Dotacje do fotowoltaiki z programu Mój Prąd 3.0

Opisujemy działanie programu Mój Prąd 3.0
fot. pixabay
Energia z węgla jest nieekologiczna i nieekonomiczna, powinniśmy więc ograniczać jej wykorzystywanie. Program Mój Prąd, dzięki wysokim stawkom dotacji, popularyzuje wykorzystywanie OZE i pozwala na zmniejszenie ilości produkowanego CO2.
Sprawdź oferty firm fotowoltaicznych!
Skorzystaj z porównywarki
W skrócie:
  • Mój Prąd 3.0 zakończył się.
  • W 2022 roku  rozpoczęła się kolejna edycja programu Mój Prąd. Tym razem jest to Mój Prąd 4.0 
  • Kwota dotacji w 2021 roku wyniosła 3 tys. zł i nie mogła przekroczyć połowy kosztów inwestycji. W 2022 roku budżet programu został rozszerzony o ok. 1 mld złotych i dotyczy już nie tylko instalacji fotowoltaicznych. W przypadku jedynie paneli PV dotacja wynosi ponownie 3 tys. zł.
  • Dostępne na rynku oferty fotowoltaiki można sprawdzić w obiektywnej porównywarce Rachuneo.

Mój Prąd 4.0 - czwarta edycja programu w 2022 roku

W 2022 roku ruszyła czwarta edycja dofinansowań do fotowoltaiki z tego programu. Znacząco różni się ona od poprzednich edycji. Dotacja ma obejmować nie tylko inwestycje w panele. Jak informuje były minister klimatu i środowiska Michał Kurtyk, "Mój Prąd 4.0 umożliwi także magazynowanie wyprodukowanej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych oraz magazynowanie ciepła/chłodu. Zwiększona zostanie też efektywność zarządzania wyprodukowaną energia elektryczną. Co istotne nowa odsłona programu pozwoli również na rozwój elektromobilności poprzez dofinansowywanie zakupu i montażu punktów ładowania samochodów elektrycznych". 

Sprawdź aktualne informacje o nowym programie Mój Prąd 4.0 na 2022 rok.

Efekty pierwszej edycji programu

Pierwsza edycja programu Mój Prąd zakończyła się przed czasem ze względu na dużą ilość wniosków i wcześniejsze wykorzystanie budżetu. Pieniędzy wystarczyło dla 220 000 prosumentów, którzy wysłali wniosek przed końcem 6 grudnia 2020. Dopłaty w wysokości 5 tysięcy zł były przekazywane jeszcze w 2021 roku. 

Kiedy rozpoczął się nabór do Mój Prąd 3.0?

Wniosek o dofinansowanie w Mój Prąd 3.0 można było składać od 1 lipca 2021 roku. Dotacja do fotowoltaiki dotyczyła również osób, które korzystały już z instalacji kupionej nie wcześniej niż w lutym 2020 roku. 

Do kogo kierowany był Mój Prąd 3.0? 

Podobnie jak w poprzedniej edycji nabór do Mój Prąd 3.0 w 2021 roku obejmował prosumentów. Oznacza to, że dotacje do fotowoltaiki dostały osoby wytwarzające prąd na własne potrzeby i posiadające umowę kompleksową na zakup i dystrybucję energii elektrycznej. 

Beneficjentami programu były osoby, które po raz pierwszy inwestowały w instalację fotowoltaiczną w danym Punkcie Poboru Energii. Oznacza to, że właściciele i właścicielki dwóch domów mogli otrzymać dwa dofinansowania. 

Warunki skorzystania z dotacji do fotowoltaiki

Każda instalacja fotowoltaiczna, która miała zakwalifikować się do programu Mój Prąd 3.0, musiała spełniać kilka podstawowych warunków:

  • Jej moc musi znajdować się w przedziale od 2 do 10 kW.
  • Koniecznym jest, żeby była to pierwsza inwestycja w fotowoltaikę - nie może być to rozbudowa istniejącej instalacji. 
  • Powinna być już włączona i podłączona do sieci energetycznej.

Obowiązkowe warunki pozostawały niezmienne w porównaniu do poprzednich edycji Mój Prąd. 

