboru energii oraz o szacunkowym zużyciu energii elektrycznej.
  • Każdy odbiorca uprawniony musiał złożyć oświadczenie w terminie do 30.11.2022 r., jeśli chciał korzystać z tańszego prądu od 1 grudnia 2022 r.
  • Złożenie oświadczenia po 30 listopada także jest możliwe! Oznacza jedynie przesunięcie terminu, od którego prąd liczony jest po niższej cenie.
  • Na stronie swojego sprzedawcy prądu pobierzesz wzór oświadczenia.

Czy mogę skorzystać z maksymalnej ceny energii?

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. dotyczy przedsiębiorcy, który zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności w ramach mikroprzedsiębiorstwa, małego przedsiębiorstwa lub średniego przedsiębiorstwa.

Z maksymalnej ceny energii skorzystają także inne podmioty uprawnione, które zostały szczegółowo wymienione w Ustawie. Są to głównie jednostki samorządu terytorialnego lub podmiotu, który świadczy na rzecz tej jednostki usługi, np. azyle i schroniska dla zwierząt, okręgowe ośrodki wychowawcze, ochotnicze straże pożarne i inne.

Aktualnie stawka maksymalna wynosi 785 zł/MWh, 1 października 2023 r. zostanie obniżona do 693 zł netto.

Czy wiesz, że…

Ustawa nie obejmuje podmiotów, które posiadają status „dużego przedsiębiorcy”. Nie oznacza to jednak, że duże przedsiębiorstwa będą skazane na ogromne podwyżki cen prądu. Branża recyklingowa już teraz wdraża innowacyjne rozwiązania, które pomogą osiągnąć niższą energochłonność. Wiele firm decyduje się również na montaż fotowoltaiki.

Jak wygląda wzór oświadczenia?

Wzór oświadczenia dla MŚP znaleźć można w Ustawie z dnia 27 października 2022 r. Stanowi on załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. Wiemy już, że odbiorcy uprawnieni będą musieli uzupełnić 3 strony dokumentu.

Na pierwszej stronie powinny znaleźć się dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe odbiorcy lub reprezentanta odbiorcy.

Na stronie drugiej należy wpisać numery wszystkich punktów poboru energii. Taką informacje znajdziecie Państwo na fakturze lub w eBOKu dostawcy energii. Ważne, aby przygotować również informację o dacie zawarcia umowy na dostawy energii elektrycznej – takie pole też będzie konieczne do uzupełnienia.

Jedną z najważniejszych informacji, którą należy ująć we wzorze oświadczenia, jest informacja o szacowanej części energii elektrycznej objętej ceną maksymalną. W określeniu szacowanego zużycia energii pomocna może być faktura lub kontakt z obecnym dostawcą energii. Wartość powinna być podana w procentach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Na ostatniej stronie wniosku, pod groźbą odpowiedzialności karnej, należy złożyć podpis pod oświadczeniem, które zapewnia o spełnieniu warunków odbiorcy uprawnionego.

W jakiej formie, gdzie i do kiedy złożyć oświadczenie?

Początkowo sprzedawcy energii sugerowali, aby nie składać oświadczeń w innej formie niż na wzorze, które określa rozporządzenie. Dokument powinien zostać złożony do 30 listopada 2022 roku - wówczas maksymalna cena energii obowiązywała od 1 grudnia 2022 r.

Po krótkim czasie sprzedawcy prądu opublikowali wzory oświadczeń na swoich stronach. Wystarczy, że wejdziesz na stronę swojego sprzedawcy i wypełnisz oświadczenie zgodnie z instrukcją.

Czy możliwe jest złożenie oświadczenia po 30 listopada?

Jak najbardziej! Wiąże się jedynie z jedną, ważną konsekwencją. Składając oświadczenie z datą np. styczniową, cena gwarantowana może zostać zastosowana dopiero od 1 lutego 2023 roku - cena maksymalna zaczyna więc obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożone zostało oświadczenie. Im później złożymy oświadczenie, tym później sprzedawca zacznie rozliczać się z nami po niższej cenie. 

Czy będę płacić mniej?

Ceny maksymalne z pewnością będą sporą ulgą dla przedsiębiorców i odpowiednio obniżą rachunki. Sugerujemy jednak, aby zastanowić się za rozwiązaniami, które jeszcze efektywniej obniżą rachunki.

Fotowoltaika pozwoli skorzystać z darmowej energii – takie rozwiązanie zabezpieczy przed rosnącymi cenami w jeszcze większym stopniu. Nie znika także konkurencyjność wśród sprzedawców. Każdy przedsiębiorca cały czas może skorzystać z prawa do zmiany sprzedawcy prądu w firmie i wybrać korzystniejsze warunki umowy.

Czy gospodarstwa domowe też muszą złożyć oświadczenie?

Zasady korzystania z ceny maksymalnej są różne dla MŚP i gospodarstw domowych., Złożenie oświadczeń dla MŚP jest obowiązkowe, natomiast gospodarstwa domowe muszą złożyć oświadczenie u sprzedawcy prądu wyłącznie, gdy starają się o zamrożenie cen w podwyższonym limicie (3600 kWh i 4000 kWh). Limit do 3000 kWh stosowany jest automatycznie i nie wymaga oświadczenia.Dodatkowo gospodarstwa miały czas na złożenie odpowiednich oświadczeń u swoich dostawców do 30 czerwca 2023 r. Warto także zauważyć, że oświadczenie dla MŚP i gospodarstw to dwa inne dokumenty! Na stronie swojego sprzedawcy prądu znajdziesz odpowiedni dokument.

Chcesz wiedzieć więcej o limitach dla gospodarstw domowych? Przeczytaj nasz artykuł: "Limit zużycia prądu".

Szukasz sposobu na zaoszczędzenie?
Znajdź sprzedawcę z niższą ceną!
Porównaj ceny energii w Twoim regionie