Formularz kontaktowy
Podaj swój adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Prosimy o podanie numeru telefonu - ułatwi to nam dalszy kontakt
Sprawdź czy wpisałeś poprawnie numer i upewnij się że ma 9 cyfr
Musisz zaakceptować regulamin
Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności.
Dziękujemy
Twoje dane zostały przesłane i zapisane w systemie. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą i przekażemy dalsze instrukcje.
Ups! Coś poczło nie tak podczas przesyłania formularza.
Zamknij

Program ciepłe mieszkanie. Tłumaczymy szczegóły dopłat

Dowiedz się, czym jest program "Ciepłe Mieszkanie" i jak się do niego zakwalifikować
pixabay.com
Porównaj oferty prądu w Twojej lokalizacji
Przenoszę numer
Nowy numer
Abonament
Na kartę
Z telefonem
Bez telefonu
Porównaj oferty prądu w Twojej lokalizacji
Dla domu

Porównaj oferty prądu w Twojej lokalizacji
Rok 2022 stoi pod znakiem wielu dofinansowań: do wymiany źródeł ciepła, rachunków, surowców. Na kolejny rok szykują się albo ich kontynuacje, albo całkiem nowe programy. Jednym z nowszych jest program "Ciepłe Mieszkanie".
Tańsza oferty na prąd?
Sprawdź tutaj!
W skrócie:
 • Program Ciepłe Mieszkanie to kontynuacja programu Czyste Powietrze, ale skierowana do innych beneficjentów i beneficjentek.
 • Budżet programu Ciepłe Mieszkanie wynosi aż 1,4 miliarda złotych!
 • Nabór wniosków ruszył już 21 lipca 2022 roku.
 • W tym artykule dowiesz się o szczegółach programu oraz poznasz warunki kwalifikujące do otrzymania dotacji.

Czym jest program Ciepłe Mieszkanie?

Program "Ciepłe Mieszkanie" bywa określany jako uzupełnienie projektu "Czyste Powietrze". Na stronie gov czytamy, że celem jest "poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych". Podobnie jak w przypadku Czystego Powietrza cele mają zostać osiągnięte za sprawą wymiany tzw. "kopciuchów" i poprawy efektywności energetycznej polskich domów (np. wymiana okien i drzwi). Czym więc różni się Ciepłe Mieszkanie od Czystego Powietrza?

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Do kogo skierowany jest program?

Program Ciepłe Mieszkanie różni się od Czystego Powietrza przede wszystkim tym, do kogo jest skierowany. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił już nabór wniosków do programu dla gmin, które następnie będą prowadzić nabór dla beneficjentów końcowych, czyli swoich mieszkańców i mieszkanek. Jedną z głównych motywacji powstania programu jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom osób, którym nie udało zakwalifikować się do Czystego Powietrza. To właśnie na początku maja 2022 roku posłanka Hanna Gill-Piątek skierowała do Ministerstwa Klimatu i Środowiska interpelację, z której wynika, że osoby mieszkające w zabudowie wielorodzinnej nie mają szansy na udział w programie Czyste Powietrze.

Tym samym Ciepłe Mieszkanie powstało jako osobny program dla osób, które posiadają status właściciela lub współwłaściciela lokalu mieszkalnego, który znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Anna Moskwa, Ministra Klimatu i Środowiska, podsumowuje: "dofinansowanie w programie „Ciepłe Mieszkanie” to uzupełnienie oferty względem wdrażanego już od 2018 roku programu „Czyste Powietrze” i kolejny krok w szeregu działań, których efektem ma być poprawa stanu powietrza w Polsce. Liczymy, że i tym razem Polacy chętnie skorzystają z oferowanej formy uzyskania i rozpoczną remonty w swoich domach".

Kto nie będzie mógł wziąć udziału w programie?

Wielu najemców lokali komunalnych zastanawia się, czy może wziąć udział w programie Ciepłe Mieszkanie. Niestety nie jest to możliwe. Z prawnego punktu widzenia mieszkanie komunalne to własność gminy, a nie najemcy. Tym samym najemca nie posiada statusu właściciela czy współwłaściciela, który jest niezbędny, by otrzymać dofinansowanie.

Czy wiesz, że

Budżet programu Ciepłe Mieszkanie to aż 1,4 miliarda złotych! Zaplanowany jest na lata 2022 – 2026.

Co w ramach programu?

Dotacja programu Ciepłe Mieszkania obejmuje wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na między innymi:

 • pompy ciepła (jej różne rodzaje);
 • kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;
 • kotły gazowe kondensacyjne;
 • ogrzewanie elektryczne;

Oprócz tego dofinansowanie obejmuje również podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła, jak i:

 • wymianę okien i drzwi;
 • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.);
 • wentylację mechaniczną;
 • oraz dokumentację projektową.

Ciepłe Mieszkanie - wysokość dopłat

Dofinansowanie z programu Ciepłe Mieszkanie ma różne wymiary: podstawowy i podwyższony. W przypadku gmin najbardziej dotkniętych zanieczyszczeniem powietrza dotacja wynosi do 17 500 zł dla poziomu podstawowego, 26 900 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 39 900 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Dla gmin, które narażone są na mniejsze ryzyko zanieczyszczenia, zostały przeznaczone dotacje w wysokości: 15 000 zł dla podstawowego poziomu, 25 000 zł dla podwyższonego poziomu oraz 37 500 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Dla kogo poziom podstawowy, dla kogo rozszerzony?

Oprócz tego, że poziomy różnicują się w zależności od stopnia zanieczyszczenia gminy, liczy się także wysokość dochodu osób wnioskujących. Oczywiście we wszystkich przypadkach beneficjent lub beneficjentka musi posiadać tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Poziom podstawowy został przeznaczony dla osób fizycznych, których dochód roczny nie przekracza 120 000 zł (dochód może być uzyskiwany z różnych źródeł, ale nie może być większy niż podana wartość). Maksymalna kwota dotacji może wynosić:

 • do 30% poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, ale nie może to być więcej niż 15.000 zł na jeden lokal mieszkalny;
 • do 35% poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, ale nie może to być więcej niż 17.500 zł na jeden lokal mieszkalny, znajdujący się w budynku wielorodzinnym położonym na obszarze zanieczyszczonej gminy.

Z kolei dochód rozszerzony przeznaczony jest dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwot: 1.673 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2.342 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna kwota dotacji wynosi wówczas:

 • do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, ale nie może to być więcej niż 25.000 zł na jeden lokal mieszkalny;
 • do 65% poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale nie może to być więcej niż 26.900 zł na jeden lokal w budynku wielorodzinnym, znajdujący się na obszarze zanieczyszczonej gminy.

Terminy składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków 21 lipca 2022 roku dla gmin. Gminy mogą więc starać się już o dofinansowanie w ramach programu, w podziale na dwa nabory:

 • pierwszy z nich trwa do 31.12.2022 roku;
 • drugi ma być uruchomiony do 31.12.2023 roku w zależności od wyczerpania środków w ramach funduszu.

Zachęcamy, by wnioskować o dofinansowanie jak najszybciej. Chętnych na udział w programie może być bardzo wiele. Choć fundusz jest wysoki, to istnieje ryzyko szybkiego wyczerpania się środków.

Płacisz za dużo za rachunki?
Sprawdź tanie pakiety!
Porównaj ceny energii w Twoim regionie