Rekompensaty za prąd w 2022 roku - kto dostanie dodatek osłonowy?

Komu należy się dopłata do prądu i jak wysoka ona będzie?
Foto: Pixabay

Porównaj oferty internetu w Twojej lokalizacji





Porównaj oferty operatorów w kilka sekund

Przenoszę numer
Nowy numer
Abonament
Na kartę
Z telefonem
Bez telefonu

Porównaj oferty prądu w Twojej lokalizacji

Dla domu

W związku z podwyżkami cen prądu od 2018 r. mówi się o rekompensatach. Dodatek osłonowy w 2022 r., czyli zapowiadane od dawna dopłaty, są odciążeniem finansowym dla odbiorców, którzy płacą dużo więcej przez podwyżki cen prądu w Polsce.
Dodatek osłonowy to za mało?
Zmień sprzedawcę prądu!
W skrócie:
 • Pierwotny projekt rekompensat za prąd został wstrzymany. Dopłaty pojawiły się w 2022 roku w zmienionej formie, jako dodatek osłonowy.
 • Rekompensaty są przyznawane odbiorcom energii elektrycznej, którzy złożą wniosek i nie przekroczą kryterium dochodowego.
 • Pierwsza dopłata do rachunków za prąd pojawiła  się już w marcu 2022 roku (w przypadku osób składających wniosek do 31 stycznia). Druga tura wypłat zaplanowana jest między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 roku. 
 • Najpóźniej wniosek o dopłatę można złożyć do 31 października 2022 roku.
 • Pamiętajmy, że składając wniosek o dodatek osłonowy przed 31 lipca 2022 r. – brany jest pod uwagę dochód z 2020 roku, a jeżeli po 31 lipca 2022 r. – z 2021 roku.
 • Przewiduje się, że  wniosek o dodatek do prądu złoży około 6,8 mln polskich rodzin.
 • Dodatek osłonowy jest wyższy dla osób ogrzewających lokal węglem.
 • Jeżeli nie kwalifikujesz się do dodatku osłonowego, możesz podpisać korzystniejszą umowę na sprzedaż energii elektrycznej.
 • Możesz sprawdzić, czy otrzymasz dodatek osłonowy w kalkulatorze Rachuneo.

Podwyżki cen w 2022 roku - czy rekompensaty są konieczne?

Wzrost cen prądu w 2022 roku jest spory. Przyczynił się do tego między innymi wzrost opłaty mocowej. Jej wysokość w 2022 roku wynosi od 2,92 zł do 16,30 brutto miesięcznie, w zależności od zużycia prądu! Z tego comiesięcznego “dodatku” do rachunku w ciągu roku uzbierać się może spora kwota.

Czy wiesz, że…

Mieszkaniec Gdańska płaci rocznie o około 216 zł więcej za prąd niż mieszkaniec Poznania? Więcej informacji o cenach prądu w różnych miastach w Polsce znajdziesz w naszym darmowym raporcie.

Duże zamieszanie na rynku wywołała informacja o podniesieniu cen. Ostatecznie stawki za energię czynną wzrosły o ok. 40%. Firmy energetyczne są zmuszone wnioskować o wzrosty taryf, ze względu na stale wzrastające koszty emisji CO2.

Poniżej przedstawiamy podwyżki na przestrzeni lat w przykładowych miastach w Polsce. Obliczenia uwzględniają obniżkę stawki VAT i akcyzy w 2022 roku. Wykonane są dla zużycia 2400 kWh rocznie.

Warszawa

Wzrost cen w Warszawie

Poznań

Wzrost cen w Poznaniu

Kraków

Wzrost cen w Krakowie

Skoro koszty energii elektrycznej rosną, czy pojawia się jakaś propozycja rozwiązania tego problemu? 

Kwestia coraz wyższych cen energii w 2019 roku była rozwiązana zamrożeniem cen; w 2020 miały pojawić się rekompensaty; na początku 2021 dowiedzieliśmy się, że na ewentualne rekompensaty będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Pojawiła się wtedy informacja, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska wycofało projekt z prac legislacyjnych ze względu na negatywne opinie na jego temat. Zapowiadano, że rekompensaty będą, jednak w innej formie niż planowano. Ostatecznie w 2022 roku gospodarstwa domowe w Polsce otrzymają dodatek osłonowy.

Ustawa o dodatku osłonowym

Rząd wdrożył różne działania, które mają chronić odbiorców i odbiorczynie przed podwyżkami cen prądu, żywności i paliw. Jest to dodatek osłonowy, a także obniżenie akcyzy i stawek VAT, które są częścią tarczy antyinflacyjnej.

Ile wynosi dodatek osłonowy?

Kwota dopłat rekompensujących rosnące ceny energii, gazu, ciepła i paliw wynosi od 20 zł do 1437,50 zł dla jednego gospodarstwa domowego. Skąd taka wielka różnica? Już wyjaśniamy. 

