Dotacje do fotowoltaiki z programu Mój Prąd 3.0

Opisujemy działanie programu Mój Prąd 3.0
fot. pixabay
Energia z węgla jest nieekologiczna i nieekonomiczna, powinniśmy więc ograniczać jej wykorzystywanie. Program Mój Prąd, dzięki wysokim stawkom dotacji, popularyzuje wykorzystywanie OZE i pozwala na zmniejszenie ilości produkowanego CO2.
W skrócie:
 • 1 lipca 2021 r. to data rozpoczęcia kolejnej edycji programu Mój Prąd. 
 • Do programu kwalifikują się instalacje, których koszty pokryto po 1.02.2020 r., a całość projektu nie została zakończona wcześniej.
 • Kwota dotacji w 2021 roku wynosi 3 tys. zł i nie może przekroczyć połowy kosztów inwestycji. 
 • Wnioski do Mój Prąd 3.0 należy składać elektronicznie. 
 • Dostępne na rynku oferty fotowoltaiki można sprawdzić w obiektywnej porównywarce Rachuneo.
Sprawdź oferty firm fotowoltaicznych!
Skorzystaj z porównywarki

Efekty pierwszej edycji programu

Pierwsza edycja programu Mój Prąd zakończyła się przed czasem ze względu na dużą ilość wniosków i wcześniejsze wykorzystanie budżetu. Pieniędzy wystarczyło dla 220 000 prosumentów, którzy wysłali wniosek przed końcem 6 grudnia 2020. Dopłaty w wysokości 5 tysięcy zł były przekazywane jeszcze w 2021 roku. 

Kiedy rozpoczyna się nabór do Mój Prąd 3.0?

Wniosek o dofinansowanie w Mój Prąd 3.0 można składać od 1 lipca 2021 roku. Dotacja do fotowoltaiki dotyczy również osób, które korzystają już z instalacji kupionej nie wcześniej niż w lutym 2020 roku. 

Do kogo kierowany jest Mój Prąd 3.0? 

Podobnie jak w poprzedniej edycji, nabór do Mój Prąd 3.0 w 2021 roku obejmuje prosumentów. Oznacza to, że dotacje do fotowoltaiki dostaną osoby wytwarzające prąd na własne potrzeby i posiadające umowę kompleksową na zakup i dystrybucję energii elektrycznej. 

Beneficjentami programu są osoby, które po raz pierwszy inwestują w instalację fotowoltaiczną w danym Punkcie Poboru Energii. Oznacza to, że właściciele dwóch domów mogą otrzymać dwa dofinansowania. 

Warunki skorzystania z dotacji do fotowoltaiki

Każda instalacja fotowoltaiczna, która ma zakwalifikować się do programu Mój Prąd, musi spełniać kilka podstawowych warunków:

 • Jej moc musi znajdować się w przedziale od 2 do 10 kW.
 • Koniecznym jest, żeby była to pierwsza inwestycja w fotowoltaikę - nie może być to rozbudowa istniejącej instalacji. 
 • Powinna być już włączona i podłączona do sieci energetycznej.

Obowiązkowe warunki pozostają niezmienne w porównaniu do poprzednich edycji Mój Prąd. 

Jak złożyć wniosek o udział w programie? 

W celu otrzymania dotacji z Mój Prąd 3.0 wnioski należy składać elektronicznie. Konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub e-dowodu. Umożliwia to złożenie wniosku do Mój Prąd 3.0 przez stronę www.gov.pl. Profil Zaufany może założyć każda osoba posiadająca numer PESEL, a cały proces nie jest skomplikowany. Dodatkowo niektóre firmy mogą wnioskować o dotacje za klienta - posiadanie Profilu Zaufanego nie jest wtedy konieczne. 

Co dołączyć do wniosku - Mój Prąd 3.0? 

