Maksymalne ceny energii dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest już wzór oświadczenia.

Kto powinien złożyć oświadczenie odbiorcy uprawnionego i do kiedy?
unsplash.com

Porównaj oferty internetu w Twojej lokalizacji

Porównaj oferty operatorów w kilka sekund

Przenoszę numer
Nowy numer
Abonament
Na kartę
Z telefonem
Bez telefonu

Porównaj oferty prądu w Twojej lokalizacji

Dla domu

W związku z Ustawą z dn. 27.10.2022 r. wyznaczone zostały maksymalne ceny energii dla sektora MŚP. Aby firmy mogły kupować energię po maksymalnej cenie, konieczne jest złożenie oświadczenia.
W skrócie:
  • Z ceny maksymalnej będą mogli skorzystać przedsiębiorcy z sektora MŚP oraz inne podmioty uprawnione.
  • Wzór oświadczenia zawiera podstawowe dane odbiorcy, informacje o punktach poboru energii oraz o szacunkowym zużyciu energii elektrycznej.
  • Sprzedawcy sugerują, aby wstrzymać wysyłanie oświadczeń do momentu publikacji przez nich wzoru dokumentu.
  • Każdy odbiorca uprawniony musi złożyć Oświadczenie w terminie do 30.11.2022 r. Czasu jest zatem bardzo mało.
  • Poniżej pobierzesz wzór Oświadczenia.

Pobierz wzór Oświadczenia, żeby skorzystać z maksymalnej ceny energii w 2023 r.

Czy mogę skorzystać z maksymalnej ceny energii?

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. dotyczy przedsiębiorcy, który zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności w ramach mikroprzedsiębiorstwa, małego przedsiębiorstwa lub średniego przedsiębiorstwa. Z maksymalnej ceny energii skorzystają także inne podmioty uprawnione, które szczegółowo zostały wymienione w Ustawie. Są to głównie jednostki samorządu terytorialnego lub podmiotu, który świadczy na rzecz tej jednostki usługi, np. azyle i schroniska dla zwierząt, okręgowe ośrodki wychowawcze, ochotnicze straże pożarne i inne.

Czy wiesz, że…

Ustawa nie obejmuje podmiotów, które posiadają status „dużego przedsiębiorcy”. Nie oznacza to jednak, że duże przedsiębiorstwa będą skazane na ogromne podwyżki cen prądu. Branża recyklingowa już teraz wdraża innowacyjne rozwiązania, które pomogą osiągnąć niższą energochłonność. Wiele firm decyduje się również na montaż fotowoltaiki.

Jak wygląda wzór oświadczenia?

Wzór oświadczenia odbiorcy uprawnionego znaleźć można w Ustawie z dnia 27 października 2022 r. Stanowi on załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. Wiemy już, że odbiorcy uprawnieni będą musieli uzupełnić 3 strony dokumentu.

Na pierwszej stronie powinny znaleźć się dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe odbiorcy lub reprezentanta odbiorcy.

Na stronie drugiej należy wpisać numery wszystkich punktów poboru energii. Taką informacje znajdziecie Państwo na fakturze lub w eBOKu dostawcy energii. Ważne, aby przygotować również informację o dacie zawarcia umowy na dostawcy energii elektrycznej – takie pole też będzie konieczne do uzupełnienia. Z najważniejszych danych, które należy ująć we wzorze oświadczenia jest informacja o szacowanej części energii elektrycznej, która będzie objęta ceną maksymalną.  W określeniu szacowanego zużycia energii pomocna może być faktura lub kontakt z obecnym dostawcą energii. Wartość powinna być podana w procentach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Na ostatniej stronie wniosku pod groźbą odpowiedzialności karnej, należy złożyć podpis pod oświadczeniem, które zapewnia o spełnieniu warunków odbiorcy uprawnionego.

W jakiej formie, gdzie i do kiedy złożyć oświadczenie?

Sprzedawcy energii sugerują, aby nie składać oświadczeń w innej formie, niż na wzorze, które określa rozporządzenie. Każdy sprzedawca deklaruje również, że opublikuje wzór oświadczenia po publikacji rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw energii. Wiemy już jednak jakie dane przygotować do właściwych wniosków, na których publikację na stronie Internetowej sprzedawców prądu musimy jeszcze chwilę poczekać. Na złożenie dokumentu, odbiorca ma czas do 30 listopada 2022 roku.

Czy będę płacić mniej?

Ceny maksymalne z pewnością będą sporą ulgą dla przedsiębiorców i odpowiednio obniżą rachunki. Sugerujemy jednak, aby zastanowić się za rozwiązaniami, które jeszcze efektywniej obniżą rachunki. Fotowoltaika pozwoli korzystać z darmowej energii – takie rozwiązanie zabezpieczy przed rosnącymi cenami w jeszcze większym stopniu. Nie znika także konkurencyjność wśród sprzedawców. Każdy przedsiębiorca cały czas może skorzystać z prawa do zmiany sprzedawcy prądu w firmie i wybrać korzystniejsze warunki umowy.

Szukasz sposobu na zaoszczędzenie?
Znajdź sprzedawcę z niższą ceną!
Porównaj ceny energii w Twoim regionie