Formularz kontaktowy
Podaj swój adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Prosimy o podanie numeru telefonu - ułatwi to nam dalszy kontakt
Sprawdź czy wpisałeś poprawnie numer i upewnij się że ma 9 cyfr
Musisz zaakceptować regulamin
Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności.
Dziękujemy
Twoje dane zostały przesłane i zapisane w systemie. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą i przekażemy dalsze instrukcje.
Ups! Coś poczło nie tak podczas przesyłania formularza.
Zamknij

Agroenergia-dla kogo? Co i ile można uzyskać?

Dotacje dla rolników do instalacji fotowoltaicznych.
fot. pixabay.com
Przenoszę numer
Nowy numer
Abonament
Na kartę
Z telefonem
Bez telefonu
Dla domu

Rolnictwo, to jedna z gałęzi gospodarki, która powinna intensywnie korzystać z odnawialnych źródeł energii. Dlatego NFOŚiGW stworzył program dofinansowań dla rolnictwa do instalacji fotowoltaicznych, turbin wiatrowych i pomp ciepła.
Chcesz sprawdzić oferty paneli fotowoltaicznych?
Skorzystaj z porównywarki!
W skrócie:
 • Agroenergia jest jednym z wielu projektów dofinansowań do fotowoltaiki  stworzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który dofinansowuje zakup przez rolników  paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła i turbin wiatrowych, a także związane z tym koszty kwalifikowane.
 • Z projektu mogą skorzystać osoby fizyczne, jak i osoby prawne.
 • Wysokość dofinansowania zależy od mocy przyszłej instalacji.
 • Dostępne oferty fotowoltaiki możesz sprawdzić w porównywarce Rachuneo.

Kolejna edycja programu Agroenergia organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Program Agroenergia, to program stworzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z myślą o wszystkich gospodarstwach rolnych, których działania mają na celu ochronę środowiska naturalnego. Polega on na wsparciu rolników w formie dotacji, które będą realizowane do 2025 roku.

Kiedy i gdzie można składać wnioski?

Już od czerwca 2021 r. można złożyć wniosek o dofinansowanie w tegorocznej edycji programu Agroenergia.

Wnioski elektroniczne można składać poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/).

Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW albo przesłać pocztą lub kurierem. Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu dokumentów NFOŚiGW uznaje dzień ich rejestracji w kancelarii.

Czy wiesz, że...

W ramach programu Agroenergia rolnicy będą mogli otrzymać dofinansowanie o charakterze bezzwrotnym lub zwrotnym w postaci pożyczki. Ogólny budżet programu obejmuje kwotę 200 mln zł, gdzie 170 mln zostanie przeznaczone na dotacje bezzwrotne, a 30 mln na pożyczki.

Kto może wziąć udział w programie Agroenergia?

Aby skorzystać z dofinansowań oferowanych w ramach projektu należy posiadać status osoby fizycznej, która jest właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych lub status osoby prawnej, która przez co najmniej rok prowadziła działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolnych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Co zrobić, aby wziąć udział w projekcie?

Zanim przyszły beneficjent złoży wniosek o dofinansowanie, powinien pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

 • inwestycji nie można rozpocząć przed przystąpieniem do programu, a panele fotowoltaiczne czy inne elementy instalacji muszą być nowe (max. 24 miesiące);
 • dofinansowana instalacja musi być użytkowana przez minimum 3 lata od jej uruchomienia. Za początek jej działania uznaje się przyłączenie do sieci energetycznej i podjęcie w tym zakresie współpracy z Zakładem Energetycznym. W przypadku instalacji off-grid, magazynu energii lub pompy ciepła za początek działania instalacji uznaje się zdobycie protokołu odbioru;
 • uczestnik programu nie może korzystać jednocześnie z innych dofinansowań. Dotyczy to przede wszystkim dotacji w ramach programu Mój Prąd i Czyste Powietrze;
 • beneficjent nie może nabyć ziemi na chwilę przed złożeniem wniosku o udział w projekcie- wymaga się, aby gospodarstwo było w posiadaniu i prowadzone przez minimum rok przed złożeniem wniosku  o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła;
 • wsparcie otrzymują wyłącznie inwestorzy, którzy dopiero planują montaż nowej instalacji, a nie modernizację czy rozbudowę już istniejącej.
 • zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i osób prawnych łączna powierzchnia użytków rolnych, na których miałaby powstać dofinansowana instalacja z kategorii OZE, powinna zawierać się w przedziale od 1 ha do 300 ha.
Dofinansowanie z projektu Agroenergia może łączyć się z ulgą termomodernizacyjną, ale odliczenie od podatku będzie pomniejszone o wartość otrzymanej dotacji.