Wysokość dodatku osłonowego jest określana na podstawie 3 kryteriów: 

 • liczba osób w gospodarstwie domowym, 
 • dochód,
 • posiadanie lub nie ogrzewania węglowego.

Liczba osób w gospodarstwie domowym a dopłaty do prądu

Wysokość dopłaty jest zależna od ilości osób w gospodarstwie domowym: 

 • osoby, które mieszkają same otrzymają maksymalnie 400 zł rocznie;
 • gospodarstwa, w których mieszkają 2 lub 3 osoby otrzymają maksymalnie 600 zł rocznie;
 • gospodarstwa, w których mieszka 4 lub 5 osób otrzymają maksymalnie 850 zł rocznie;
 • gospodarstwa, w których mieszka 6 lub więcej osób otrzymają maksymalnie 1150 zł rocznie.

Dochód a wysokość dodatku osłonowego - złotówka za złotówkę

Maksymalną kwotę dodatku dostaną gospodarstwa jednoosobowe, których dochód nie przekracza 2,1 tysiąca zł na miesiąc. Próg ten jest obniżony w gospodarstwach wieloosobowych do 1,5 tysiąca zł. Natomiast w przypadku wyższych dochodów rozliczanie odbywa się na zasadzie “złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dopłata będzie obniżona o kwotę przekroczenia wyżej podanych progów. Przykładowo w gospodarstwie jednoosobowym, w którym dochód wynosi 2,3 tysiąca zł miesięcznie, kwota dodatku osłonowego będzie równa 200 zł na 2022 rok. 

Warto wiedzieć, że minimalna kwota dodatku osłonowego ma wynieść 20 zł. Gospodarstwa domowe, którym będzie należało się mniej pieniędzy (poniżej 20 zł) nie dostaną dotacji.

Wyższe wsparcie dla osób ogrzewających węglem

Co ciekawe, jeszcze więcej pieniędzy otrzymają osoby, które ogrzewają lokal węglem. Dodatek osłonowy w ich przypadku będzie wyglądał następująco: 

 • 1 osoba w gospodarstwie domowym - maksymalnie 500 zł na rok; 
 • 2-3 osoby w gospodarstwie domowym - maksymalnie 750 zł na rok; 
 • 4-5 osób w gospodarstwie domowym - maksymalnie 1062,50 zł na rok; 
 • 6 lub więcej osób w gospodarstwie domowym - maksymalnie 1437,50 zł na rok.

W 2022 roku pojawiła się też praktyczna zmiana dla osób ogrzewających węglem. Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska: “od 29 stycznia br. [2022 rok], aby uzyskać dodatek osłonowy w podwyższonej kwocie, nie trzeba już posiadać wpisu źródła ogrzewania w gospodarstwie domowym do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - wystarczy złożenie wniosku o wpis (zgłoszenie) do CEEB. Do tej modyfikacji dostosowano także wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Takie rozwiązanie pozwoli skorzystać z podwyższonej kwoty świadczenia większej liczbie obywateli”.

Dla osób ogrzewających dom lub mieszkanie węglem przewidziany jest również dodatek węglowy.

Budżet na dodatek osłonowy został zwiększony do 4,7 mld złotych.

Jak obliczyć dochód do dodatku osłonowego?

Podane poniżej wartości są przykładowe. O przyznaniu dodatku osłonowego i jego wysokości decyduje gmina. We wniosku o dodatek osłonowy znajdziemy dokładną informację o sposobie wyliczania dochodów.

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym, żeby obliczyć dochód do dotacji, musimy kierować się takimi samymi kryteriami jak przy świadczeniach rodzinnych. 

 1. Obliczamy dochód netto. 
 2. Pod uwagę bierzemy średni dochód miesięczny z 2020 roku (wniosek złożony do 31 lipca 2022 roku) lub z 2021 roku (wniosek złożony od 1 sierpnia 2022 roku). 
 3. Do dochodu nie wliczamy: 
 • alimentów na dzieci
 • świadczenia uzupełniającego 
 • dodatku energetycznego 
 • zasiłku pielęgnacyjnego
 • rocznego świadczenia dla emerytów i rencistów

Przykład: 

Rodzina 2+2, w której dochód wszystkich członków rodziny w 2021 roku wyniósł 75 tys. zł należy podzielić na liczbę osób, a następnie na 12 miesięcy. 

75 tys. zł / 4 = 18 750 zł 

18 750 / 12 = 1 562,5 zł

W takiej sytuacji rodzina otrzyma 850 zł w ciągu roku, jeżeli nie korzysta z ogrzewania węglem lub 1062,50 zł, jeżeli ogrzewa węglem. 

