Formularz kontaktowy
Podaj swój adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Prosimy o podanie numeru telefonu - ułatwi to nam dalszy kontakt
Sprawdź czy wpisałeś poprawnie numer i upewnij się że ma 9 cyfr
Musisz zaakceptować regulamin
Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności.
Dziękujemy
Twoje dane zostały przesłane i zapisane w systemie. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą i przekażemy dalsze instrukcje.
Ups! Coś poczło nie tak podczas przesyłania formularza.
Zamknij

Wady i zalety elektrowni atomowej

Czy inwestowanie w elektrownie jądrową jest opłacalne i bezpieczne?
fot.: pexels.com
Przenoszę numer
Nowy numer
Abonament
Na kartę
Z telefonem
Bez telefonu
Dla domu

Energia jądrowa budzi wiele kontrowersji. Mimo wykorzystania licznych zabezpieczeń w elektrowniach, pojawiają się obawy dotyczące eksplozji, a także składowania odpadów radioaktywnych.
Sprawdź wszystkie lokalizacje, w których powstaną elektrownie atomowe
Elektrownie atomowe w Polsce
W skrócie:
  • Zaletami elektrowni atomowej są: brak emisji gazów cieplarnianych, stabilniejsze dostawy energii i niskie koszty produkcji prądu. 
  • Do wad elektrowni jądrowej można zaliczyć: koszty inwestycji, długi proces budowy, konieczność składowania niebezpiecznych odpadów, a także tragiczne skutki w przypadku awarii. 
  • Bezpieczeństwo energetyczne w kraju zapewnia dywersyfikacja źródeł energii
  • Dowiedz się więcej na mapie elektrowni jądrowych w Polsce.

Zalety elektrowni atomowej

Brak emisji gazów cieplarnianych 

Polska energetyka nadal bazuje głównie na energii pochodzącej z węgla. Wiąże się to z ogromnymi kosztami środowiskowymi, ale również kosztami dla państwa (np. opłata za emisję CO2). W przypadku elektrowni węglowych emitowane są między innymi węglowodory i tlenki azotu. Należy pamiętać, że wpływa to nie tylko na rośliny i zwierzęta, ale również zdrowie ludzi. Prowadzi do powstawania smogu i rozwoju chorób, przez które rocznie umiera wiele osób. Mimo że w elektrowni atomowej produkowane są niebezpieczne odpady, ich ilość jest niewielka. Następnie składuje się je w hermetycznych pojemnikach, które zatrzymują odpady wewnątrz. 

Stabilne dostawy energii i bezpieczeństwo energetyczne

Wykorzystywanie wielu źródeł energii wiąże się z niebezpieczeństwem niestabilnych dostaw. W przypadku energii ze słońca, produkcja prądu zależna jest od nasłonecznienia w danym czasie; elektrownie wiatrowe zależne są od siły wiatru; elektrownie węglowe zależą od zasobów węgla (które w Polsce są na wykończeniu), a także niestabilnej ceny paliwa. Elektrownia atomowa może produkować bardzo dokładnie wyliczone ilości energii - jesteśmy w stanie przewidzieć, ile prądu wytworzy. 

Nie oznacza to, że polska energetyka powinna opierać się jedynie na energii jądrowej. Istotna jest dywersyfikacja źródeł. Najbardziej stabilne dostawy energii osiąga się korzystając z różnych rozwiązań i dostosowując je do warunków w danym kraju. 

Dodatkowo powstanie elektrowni jądrowej, pomoże ograniczyć import energii z innych państw i uniknąć ryzyka szantażu energetycznego w przyszłości. 

Niski koszt paliwa i produkcji energii 

Paliwem jądrowym wykorzystywanym w elektrowniach jest uran. Przy wytwarzaniu energii jądrowej zużywa się go wyjątkowo mało. Oznacza to, że nawet jeżeli jego cena wzrośnie, koszt prądu nie pójdzie w górę. 

W przypadku elektrowni węglowych, koszt paliwa znacznie wpływa na cenę energii dla odbiorców końcowych. Cena węgla jest jednym z powodów wzrostu kosztów prądu w ostatnich latach w Polsce

Czy wiesz, że… 

Opłacalność inwestowania w elektrownię atomową zależy od sytuacji w danym kraju. Bardzo istotna jest dywersyfikacja źródeł energii, która pozwala na uniezależnienie się od wahań cen jednego z paliw czy warunków atmosferycznych. Budowa elektrowni jądrowej w Polsce pomoże ograniczyć wykorzystanie węgla.

Wady elektrowni atomowej

Koszt budowy elektrowni jądrowej 

Elektrownie atomowe wymagają znacznych inwestycji na etapie budowy. Konieczne jest również utrzymanie ich w bezpiecznym stanie przez cały okres eksploatacji, aby chronić pracowników przed promieniowaniem. Koszty te są często wyższe niż w przypadku innych źródeł energii, na przykład elektrowni węglowej. 

Wydłużony czas budowy 

Czas budowania elektrowni jądrowej jest wyjątkowo długi. Wynika to między innymi z wysokich kosztów i potrzeby budowy systemów zabezpieczających. Historia tego typu inwestycji pokazuje również, że wpływ na to ma długość procesu decyzyjnego i planowania. 

Odpady radioaktywne 

W procesie produkcji energii jądrowej powstają niebezpieczne odpady radioaktywne. Składowanie odpadów stanowi duże wyzwanie, zarówno pod względem technicznym, jak i politycznym. W przypadku niezachowania odpowiednich warunków, może dojść do skażenia ziemi, wody lub powietrza. 

Aktualnie radioaktywne pozostałości umieszcza się w specjalnych pojemnikach, które następnie składuje się pod ziemią. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że możliwe jest ponowne wykorzystanie tych substancji. Recykling w tym przypadku nie jest raczej praktykowany, ponieważ wiąże się ze znacznym podniesieniem kosztów produkcji energii. 

Nieodnawialne źródło energii 

Paliwo jądrowe nie jest zasobem odnawialnym, takim jak np. promieniowanie słoneczne, biomasa czy wiatr. Oznacza to, że istnieje ryzyko wyczerpania się światowych zasobów uranu

Tragiczne skutki w przypadku awarii 

Jedną z największych obaw związanych z elektrowniami atomowymi jest ryzyko eksplozji i skażenia radioaktywnego. Szczególnie znany jest incydent, który miał miejsce w Czarnobylu. Istotnym jednak jest, że awaria elektrowni atomowej nie przypomina wybuchu bomby - świadkowie nie doświadczą ogromnej fali uderzeniowej. 

Awaria może wydarzyć się np. ze względu na problem z systemem chłodzenia i przegrzaniem reaktora. W takiej sytuacji uwalniają się radioaktywne substancje, które znajdują się w powietrzu, a następnie wchłaniają w ziemię. Warto jednak pamiętać, że przy tego typu elektrowniach wykorzystywane są systemy zabezpieczeń “w głąb”. Oznacza to, że nawet przy wystąpieniu błędu na jednym poziomie (np. błąd ludzki), kolejny poziom będzie stanowił barierę i zapobiegał awarii. 

Porównaj ceny energii w Twoim regionie