O ile zdrożeje prąd według Urzędu Regulacji Energetyki?

Urząd Regulacji Energetyki opublikował informacje dotyczące wzrostu cen energii dla gospodarstw domowych.
Fot. pixabay
Ceny energii na rok 2020 zostały opublikowane przez URE. Wnioski o większe opłaty za prąd, wnoszone przez firmy energetyczne, mają być efektem sytuacji na rynku energii.
W skrócie:
  • Koniec mrożenia cen prądu w 2020
  • Opublikowana została decyzja dotycząca taryf obowiązujących od 1 stycznia 2020
  • W przyszłości możemy spodziewać się kolejnych podwyżek cen energii elektrycznej

Zamrożenie cen energii w 2019 roku

Dlaczego w 2019 ceny prądu zostały zamrożone? Ponieważ prognozy wskazywały na to, że koszty energii elektrycznej mogą znacząco wzrosnąć. Podwyżki cen prądu mogłyby doprowadzić do tego, że użytkowanie energii kosztowałoby gospodarstwa domowe (4-osobowe) miesięcznie więcej średnio aż o 50 zł. Z powodu wysokości opłat wprowadzono ustawę, która zagwarantowała odbiorcom energii zachowanie cen z 2018 roku. To, że na rachunkach za prąd nie pojawiały się większe liczby jest więc wynikiem wyjątkowego rozwiązania - zamrożenia cen energii. Firmom energetycznym przyznano rekompensaty, które miały pokryć różnicę między rzeczywistymi kosztami wytwarzania energii, a cenami dla odbiorców końcowych. 

Koniec obniżania kosztów dla gospodarstw domowych? 

Ustawa dotycząca mrożenia cen obowiązuje tylko rok 2019, nie przedłużenie jej oznaczałoby wzrost rachunków za prąd od 1 stycznia 2020. Aby utrzymywać ceny prądu na tym samym poziomie trzeba pokryć lukę między kosztami wytwarzania energii, a cenami dla jej odbiorców. Pokrycie jej w 2019 wyniosło rząd około 9 mld złotych. Słyszymy więc, że z końcem roku skończy się interweniowanie rządu - co oznacza koniec dopłat dla firm energetycznych.

URE - obliczanie cen energii 

Mechanizm działa w ten sposób, że stawki na następny rok podawane są przez Urząd Regulacji Energetyki po analizie wniosków składanych przez koncerny energetyczne. Firmy muszą w nich wykazać, że stawki, które podały na przyszły rok są uzasadnione. W tym roku firmy wnoszą do URE o podwyższenie taryf. Taryfy dostawców energii można bez problemu sprawdzić na porównywarce internetowej, którą oferuje Rachuneo. Warto robić to na bieżąco, aby móc wybrać dla siebie najkorzystniejszą ofertę.

Ile wyniesie podwyżka cen prądu w 2020?

URE - Urząd Regulacji Energetyki opublikował informacje dotyczące wzrostu cen energii dla gospodarstw domowych.

Wyliczone zostały koszty, jakie poniosą odbiorcy energii korzystający z usług Tauronu - będzie to około 7 zł więcej miesięcznie w najpopularniejszej taryfie G11

Wniosek Tauronu złożony do URE został zatwierdzony i tutaj wzrost będzie widoczny, ale nie przekroczy on 9 zł miesięcznie w przypadku odbiorców korzystających z innych taryf niż G11.

Kolejna decyzja Urzędu Regulacji Energetyki miała miejsce 30.12.2019 – URE zatwierdził taryfy na 2020 rok dla kolejnych firm - Enei i Energii Obrót. Rachunki gospodarstw domowych korzystających z taryfy G11, pobierających prąd od Enei i Energii Obrót będą wyższe o około 9 zł miesięcznie. W dniu 03.01.2020 URE zatwierdził także taryfy na 2020 r. dla PGE będą wyższe o około 9 zł miesięcznie. Urząd poinformował, że łączne rachunki odbiorców energii w gospodarstwach domowych będą wyższe o odpowiednio: 12,2 proc. i 11,3 proc. Taryfy będą mogły być zastosowane najwcześniej od 13 stycznia 2020r.

Wydaje się, że wzrost nie będzie na tyle duży, żeby bardzo obciążyć miesięczne wydatki polskich rodzin. Warto jednak w tym miejscu wspomnieć o opłacie mocowej, która również ma być wprowadzona w przyszłym roku. Będzie ona kolejnym dodatkowym kosztem dla odbiorców energii. 

Czy mamy się o co martwić?

Na tle krajów europejskich dotychczasowe ceny prądu w Polsce są bardzo niskie. Nie widać tendencji wzrostowej do roku 2018 - ceny energii elektrycznej utrzymywały się na podobnym poziomie. Od niedawna koszty energii rosną, w przyszłości możemy spodziewać się wzrostów na podobnym poziomie.

źródło: https://ec.europa.eu

Czy wiesz, że… 

Możliwym skutkiem wyższych kosztów prądu są również wyższe ceny towarów sklepowych. Najlepiej widać to w przypadku produktów, do których produkcji zużywa się dużo energii, np: papier, złoto, cement, ale też owoce i warzywa;

Podwyżki dotyczą również firm

Dzięki zamrożeniu cen prądu małe firmy uniknęły w tym roku większych opłat. Ustawa nie gwarantowała tego średnim i dużym przedsiębiorstwom, dla nich wzrost cen prądu w 2019 wiązał się ze sporymi kosztami. Wynika z tego, że podwyżka nie będzie ich obowiązywać, ponieważ dla nich była ona już w tym roku - dla nich koszty nie zmienią się tak znacząco jak w mniejszych firmach. Właściciele mniejszych przedsiębiorstw powinni wziąć pod uwagę, że skoro ceny wytwarzania energii wzrastają, to jej ceny dla odbiorców też będą szły w górę. 

Klienci poza taryfami podawanymi przez URE

Stawki cen prądu podawane przez URE dotyczą 9,7 milionów gospodarstw domowych. Warto wiedzieć, że ponad 5 milionów klientów  kwoty te nie obejmują. Dzieje się tak, dlatego że ta część odbiorców energii pobiera prąd na warunkach wolnego rynku - ustalane przez urząd kwoty nic tu nie zmieniają. Od 2011 roku na terenie Warszawy i Górnego Śląska ceny nie są regulowane przez URE. 

Zmiana sytuacji na rynku - postanowienia Unii Europejskiej 

UE wprowadziła przepisy ograniczające emisję dwutlenku węgla w państwach europejskich. Polska nie spełnia wyznaczonych standardów, ponieważ rynek energetyczny opiera się tu w ponad 80% na energii węglowej. Firmy energetyczne muszą więc wykupować coraz droższe uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, co wpływa na koszty wytwarzania prądu.

U nas OZE dopiero się rozwija i w tej sytuacji spełnienie wymogów UE jest niemożliwe. W przyszłości możemy spodziewać się drożejących uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla firm, przekładających się na wyższe ceny energii elektrycznej. Więcej o wpływie polityki energetycznej na ceny prądu

Porównaj ceny energii w Twoim regionie