Formularz kontaktowy
Podaj swój adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Prosimy o podanie numeru telefonu - ułatwi to nam dalszy kontakt
Sprawdź czy wpisałeś poprawnie numer i upewnij się że ma 9 cyfr
Musisz zaakceptować regulamin
Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności.
Dziękujemy
Twoje dane zostały przesłane i zapisane w systemie. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą i przekażemy dalsze instrukcje.
Ups! Coś poczło nie tak podczas przesyłania formularza.
Zamknij

Dopłaty do ciepła w mieszkaniu

Wyjaśniamy, dla kogo i w jakich wysokościach są przeznaczone.
pixabay.com
Przenoszę numer
Nowy numer
Abonament
Na kartę
Z telefonem
Bez telefonu
Dla domu

Od 20 września 2022 roku obowiązuje ustawa o dopłatach do ogrzewania systemowego. Beneficjentami i beneficjentkami mają być już nie tylko osoby ogrzewające mieszkania i domy węglem. Tym razem dopłaty należą się znacznie większej grupie docelowej. Czyli komu?
Płacisz zbyt dużo za rachunki?
Zobacz jak płacić mniej!
W skrócie:
 • Systemowe dopłaty do ciepła skierowane są zarówno do gospodarstw domowych, jak i instytucji publicznych.
 • Dla gospodarstw domowych maksymalna wysokość jednorazowej dopłaty do ciepła ma wynieść 3 tys. zł (gdy źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo inną biomasą), najniższa 500 zł (gdy źródłem ciepłą jest kocioł gazowy zasilany LPG).
 • Wnioski o dodatek do ogrzewania można składać od 20 września do 30 listopada 2022 roku.
 • Rząd mówi o kontrolowaniu podwyżek za ogrzewanie budynków i wody dla odbiorców indywidualnych ciepła systemowego - nie mają one przekroczyć 40%.
 • W tym artykule poznasz szczegóły ustawy o najnowszych dopłatach do ciepła!

Dopłaty do ciepła: dla kogo?

Dopłaty do ciepła otrzymają nie tylko osoby fizyczne z gospodarstw domowych. Ciepło systemowe ma być tańsze również dla placówek i instytucji publicznych, takich jak szkoły, instytucje kultury czy żłobki.

Dofinansowanie na jakie źródło ciepła?

Aby otrzymać dofinansowanie, nie trzeba wcale ogrzewać lokalu węglem. Ustawa dotyczy zróżnicowanych źródeł ciepła, czyli:

 • kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub inną biomasą;
 • kocioł na paliwo stałe, ogrzewacz powietrza, piecokuchnia, kominek, koza, trzon kuchenny lub piec kaflowy na paliwo stałe, które zasilane są drewnem kawałkowym;
 • kocioł gazowy zasilany LPG (gaz skroplony);
 • kocioł olejowy.

Jaka jest wysokość dopłaty dla gospodarstw domowych?

Wysokość dopłaty różni się w zależności od źródła ciepła. W przypadku jednorazowego dodatku dla gospodarstw domowych wygląda to następująco:

 • 3000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo inną biomasą;
 • 1000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, ogrzewacz powietrza, piecokuchnia, kominek, koza, trzon kuchenny lub piec kaflowy na paliwo stałe, które zasilane są drewnem kawałkowym;
 • 500 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany LPG (gazem skroplonym);
 • 2000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Czy próg dochodowy ma znaczenie?

Nie. Podobnie jak w przypadku dodatku węglowego, w dopłatach do ciepła liczy się wyłącznie rodzaj źródła ciepła, od którego przyznawana jest rekompensata. Dopłata do ciepła wypłacana jest gospodarstwom domowym jednorazowo.

O czym należy pamiętać, składając wniosek?

Również jak w przypadku dodatku węglowego niezbędne jest zarejestrowanie źródła ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Warunkiem otrzymania dodatku do ogrzewania będzie zatem wpis/zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB. Co ważne, liczy się stan na dzień 11 sierpnia 2022 roku! Dodatki są wypłacane zgodnie z zasadą “jeden dodatek na jeden adres”. Co to oznacza w praktyce? Jeśli więcej niż jedno gospodarstwo zamieszkuje ten sam dom, korzystając z tego samego źródła ciepła, wówczas przysługuje tylko jeden dodatek. W sytuacji gdy więcej niż jedna osoba z gospodarstwa złoży wniosek - pieniądze przyznawane będą osobie składającej jako pierwsza

Co ciekawe, najprawdopodobniej wprowadzenie zawczasu zasady “jeden adres, jeden dodatek” w dopłatach do ogrzewania systemowego jest konsekwencją nowelizacji ustawy o dodatku węglowym. Jak się okazało, zarejestrowano historię wielu oszustw i prób pobierania np. podwójnych dodatków przez osoby sztucznie dzielące się na gospodarstwa domowe.

Komu nie przysługuje dodatek do ogrzewania?

Nie zapominajmy, że starając się o dopłaty do węgla opałowego, nie możemy jednocześnie otrzymać dopłaty do ogrzewania. Dopłat do ogrzewania systemowego nie otrzymają także osoby korzystające z ciepła systemowego, które jest już zabezpieczone przed podwyżkami - w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych.

Jak się dowiem o przyznaniu dodatku?