Wysokość dodatku osłonowego - zestawienie

Wysokość dodatku osłonowego w 2022 roku

Na wykresie podajemy maksymalne kwoty, które można otrzymać po złożeniu wniosku. Pamiętaj o zasadzie złotówka za złotówkę. Jeżeli Twoje dochody przekraczają progi podane w ustawie o dodatku energetycznym, otrzymasz niższe wsparcie.

Kto dostanie dopłatę do prądu?

Dodatek osłonowy może otrzymać każdy, kto złoży odpowiedni wniosek i nie przekroczy kryterium dochodowego. Rząd szacuje, że ilość zgłoszeń może sięgnąć nawet 6,8 mln. 

Jak składać wnioski o dopłaty w 2022 roku?

Dodatek osłonowy jest przyznawany tylko jednej osobie z każdego gospodarstwa domowego. Jeżeli taki wniosek złoży kilka osób, dotacje otrzyma ta, która była pierwsza.

Czas na złożenie wniosków trwa od 07.01.2022 r. do 31.10.2022 r. Oprócz formy korespondencyjnej, wniosek o dodatek osłonowy można wysłać elektronicznie. W tym przypadku konieczny będzie kwalifikowany podpis elektroniczny lub Profil Zaufany.

Przyjmowaniem i rozpatrywaniem wysłanych formularzy zajmują się gminy. Informację o przyznaniu wniosku otrzymamy od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na adres e-mail, który został podany we wniosku. 

Pobierz najnowszy wzór wniosku ze strony gov.pl Na stronie gov.pl znajdziesz również instrukcję poprawnego wypełnienia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Kiedy dopłaty do prądu będą wypłacane?

Dodatek osłonowy jest planowany na cały 2022 rok. Kwota, którą uzyskamy, ma być wypłacana w dwóch, równych ratach. Pierwsza została już wypłacona osobom, które złożyły wnioski do 31 stycznia 2022 roku. Druga tura wypłat czeka na osoby wnioskujące po tym terminie. Najpóźniej można złożyć wniosek do 31 października 2022 roku. Całości wypłaty można spodziewać się maksymalnie do 2 grudnia 2022 roku.

Składając wniosek o dodatek osłonowy przed 31 lipca 2022 r. – brany jest pod uwagę dochód z 2020 roku, a jeżeli po 31 lipca 2022 r. –  z 2021 roku.

Co to jest ubóstwo energetyczne?

Oprócz dodatku osłonowego ustawa zakłada szczególne wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym. Wprowadzona w projekcie definicja ubóstwa energetycznego ma nie tylko rozpowszechnić wiedzę dotycząca tego zjawiska, ale również pomóc osobom, które są nim zagrożone zakwalifikować się do innych programów wsparcia. 

Ubóstwo energetyczne “oznacza sytuację, w której gospodarstwo domowe prowadzone przez jedną osobę lub przez kilka osób wspólnie w samodzielnym lokalu mieszkalnym bądź w budynku, w którym nie jest wykonywana działalność gospodarcza związana z jego prowadzeniem, nie jest w stanie zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu, oświetlania i energii elektrycznej do zasilania urządzeń, w wyniku połączenia niskich dochodów, wysokich wydatków na cele energetyczne i niskiej efektywności energetycznej”.

Nie kwalifikujesz się do rekompensat za prąd? Sprawdź czy oferta Orange Energia będzie bardziej opłacalna niż Twoja obecna umowa. 

Dodatek osłonowy jest za niski? Możesz podpisać lepszą umowę

Podpisanie nowej umowy na energię elektryczną z pomocą konsultanta lub konsultantki Rachuneo jest szybkie i wygodne. Oprócz zaoszczędzenia czasu, dzięki temu, że wszystkie sprawy formalne realizujemy za Ciebie, możesz też liczyć na bonusy wynikające ze zmiany sprzedawcy. Wystarczy skorzystać z porównywarki cen prądu, albo napisać na naszego maila, chętnie doradzimy i pomożemy.

A może fotowoltaika?

Fotowoltaika może przynieść dużo większe oszczędności niż zmiana sprzedawcy prądu. W porównywarce fotowoltaiki Rachuneo potencjalny prosument czy prosumentka może sprawdzić oszacowaną cenę inwestycji, moc instalacji i oferty kilku firm. Montaż paneli słonecznych to dość poważna decyzja, dlatego najpierw zalecamy dowiedzieć się więcej o dostępnych rozwiązaniach.

W 2022 zmienił się jednak system rozliczania energii z fotowoltaiki. Aktualny system opustów został zniesiony na rzecz przejściowego systemu opustów. Jeśli jesteś prosumentem lub prosumentką, albo planujesz mikroinwestycję fotowoltaiczną, dowiedz się, jak zmiana rozliczania z zakładem energetycznym wpływa na Twoje rachunki.

Masz dość swojego sprzedawcy prądu?
Wypróbuj Orange Energia
Porównaj ceny energii w Twoim regionie