Jak składało się wniosek o udział w programie? 

W celu otrzymania dotacji z Mój Prąd 3.0 wnioski należało składać elektronicznie. Konieczne było posiadanie Profilu Zaufanego lub e-dowodu. Umożliwiało to złożenie wniosku do Mój Prąd 3.0 przez stronę www.gov.pl. Profil Zaufany może założyć każda osoba posiadająca numer PESEL, a cały proces nie jest skomplikowany. Dodatkowo niektóre firmy mogą wnioskować o dotacje za klienta - posiadanie Profilu Zaufanego nie jest wtedy konieczne. 

Co trzeba było dołączyć do wniosku - Mój Prąd 3.0? 

Wniosek elektroniczny musiał zawierać między innymi: 

  • Kopię faktur za poniesione wydatki.
  • Potwierdzenie daty przyłączenia instalacji do sieci energetycznej - można je uzyskać od Operatora Sieci Dystrybucyjnej (w zależności od obszaru może to być Innogy, Enea, Energa, PGE lub Tauron).
  • Pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku w imieniu innej osoby fizycznej, ubiegającej się o dotacje z Mój Prąd 3.0.

Jak wysokie było dofinansowanie w Mój Prąd 3.0 w 2021 r.?

Jaką kwotę można było otrzymać z programu Mój Prąd 3.0? Poprzednia dotacja z programu wynosiła 5 tys. zł, następnie zmniejszono je do 3 tys. zł. Całość otrzymanej kwoty nie mogła przekraczać 50% wszystkich wydatków poniesionych przez prosumenta. 

Cały budżet również został zmniejszony i wynosił 534 000 tys. zł. Środki wystarczyły na dotacje dla 178 tys. gospodarstw domowych.

Czy wiesz, że...

Powstała już technologia, która umożliwia stworzenie paneli fotowoltaicznych w dowolnym kolorze. Oznacza to możliwość dopasowania paneli do stylu budynków, ale niestety również mniejszą wydajność i wyższe ceny.

Duże zainteresowanie programem

Budżet we wszystkich edycjach programu skończył się bardzo szybko. Większość dofinansowań otrzymały osoby, które złożyły wniosek na początku naboru. Dla potencjalnych beneficjentów oznaczało to tylko jedno - im szybciej złożyły wniosek, tym miały większe szanse na skorzystanie z dotacji. Ogromne zainteresowanie programem to główna przyczyna, dla której w 2022 roku powstała 4 edycja programu.

Autokonsumpcja i zmiany w systemie upustów 

Ważnym argumentem przemawiającym za szybką inwestycją w fotowoltaikę jest zmiana w systemie rozliczeń z zakładem energetycznym. Wraz z końcem marca 2022 roku funkcjonujący do tej pory system opustów zmienia się dla nowych prosumentów. Zgodnie z przewidywaniami wiąże się to z mniejszą opłacalnością fotowoltaiki. Powodem nadchodzących zmian jest potrzeba promowania autokonsumpcji wytwarzanej przez instalacje energii elektrycznej. Wynika to z coraz większej ilości instalacji, a tym samym większego obciążenia sieci energetycznej nadwyżkami energii w konkretnych godzinach - autokonsumpcja ma na celu ich odciążenie. 

Zwiększenie autokosumpcji miało być elementem Mój Prąd 3.0, jednak przesunięto to w czasie i to obecnie zadaniem czwartej edycji programu Mój Prąd jest rozszerzenie autokonsumpcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce.

Dotacja z Mój Prąd 3.0 a inne możliwości dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych

Oprócz dopłat z Mój Prąd beneficjenci i beneficjentki mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, która pozwalała na odliczenie od podatku kosztów instalacji fotowoltaicznej. W przypadku niezakwalifikowania się do programu Mój Prąd można próbować uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach innej inicjatywy, np: Czyste Powietrze, Agroenergia lub innych, regionalnych programów. 

Chcesz dowiedzieć się jak zarabiać na fotowoltaice?
Przeczytaj darmowy e-Poradnik dla firm
Porównaj ceny energii w Twoim regionie