Dodatek do ogrzewania przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent. Nie muszą oni wydawać specjalnej decyzji - samorząd wysyła informację o przyznanej dopłacie na podany przez nas adres e-mail.

Czy wiesz, że...

W kalkulatorze dodatku osłonowego Rachuneo możesz obliczyć wysokość swojej rekompensaty za prąd.

Jaka dopłata dla podmiotów wrażliwych?

Instytucje - które pokrywają koszty związane z zakupem brykietu, pelletu czy węgla kamiennego, które zawierają min. 85% węgla kamiennego, LPG, oleju opałowego, pelletu drzewnego czy innej biomasy i wykorzystują owe surowce do ogrzania budynków służących do prowadzenia działalności statutowej - mogą liczyć na wsparcie. Takimi instytucjami są np. szkoły czy szpitale. Wysokość rekompensaty ma pokryć 40% kosztów ogrzewania w trakcie sezonu. Koszty są liczone na bazie średniej ceny i konsumpcji paliwa z lat 2020 i 2021.

Jak ma działać mechanizm dopłat do ogrzewania dla podmiotów wrażliwych?

Mechanizm dopłat do ciepła ma opierać się na wynegocjowaniu przez wytwórcę ciepła danego poziomu średnich cen dla zarówno gospodarstw domowych, jak i instytucji użyteczności publicznej. Razem z rekompensatą średnia cena ma plasować się na poziomie 150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego na podstawie gazu ziemnego czy oleju opałowego oraz 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach.

Ile wyniosą podwyżki za ogrzewanie w 2022 i 2023 roku?

Oprócz ustawy o dopłatach do ciepła systemowego rząd ogłosił również projekt, którego celem jest blokada podwyżek za ogrzewanie domów lub mieszkań. Jak zapewnia Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska, podwyżki dla odbiorców końcowych nie mogą być wyższe niż 40%. Zgodnie z tym założeniem gospodarstwa domowe w trakcie sezonu grzewczego mają zaoszczędzić od 1 do 4 tys. zł. Wysokość zaoszczędzonej kwoty różni się w zależności od wykorzystywanego surowca.

gov.pl

Podmiotem blokującym podwyżki dla odbiorców taryfowych ciepła systemowego ma być URE - Urząd Regulacji Energetyki. W ramach blokady prezes URE nie będzie akceptował podwyżek większych niż 40%. Przypomnijmy, że to właśnie URE odpowiada za cenę energii w Polsce, a dystrybutorzy mogą zmieniać swoje taryfy wyłącznie po akceptacji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Inne dofinansowania do ogrzewania: dodatek węglowy i Ciepłe Mieszkanie

W lipcu i sierpniu 2022 roku ruszył nabór wniosków do innych programów dofinansowujących źródła ciepła. Są to program Ciepłe Mieszkanie i dodatek węglowy.

Dopłaty do ogrzewania węglem

Dodatek węglowy zakłada jednorazowy "zastrzyk gotówki" dla osób ogrzewających mieszkania i domy węglem. Wszystkie osoby, niezależnie od progu dochodowego, które mają zarejestrowane węglowe źródło ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, mogą liczyć od gminy na dopłatę w wysokości 3 tys. Co ważne, pieniądze mogą być przeznaczone na cokolwiek - nie istnieje obowiązek wydawania ich na węgiel w celu zabezpieczenia przed nadchodzącym sezonem grzewczym. Dodatek węglowy przyznawany jest w ramach zasady: "jeden dodatek na jeden dom/adres".

Jak wnioskować o dodatek węglowy?

Wzór wniosku o dodatek węglowy widnieje od 17 sierpnia 2022 roku na stronie Ministerstwa Klimatu.

Pobierz wniosek na Rachuneo!

Możesz go w oryginalnej wersji pobrać również na naszej stronie, kilkając tutaj.

Program Ciepłe Mieszkanie

Ciepłe Mieszkanie ma charakter inwestycyjny i proekologiczny. Jak informuje Minister Klimatu i Środowiska, Anna Moskwa: "dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie to uzupełnienie oferty względem wdrażanego już od 2018 roku programu Czyste Powietrze i kolejny krok w szeregu działań, których efektem ma być poprawa stanu powietrza w Polsce".

Celem programu jest zwiększenie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych poprzez:

 • wymianę źródeł ciepła (nieefektywnych źródeł ciepła), czyli tzw. kopciuchów, na np. pompy ciepła czy ogrzewanie elektryczne,
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła,
 • np. wymianę okien i drzwi czy wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

Aby wziąć udział w programie, koniecznym jest posiadanie tytułu prawnego wynikającego z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Oprócz tego liczy się próg dochodowy i znalezienie się budynku na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin. O konkretnych wysokościach dotacji przeczytasz w naszym artykule poświęconym szczegółom programu Ciepłe Mieszkanie.

Jak wziąć udział w programie Ciepłe Mieszkanie?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków do Ciepłego Mieszkania już 21 lipca 2022 roku. W tym momencie nabór ruszył dla gmin, które następnie będą przyjmować zgłoszenia od beneficjentów końcowych - mieszkańców i mieszkanek. Fundusz programu to aż 1,4 miliarda złotych!

Jak obniżyć rachunki za prąd?
Sprawdź ofertę!
Porównaj ceny energii w Twoim regionie