Program Agroenergia - co można sfinansować z jego środków?

W ramach projektu Agroenergia można starać się o dofinansowanie zakupu i prac montażowych:

 • instalacji fotowoltaicznej, której łączna moc nie może przekraczać 50 kW, ale nie może być też mniejsza niż 10 kW,
instalacja fotowoltaiczna | fot. pixabay.com
 • turbin wiatrowych, których moc nie będzie większa niż 50 kW i nie mniejsza niż 10 kW,
turbina wiatrowa | fot. pixabay.com
 • instalacji, która łączy instalację fotowoltaiczną lub wiatrową z pompą ciepła - zakładanie instalacji hybrydowej wymaga audytu energetycznego, czyli oceny tego, w jaki sposób i w jakiej ilości możliwe jest uzyskanie opłacalnej oszczędności energii.
pompa ciepła | fot. pixabay.com

Co jeszcze dofinansowuje program Agroenergia?

Wyżej wymienione przedsięwzięcia wiążą się z dodatkowymi kosztami (kosztami kwalifikowanymi), które mogą być dofinansowane w ramach programu Agroenergia. Do takich kosztów należą m.in.:

 • koszty zakupu, montażu, a także instalacji - jeśli nie były pokryte w formie najmu,
 • opłaty za wykonanie audytu energetycznego,
 • koszty raportu, który zawiera informacje o wpływie na środowisko, planie budowlanym czy planie ochrony (nie mogą przekraczać 10% ogólnej wartości kosztów kwalifikowanych),
 • wynagrodzenie dla ekipy budowlanej, np. za koszty materiałów lub narzędzi,
 • koszty nadzoru inwestorskiego i nadzorczego, które nie mogą przekraczać 3% wszystkich kosztów kwalifikowanych.


Ile wynosi dofinansowanie w ramach programu Agroenergia?

Zapotrzebowanie energetyczne w gospodarstwie jest o wiele większe niż to w domach jednorodzinnych, co wiąże się ze wzrostem kosztów montażu i zakupu paneli fotowoltaicznych. Z tego względu NFOŚiGW założył, że dofinansowanie w ramach projektu Agroenergia może wynieść do 20% kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia, a więc może być to dofinansowanie w wysokości maksymalnie 25 tys. zł i jest to uzależnione od mocy planowanej instalacji:

 • moc w przedziale od 10 kW do 30 kW- do 20% wartości inwestycji, ale nie może przekraczać 15 tys. zł,
 • moc w przedziale od 30 kW do 50 kW- do 13% kosztów inwestycji, ale nie może przekraczać 25 tys. zł.

W przypadku instalacji hybrydowej, łączna moc systemu jest obliczana na podstawie osiągów urządzeń, a instalacja jest dofinansowywana dodatkiem w wysokości 10 tys. zł.

Program Agroenergia korzyścią dla rolników

Inwestycja w fotowoltaikę oraz inne odnawialne źródła energii są dla rolnika coraz bardziej opłacalną inwestycją, pozwalającą zaoszczędzić pieniądze. Daje też szansę działania na rzecz ochrony środowiska. Produkcja rolna ma duży wpływ na zanieczyszczanie środowiska, a świadomość tego powinna skłaniać gospodarzy do inwestowania w odnawialne źródła energii. Zwłaszcza, że istnieje coraz więcej źródeł finansowego wsparcia w tym zakresie. Zainteresowani, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o fotowoltaice i pompach ciepła, mają możliwość kontaktu z nami.

Dowiedz się więcej o fotowoltaice dla firm
Pobierz darmowy poradnik
Porównaj ceny energii w Twoim regionie