Wniosek elektroniczny powinien zawierać między innymi: 

 • Kopię faktur za poniesione wydatki.
 • Potwierdzenie daty przyłączenia instalacji do sieci energetycznej - można je uzyskać od Operatora Sieci Dystrybucyjnej (w zależności od obszaru może to być Innogy, Enea, Energa, PGE lub Tauron).
 • Pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku w imieniu innej osoby fizycznej, ubiegającej się o dotacje z Mój Prąd 3.0.

Jak wysokie jest dofinansowanie w Mój Prąd 3.0 w 2021 r.?

Jaką kwotę można otrzymać z programu Mój Prąd 3.0? Poprzednia dotacja z programu wynosiło 5 tys. zł, teraz zmniejszono je do 3 tys. zł. Całość otrzymanej kwoty nie może przekraczać 50% wszystkich wydatków poniesionych przez prosumenta. 

Cały budżetu również została zmniejszony i wynosi 534 000 tys. zł. Aktualnie środki wystarczą na dotacje dla 178 tys. gospodarstw domowych. Należy jednak pamiętać, że tak jak w poprzednich edycjach, kwota może zostać zwiększona. 

Czy wiesz, że...

Powstała już technologia, która umożliwia stworzenie paneli fotowoltaicznych w dowolnym kolorze. Oznacza to możliwość dopasowania paneli do stylu budynków, ale niestety również mniejszą wydajność i wyższe ceny.

Co jeszcze warto wiedzieć o Mój Prąd 3.0? 

Oprócz formalnych informacji dotyczących programu, każdy prosument, który chce ubiegać się o dotacje na fotowoltaikę powinien zainteresować się dodatkowymi kwestiami. 

Duże zainteresowanie programem

Budżet w poprzednich edycjach programu skończył się bardzo szybko. Większość dofinansowań otrzymały osoby, które złożyły wniosek na początku naboru. Dla potencjalnych beneficjentów oznacza to tylko jedno - im szybciej złożą wniosek, tym większe szanse na skorzystanie z dotacji na aktualnych warunkach. 

Autokonsumpcja i zmiany w systemie upustów 

Kolejnym argumentem przemawiającym za szybką inwestycją w fotowoltaikę jest zmiana w systemie rozliczeń z zakładem energetycznym. Wraz z końcem 2021 roku, funkcjonujący do tej pory system opustów ma zostać zlikwidowany dla nowych prosumentów. Zgodnie z przewidywaniami, wiąże się to z mniejszą opłacalnością fotowoltaiki. Powodem nadchodzących zmian jest potrzeba promowania autokonsumpcji wytwarzanej przez instalacje energii elektrycznej. Wynika to z coraz większej ilości instalacji, a tym samym większego obciążenia sieci energetycznej nadwyżkami energii w konkretnych godzinach - autokonsumpcja ma na celu ich odciążenie. 

Zwiększenie autokosumpcji miało być elementem Mój Prąd 3.0, jednak przesunięto to w czasie i (WFOŚiGW) informuje, że pojawi się to w czwartej edycji programu.

Czwarta edycja Mój Prąd?

Niektóre informacje na temat Mój Prąd 3.0 WFOŚiGW podawał zdecydowanie wcześniej. Już teraz wiemy, że czwarta edycja Mój Prąd będzie. Niestety nie wiemy jeszcze, czy jej warunki będą tak samo korzystne jak przy kolejnych edycjach. 

Dotacja z Mój Prąd 3.0 a inne możliwości dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych

Oprócz dopłat z Mój Prąd 3.0, beneficjenci skorzystać mogą z ulgi termomodernizacyjnej, która pozwala na odliczenie od podatku kosztów instalacji fotowoltaicznej. W przypadku niezakwalifikowania się do programu Mój Prąd można próbować uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach innej inicjatywy, np: Czyste Powietrze, Agroenergia lub innych, regionalnych programów. 

Chcesz dowiedzieć się jak zarabiać na fotowoltaice?
Przeczytaj darmowy e-Poradnik dla firm
Porównaj ceny energii w Twoim regionie